Обрасци за основне студије

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ ЗАВРШНЕ ГОДИНЕ ОСНОВНИХ СТУДИЈА ПЕДАГОГИЈЕ И ФИЛОЗОФИЈЕ

Студијским програмом основних академских студија Педагогије и Филозофије предвиђено је да студенти пишу завршни рад који пријављују на следећи начин:

1. Након обављених консултација са ментором у вези са избором теме и писањем завршног рада, студенти треба да попуне образац за пријаву завршног рада. Образац могу добити у Студентској служби Факултета, код секретара Одсека за педагогију/Одсека за филозофију, односно могу га преузети са сајта Факултета.

Образац се попуњава у 3 примерка. До предаје коначне верзије рада попуњени примерци обрасца чувају се у архиви одговарајућег одсека. По предаји коначне верзије рада по један примерак попуњеног и потписаног обрасца за пријаву завршног рада предаје се: ментору/менторки, један Студентској служби и ставља у студентски досије, а један примерак задржава студент/киња.

2. На дан одбране завршног рада студент/киња долази у Студентску службу (најкасније пола сата пре одбране), и доноси свој примерак обрасца за пријаву завршног рада, попуњену обичну испитну пријаву и доказ о уплати надокнаде за пријаву испита (према важећем Ценовнику), а од референта добија уверење о положеним испитима и образац - записник о јавној одбрани завршног рада. Образац се попуњава у 2 (два) примерка. Један примерак попуњеног и потписаног обрасца предаје се Студентској служби и ставља у студентски досије, а један се чува у архиви одговарајућег одсека.

Пријава завршног рада
Записник са одбране завршног рада
Образац Захтева за вредновање ваннаставних активности

 

Слике

  • /uploads/attachment/strana/289/Major_10bw.JPG
Врх стране