Dejana Burzan

Kontakt
Kabinet: 339
e-mail: dejanab@ff.uns.ac.rs
+ 381 21 485 3958

Akademska karijera
◦ Diploma Filozofskog fakulteta, Novi Sad (Srpski jezik i lingvistika), 1999.
◦ Stručni bibliotekarski ispit (Biblioteka Matice srpske, Novi Sad), 2004.

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ Baza podataka serijskih publikacija
◦ Informaciona delatnost
◦ Bibliotekarstvo, bibliografija
◦ Veb-prezentacija biblioteka 
◦ Izdavačka delatnost u Srbiji 
◦ Prevođenje i lektorisanje

Bibliografija
◦ Erih From, Umeće ljubavi, Beograd, Mono manjana, 1999, 168 str.
◦ Srpski jezik i lingvistika u Godišnjaku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu (1956-2002), Novi Sad, 2004.

Vrh strane