Распоред полагања

ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ ЗА УПИС У I ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
У ШКОЛСКОЈ 202
2/2023. ГОДИНИ

28. јуна 2022.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Време пријемног испита

учионице

ПСИХОЛОГИЈА

9:00

АМФ, 101/1, 102/1, 107/1, 108/1, 110/1, 111/1, 201/2, 202/2, П9

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

9:00

340/3

СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ И СТРАНИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

9:00

340/3

СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК

9:00

300/3, П8/приземље

КОМПАРАТИВНА КЊИЖЕВНОСТ

9:00

314/3

МАЂАРСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

9:00

307/3

РУМУНСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ СА ДРУГИМ РОМАНСКИМ ЈЕЗИКОМ И КУЛТУРОМ

9:00

П13 - приземље

РУСИНСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

9:00

204/2

СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

9:00

237/2

 

29. јуна 2022.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Време пријемног испита

учионице

ПЕДАГОГИЈА

9:00

101/1, 102/1, 110/1

КУЛТУРОЛОГИЈА

9:00

307/3

СОЦИОЛОГИЈА

9:00

201/2

ФИЛОЗОФИЈА

9:00

124/1

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

9:00

АМФ, 107/1, 108/1, П9

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ СА ДРУГОМ СТРАНОМ ФИЛОЛОГИЈОМ

Пријемни испит се полаже у два дана:

Енглески језик 29. јуна у 9:00

Француски језик 30. јуна у 9:00

Руски језик 30. јуна у 9:00

Немачки језик 30. јуна у 9:00

109/1 - енглески

 

30. јуна 2022.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Време пријемног испита

учионице

ЖУРНАЛИСТИКА

9:00

300/3

КОМУНИКОЛОГИЈА И ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ

9:00

АМФ - приземље

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

9:00

101/1

РУСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

9:00

307/3

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ СА ДРУГИМ РОМАНСКИМ ЈЕЗИКОМ И КУЛТУРОМ

9:00

208/2

ИСТОРИЈА

9:00

102/1

СОЦИЈАЛНИ РАД

9:00

107/1, 108/1, 109/1

 

Врх стране