Душанка Паланчанин

 

         Контакт
         Кабинет: 406
         е-маил: magacin@ff.uns.ac.rs
         телефон: 485 3984

 

 

Академска каријера
◦ Сведочанство о завршеној Гимназији "Јован Јовановић Змај", смер: Помоћни истраживач у биологији, Нови Сад, 1986.

Области интересовања и истраживања
◦ Издавање публикација корисницима
◦ Учлањење нових корисника
◦ Припремање публикација за размену са другим институцијама
◦ Kартотека размене
◦ Евиденција и статистика о циркулацији публикација

Професионално искуство и напредовање у каријери
◦ Kњижничарка у магацину Библиотеке Филозофског факултета у Новом Саду, од 1995.

Чланство у струковним удружењима
◦ Чланица Библиотекарског друштва Србије

Врх стране