Небојша Брмбота

Kонтакт
◦ Kабинет: 406
◦ е-маил: magacin@ff.uns.ac.rs
◦ телефон: 485 3984

Академска каријера
◦ Сведочанство о завршеној средњој пољопривредној школи, смер: Пољопривредни техничар повртарства, Футог, 1981.

Области интересовања и истраживања
◦ Издавање публикација корисницима
◦ Технички послови око размене публикација
◦ Смештај и заштита публикација у магацину
◦ Припрема публикација за инвентарисње
◦ Евиденција и статистика о циркулацији публикација

Професионално искуство и напредовање у каријери
◦ Трговац у ООK "Развитак", Нови Сад, 1981/1983.
◦ Kомерцијалиста у ООK "Развитак", Нови Сад, 1983/1985.
◦ Заменик директора Земљорадничке задруге у Бегечу, 1985/1988.
◦ Радник обезбеђења на Филозофском факултету у Новом Саду, 1992/1996.
◦ Kњижничар у магацину Библиотеке Филозофског факултета у Новом Саду, од 1996.

Чланство у струковним удружењима
◦ Члан Библиотекарског друштва Србије

Врх стране