Анда Алмажан

Контакт
Кабинет: 237/II
Број телефона: 485 3899
Е-адреса: anda@ff.uns.ac.rs

Биографија

Магистрирала је на Одсеку за библиотекарство, информационе науке и књижарство Филозофског факултета Универзитета у Љубљани. Дипломирала је на Одсеку за румунски језик и књижевност Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду. Завршила је специјалистичке академске студије из тематских области Мултикултуралност и компаратистика, Медији, јавност и мултикултуралност и Компаративни студиј Средње Европе. Од 2003. до 2005. године радила је у Библиотеци Матице српске у Одељењу каталошко-библиографскe обрадe монографских публикација. Од 2005. године ради у Семинарској библиотеци Одсека за румунистику Филозофског факултета у Новом Саду. Учествовала јe на бројним стручним скуповима, едукативним семинарима и конференцијама из области библиотекарства и информационих наука у земљи и иностранству.

Библиографија

•    Misterioasele puzzle / Anda Almăjan. - Revista de literatură, artă şi cultură "Lumina", Anul LV, nr. 1-3 (32-34), 2002. - p. 52-57.
•    Srednja Evropa i krhki identiteti. Identitet i kriza u Srednjoj Evropi / Adrijana Babeci; prevod Anda Almažan. -  Habitus, Novi Sad, br. 9/10, 2003/2004, str. 85-102
•    Fantasticul şi alfabetizarea lumii : 200 de ani de la naşterea lui H.C. Andersen / Anda Almǎjan. - U: Libertatea. - Anul 60, nr. 39 (2005), str. 9.
•    Da sam se bacio u Senu... : razgovori sa Emilom Sioranom / Jon Deakonesku ; prevod Anda Almažan. - Panciova : Libertatea, 2008 (Budisava : Krimel). - 112 str.
•    Сусрет култура у Библиотеци : [каталог изложбе] / ауторке каталога Милица Брацић, Анка Остојин, Анда Алмажан, Тинде Мориц, Александра Грбић. - Нови Сад : Филозофски факултет, Библиотека, 2011 (Нови Сад : Студио Ранковић). - 71 стр. - (колективна изложба и каталог)
•    Књига предмет, књига храна за душу [Електронски извор]  : изложба-перформанс / ауторка изложбе и каталога Анда Алмажан. - Нови Сад : Филозофски факултет, Библиотека Филозофског факултета, 2013. - 55 стр. (самостална изложба, перформанс у сарадњи са студентима и каталог)
•    Библиографија проф. др Лие Магду = Bibliografia prof. dr. Lia Magdu //  Друштвено-хуманистички огледи / redactor responsabil Laura Spăriosu. - Нови Сад : Филозофски факултет, 2013. - (Зборник у част / Филозофски факултет, Нови Сад). - Стр. 11-13.
•    Међународна сарадња и избор из стваралаштва Одсека за румунистику [Електронски извор] : каталог изложбе / ауторка изложбе и каталога Анда Алмажан. - Нови Сад : Филозофски факултет, Библиотека Филозофског факултета, 2014. - 32 стр. (самостална изложба и каталог)
•    Разговарај са мном! [Електронски извор] : каталог изложбе књига поводом Европског дана језика / Анда Алмажан, Љиљана Матић, Блажан Стјепановић. - Нови Сад : Филозофски факултет, Библиотека Филозофског факултета, 2015. - 17 стр. (колективна изложба и каталог)
•    Бескрајна поетичност шпанског језика [Електронски извор] : каталог изложбе књига поводом обележавања Европског дана језика 2019. године / аутори изложбе Бојана Ковачевић Петровић, Илија Чанак; ауторка каталога Анда Алмажан. - Нови Сад : Филозофски факултет, Библиотека Филозофског факултета, 2019. - 17 стр. (каталог)
•    Годишњак Филозофског факултета - електронска изложба [Електронски извор] / ауторке изложбе Анда Алмажан и Љиљана Ћук. - Нови Сад : Филозофски факултет, Библиотека Филозофског факултета, 2019. - 20 стр. (коауторска електронска изложба)

 

 

Врх стране