О одсеку

Зачетком оснивања Студијске групе за румунски језик и књижевност сматра се оснивање Лектората за румунски језик, 1. новембра 1974. године. Лекторат је у почетку радио при Катедри за француски језик и књижевност, а касније у оквиру Института за стране језике. До октобра 1975. године румунски језик је изучаван факултативано, а од октобра исте године изучава се као изборни предмет за студенте свих наставних група. Априла месеца 1979. године, Лекторат прелази у састав Института за педагогију, а пред крај 1979. године почеле су припреме за оснивање Студијске групе за румунски језик и књижевност. 1981/82 године је уписана прва генерација студената. У почетку функционисања Катедре, студенти су се опредељиваљи за паралелно студирање румунског језика и књижевности и српскохрватског језика и југословенске књижевности или пак румунског језика и књижевности и француског језика и књижевности. Као група са два профила Катедра је радила све до 1988. године. Будући да је студирање по овом плану и програму било веома напорно за студенте, 1988. године је почело студирање са само једним усмерењем: румунски језик и књижевност.
Од школске 2006/07 настава на Катедри за румунски језик и књижевност, Одсек за румунистику се одвија у складу са новим плановима и програмима.
Одсек за румунистику има и семинарску библиотеку са око 4000 библиотечких јединица (књига, речника, часописа, ...).

Научно-истраживачка функција
Катедра за румунски језик и књижевност учествовала је у раду на следећим пројектима:
1. Истраживање савременог румунског језика и српско-румунске двојезичности; у оквиру пројекта изучавале су се следеће теме: Језик и стил румунских писаца из Војводине; Истраживање језика румунских песника; Говорни језик у Војводини и друге теме.
Радови везани за пројекат представљани су на конгресима, симпозијумима, научним скуповима, а неки су објављени у Аналима Друштва за румунски језик из Војводине, Аналима Универзитета у Темишвару, у часопису "Лумина".
2. Изучавање језика, књижевности и културе националних мањина у Републици Србији, са подпројектом Румунски језик у средствима јавног информисања.
3. Изучавање језика, књижевности и културе националних мањина у Републици Србији (од 1996 до 2000.године) са два подпројекта: Више и високо образовање на румунском језику у Војводини (1952-1995) и Историја књижевног стваралаштва на румунском језику у Војводини (од 1918-1995. године).
4. Културни и језички обрасци мањинских националних заједница, са темом: Језици и књижевности у контакту (са освртом на румунски језик и књижевност и српски језик и књижевност), од 1. јануара 2001. године.
5. Проучавање румунског језика, книжевности и културе у Војводини (од 1. јуна 2004. године до 31. децембра 2004. године.
6. Типолошки статус и компаративне основе и токови мањинских књижевности у панонском простору (2006-2010. године, републички пројекат), руководиоц пројекта др. Јулијан Тамаш.
7. Утицај банатског наречја на румунски књижевни језик у Војводини (2006-2010. године, републички пројекат, руководиоц пројекта Мирослав Дудок).

Међународна сарадња
Катедра за румунски језик и књижевност, а данас Одсек за румунистику је од свог оснивања имао веома добру међународну сарадњу са Универзитетима и другим институцијама из Румуније. Што се тиче Универзитета у Румунији, од 1994. године остварио је сарадњу са Универзитетом из Букурешта, Западним Универзитетом из Темишвара, Политехником из Темишвара, Универзитетом "Бабеш-Болyиаи" из Клужа, Приватним Универзитетом "Василе Голдиш" из Арада. Наш Универзитет, а посебно Филозофски факултет имао је сарадњу и са Румунском Академијом Наука, Румунском Културном Фондацијом и Министарством Просвете Румуније.
Одсек за румунистику је у неколико наврата био домаћин уваженим професорима из Румуније који су имали предавања на румунском језику на нашем Одсеку, а на француском језику на Одсеку за романистику. Појединачно, већ годинама професори са нашег Универзитета учествују на симпозијумима и конгресима организованим у Румунији, а такође и колеге из Румуније учествују на научним скуповима у Србији.
У организацији Румунске Културне Фондације професори са наше Катедре били су у Букурешту на усавршавању. Ова Фондација даје стипендије за летње курсеве студентима румунског језика и књижевности, почев од 1994. године. После потписивања Споразума о сарадњи са Универзитетом из Букурешта, наши студенти, добијају по три стипендије за летње курсеве које овај Универзитет организује, првенствено у Синаји и Предеалу. Иначе, од стране Министарства просвете Румуније наши студенти добијају сваке године стипендије за летње курсеве, организованим у другим универзитетским центрима (Констанца, Јаши, Крајова, Клуж, Темишвар).

 

Врх стране