Цeнтaр зa српски jeзик кao стрaни

На Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду, при Одсеку за српски језик и лингвистику, од школске 2002/03. године постоји Центар за српски језик као страни, у којем полазници уче српски језик и упознају се са српском културом и историјом. Програм Центра намењен је полазницима следећих профила:

- студенти славистике са страних универзитета;

- страни студенти који учествују у размени у оквиру неког од међународних програма и пројеката (Campus Europae, CEEPUS, DAAD, Tempus i sl.);

- страни држављани који желе да студирају на неком од факултета Универзитета у Новом Саду или на неком другом универзитету у Србији;

- сви страни држављани који желе да науче српски стандардни језик те да стекну уверење о његовом познавању.

 

 

Врх стране