Обрасци за пријаву докторске дисертације (докторске студије)

Обрасци се примењују од 01.04.2021. године

Образац за саветника (потенцијалног ментора)
Образац Захтева за вредновање ваннаставних активности

Образац-1-Пријава докторске дисертације
Образац-2-Лични подаци кандидата за израду докторске дисертације
Образац-3-Сагласност ментора
Образац-4-Извештај о оцени подобности за израду докторске дисертације
Образац-4а-Захтев Cенату зa давање сагласности на извештај о оцени подобности теме, кандидата и ментора за израду докторске дисертације
Образац-5-Коричење докторске дисертације и прва унутрашња страница
Образац-5а-Кључна документацијска информација на српском и енглеском језику
Образац-5б-Изјава о ауторству
Образац-5в-Изјава о истоветности
Образац-5г-Изјава о коришћењу
Образац-6-Извештај о оцени докторске дисертације
Образац-7-Захтев за давање сагласности на извештај о урађеној докторској дисертацији
Образац-8б-Захтев за промоцију доктора наука завршене докторске студије

ВАЖНО:
Моле се докторанди и ментори да се приликом навођења библиографских јединица воде моделом Годишњака Филозофског факултета. Уколико не буде  испоштован  наведени модел, предата документација ће се сматрати непотпуном и предлог теме или извештај се неће ни разматрати на седници Већа докторских студија.  
Моле се докторанти да при предаји докторске дисертације (у штампаној и електронској форми, у пдф или зип формату), посебно обрате пажњу на насловну страну (образац 5) и кључну документацијску информацију (образац 5а), које прописује члан 20 Правила докторских студија Универзитета у Новом Саду. Непотпуна документација биће враћена кандидатима, што ће успорити процес одбране тезе.

 

Слике

  • /uploads/attachment/strana/293/IMG_6427.JPG
Врх стране