Центар за историјска истраживања

Центар за историјска истраживања основан је 20. фебруара 2015. године одлуком Савета Филозофског факултета у Новом Саду, а на предлог Одсека за историју.

Као организациона јединица Одсека за историју основна делатност Центра је развој и унапређење истраживања из области историје – археологије, класичних наука, медијевистике и историје модерног доба, затим развијање регионалне сарадње и интердисциплинарних истраживања из свих области, укључивање младих истраживача у истраживања историје и промоција историјске науке. За првог управника Центра именован је доцент др Светозар Бошков.

Током прве три године постојања Центар је учествовао на једном краткорочном покрајинском пројекту под насловом Израда едукативно-дидактичких средстава за унапређење наставе историје у основним и средњим школама, учествовао је на три Фестивала науке и образовања у организацији Универзитета у Новом Саду, организовао је низ стручних екскурзија у земљи и иностранству у сарадњи са Одсеком за историју, развијао едукативно-дидактичку игру за децу Арена цивилизација и активно учествовао на свим промоцијама Филозофског факултета.

Тренутно Центар највише ради на покретању издавачке делатности у циљу промоције историје као науке.

Врх стране