Anda Almažan

Kontakt
Kabinet: 237/II
Broj telefona: 485 3899
E-adresa: anda@ff.uns.ac.rs

Biografija

Magistrirala je na Odseku za bibliotekarstvo, informacione nauke i knjižarstvo Filozofskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani. Diplomirala je na Odseku za rumunski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Završila je specijalističke akademske studije iz tematskih oblasti Multikulturalnost i komparatistika, Mediji, javnost i multikulturalnost i Komparativni studij Srednje Evrope. Od 2003. do 2005. godine radila je u Biblioteci Matice srpske u Odeljenju kataloško-bibliografske obrade monografskih publikacija. Od 2005. godine radi u Seminarskoj biblioteci Odseka za rumunistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Učestvovala je na brojnim stručnim skupovima, edukativnim seminarima i konferencijama iz oblasti bibliotekarstva i informacionih nauka u zemlji i inostranstvu.

Bibliografija

•    Misterioasele puzzle / Anda Almăjan. - Revista de literatură, artă şi cultură "Lumina", Anul LV, nr. 1-3 (32-34), 2002. - p. 52-57.
•    Srednja Evropa i krhki identiteti. Identitet i kriza u Srednjoj Evropi / Adrijana Babeci; prevod Anda Almažan. -  Habitus, Novi Sad, br. 9/10, 2003/2004, str. 85-102
•    Fantasticul şi alfabetizarea lumii : 200 de ani de la naşterea lui H.C. Andersen / Anda Almǎjan. - U: Libertatea. - Anul 60, nr. 39 (2005), str. 9.
•    Da sam se bacio u Senu... : razgovori sa Emilom Sioranom / Jon Deakonesku ; prevod Anda Almažan. - Panciova : Libertatea, 2008 (Budisava : Krimel). - 112 str.
•    Susret kultura u Biblioteci : [katalog izložbe] / autorke kataloga Milica Bracić, Anka Ostojin, Anda Almažan, Tinde Moric, Aleksandra Grbić. - Novi Sad : Filozofski fakultet, Biblioteka, 2011 (Novi Sad : Studio Ranković). - 71 str. - (kolektivna izložba i katalog)
•    Knjiga predmet, knjiga hrana za dušu [Elektronski izvor]  : izložba-performans / autorka izložbe i kataloga Anda Almažan. - Novi Sad : Filozofski fakultet, Biblioteka Filozofskog fakulteta, 2013. - 55 str. (samostalna izložba, performans u saradnji sa studentima i katalog)
•    Bibliografija prof. dr Lie Magdu = Bibliografia prof. dr. Lia Magdu //  Društveno-humanistički ogledi / redactor responsabil Laura Spăriosu. - Novi Sad : Filozofski fakultet, 2013. - (Zbornik u čast / Filozofski fakultet, Novi Sad). - Str. 11-13.
•    Međunarodna saradnja i izbor iz stvaralaštva Odseka za rumunistiku [Elektronski izvor] : katalog izložbe / autorka izložbe i kataloga Anda Almažan. - Novi Sad : Filozofski fakultet, Biblioteka Filozofskog fakulteta, 2014. - 32 str. (samostalna izložba i katalog)
•    Razgovaraj sa mnom! [Elektronski izvor] : katalog izložbe knjiga povodom Evropskog dana jezika / Anda Almažan, Ljiljana Matić, Blažan Stjepanović. - Novi Sad : Filozofski fakultet, Biblioteka Filozofskog fakulteta, 2015. - 17 str. (kolektivna izložba i katalog)
•    Beskrajna poetičnost španskog jezika [Elektronski izvor] : katalog izložbe knjiga povodom obeležavanja Evropskog dana jezika 2019. godine / autori izložbe Bojana Kovačević Petrović, Ilija Čanak; autorka kataloga Anda Almažan. - Novi Sad : Filozofski fakultet, Biblioteka Filozofskog fakulteta, 2019. - 17 str. (katalog)
•    Godišnjak Filozofskog fakulteta - elektronska izložba [Elektronski izvor] / autorke izložbe Anda Almažan i Ljiljana Ćuk. - Novi Sad : Filozofski fakultet, Biblioteka Filozofskog fakulteta, 2019. - 20 str. (koautorska elektronska izložba)

 

 

Vrh strane