Blažan Stjepanović

Kontakt
◦ Kabinet: 207
◦ e-mail: blazan@ff.uns.ac.rs
◦ telefon: 485 3861

Akademska karijera
◦ Diploma Filozofskog fakulteta, Novi Sad (Nemački jezik i književnost), 1994.
◦ Stručni ispit za nastavnika i saradnika, Novi Sad, 1995.
◦ Stručni ispit za bibliotekara, Beograd, 1998.
◦ Diploma Škole B plus, Beograd, 2001.
◦ Zvanje viši bibliotekar (Narodna biblioteka Srbije, Beograd), 2007.
◦ Magistratura, Filozofski fakultet u Novom Sadu (Nemačka književnost), 2017: Johan Volfgang Gete u časopisu Misao

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ Baza podataka iz oblasti nemačkog jezika i književnosti
◦ Informaciona delatnost
◦ Obrazovanje korisnika
◦ Bibliotečka delatnost nemačkih i srpskih univerzitetskih biblioteka
◦ Nemačka književnost, nemačko-srpske književne i kulturne veze u domaćim i stranim časopisima
◦ Bibliografije

Bibliografija
Naučno-stručni radovi

- Nemačka književnost u časopisu “Misao” (1919-1937), u: Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Novi Sad, knj. 29, 2001. – Str. 93-107.
- Slobodan pristup znanju i informaciji – između zakona i etike, Gordana Vilotić, Ljiljana Milićević, Blažan Stjepanović, u: Intelektualna sloboda i savremene biblioteke : zbornik radova, Filološki fakultet, Narodna bibloteka Srbije, Beograd, 2004. – Str. 313-327.
- Sinhrone osnove nemačkog jezika / Vesna Berić-Đukić, Gordana Ristić ; [predmetni i imenski registar uradili Andrijana Berić, Tatjana Maletaški, Blažan Stjepanović]. – Novi Sad, 2003. – Str. 193-201.
- Florentinske tercine / Todor Manojlović ; preveo sa nemačkog Blažan Stjepanović // Pesme / Todor Manojlović ; priredili Milivoj Nenin, Zorica Hadžić. – Zrenjanin, 2005. – Str. 376-378.
- Tomas Man (1875-1955) : selektivna bibliografija / Blažan Stjepanović // Miteme i poeteme Tomasa Mana / Radomir V. Ivanović - Novi Sad, 2007. - Str. 261-314.
- Mihail Aleksandrovič Šolohov (1905-1984) : selektivna bibliografija / Nada Usanovic Ašonja, Blažan Stjepanović // Snovi i sudbine u narativnoj prozi Mihaila A. Šolohova / Radomir V. Ivanović. – Podgorica , 2012. – Str. 237-268.
- Nemački jezik - put ka Evropi : katalog izložbe / autor izložbe i kataloga Blažan Stjepanović. - Novi Sad, 2012. - 40 str.
- Razgovaraj sa mnom! [Elektronski izvor] . katalog izložbe i knjiga povodom Evropskog dana jezika / Anda Almažan, Ljiljana Matić, Blažan Stjepanović. – Novi Sad : Filozofski fakultet, Biblioteka Filozofskog fakulteta, 2015. – 17 str.
- Prevodioci Odseka za germanistiku – posrednici između kultura : katalog izložbe / autor izložbe i kataloga Blažan Stjepanović. - Novi Sad, 2016. - 22 str.
- Odabrana bibliografija / sastavio Blažan Stjepanović // Jadi mladoga Vertera / Johan Volfgang Gete. - Beograd, 2017. - Str. 205-206.

Profesionalno iskustvo i napredovanje u karijeri
- Profesor nemačkog jezika u OŠ “Đura Daničić” u Novom Sadu, 1994-1996.
- Bibliotekar u Seminarskoj biblioteci Odseka za germanistiku u Novom Sadu, od 1997. Vodi fond od oko 18 000 naslova monografskih publikacija i preko 100 naslova serijskih publikacija sa autorskim, predmetnim i UDK katalogom.
- Aktivno učestvuje u formiranju elektronskog kataloga Bibliteke Filozofskog fakulteta
- Jedan od autora Biltena novih knjiga Biblioteke filozofskog fakulteta
- Postdiplomske studije iz nemačke književnosti
- Priredio izložbu radova prof. dr Tomislava Bekića povodom dodeljivanja Nagrade za životno delo (2002)

Specijalizacije, stipendije, nagrade, studijski boravci u inostranstvu
- Stipendista DAAD-a (kao student) u Haleu, 1991.
- Edukativni seminari o informacionoj delatnosti i bibliotečkom poslovanju (Beograd, Novi Sad) 1998/2003.
- Učešće u programu Erazmus+ mobilnosti za bibliotekare na Pedagoškom fakultetu u Ludvigsburgu, SR Nemačka, 2017.

Učešće na naučnim skupovima
- Međunarodni naučni skup: Intelektualna sloboda i savremene biblioteke, sa radom: “Slobodan pristup znanju i informaciji – između zakona i etike”, Beograd, 2003.
- Učešće na više skupova i seminara posvećenih bibliotečkoj delatnosti u organizaciji Narodne biblioteke Srbije i Biblioteke Matice srpske
- Učešće na seminaru: Lokalne bibliografske baze podataka u organizaciji Škole B plus, Beograd, 2001.

Vrh strane