Обрасци за пријаву докторске дисертације

Пријава докторске дисертације
Лични подаци кандидата
Сагласност ментора
Извештај о подобности теме
Извештај о оцени докторске дисертације
Наслов рада
Кључна документацијска информација

ВАЖНО:
Моле се докторанди да при предаји докторске дисертације (у штампаној и електронској форми, у пдф или зип формату), посебно обрате пажњу на насловну страну (образац 5) и кључну документацијску информацију (образац 5а), које прописује члан 20 Правила докторских студија Универзитета у Новом Саду. Непотпуна документација биће враћена кандидатима, што ће успорити процес одбране тезе.

 

Слике

  • /uploads/attachment/strana/292/FestivalNaukeUnverzitetKampus-BLU_204.JPG
Врх стране