Dragosava Simić

 

        Kontakt

        Kabinet: P10
        e-mail: dragosava@ff.uns.ac.rs
        telefon: +381 21 485 3986


Akademska karijera
Diploma Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu, 1996.
Stručni bibliotekarski ispit (Biblioteka Matice srpske, Novi Sad), 2013.
Licenca za rad u COBISS -u (Narodna biblioteka Srbije, Beograd), 2015.

Oblasti interesovanja i istraživanja
Biblioteka u 21. veku
Bibliotečko-informaciona delatnost
Elektronske baze podataka
Obrazovanje korisnika

Učešće na stručnim skupovima
Učešće na više skupova i seminara iz oblasti bibliotekarstva u organizaciji Biblioteke Matice srpske i Narodne biblioteke Srbije

Članstvo u strukovnim udruženjima
Član Bibliotekarskog društva Srbije

Vrh strane