Љиљана Матић

   Контакт
   Кабинет: 270
   е-маил: lјilјam@ff.uns.ac.rs
   телефон: 485 3853

 

Академска каријера
◦ Одбрањен магистарски рад под називом Терминологија библиотекарства, Филозофски факултет, Нови Сад, 2010.
◦ Диплома прве генерације Женских студија и истраживања:"Милева Марић Ајнштајн", Нови Сад, 1998.
◦ Стручни библиотекарски испит, Народна библиотека Србије, Београд, 1997.
◦ Диплома Филозофског факултета, Нови Сад, Српскохрватски језик и југословенске књижевности, 1995.

Области интересовања и истраживања
◦ Терминологија библиотекарства
◦ База података из области енглеског језика и књижевности
◦ Информациона делатност
◦ Библиотечка писменост корисника (практични и теоријски аспекти у високошколским библиотекама)
◦ Аналитичка обрада

Библиографија
- Анда Алмажан, Љиљана Матић, Блажан Стјепановић, Разговарај са мном! [Електронски извор]. Каталог изложбе књига поводом Европског дана језика,  Филозофски факултет, Библиотека Филозофског, факултета, Нови Сад, 2015. – 17 стр.
- Љ. Матић, Преводилачки рад чланова Одсека за англистику од 1994. до 2014. године : каталог изложбе, Филозофски факултет, Нови Сад, 2014. – 50 стр.
- Љ. Матић, Терминологија библиотекарства у српском језику. У: Прилози проучавању језика, Филозофски факултет, Нови Сад, 2014, стр. 119-172.
-Љ. Матић, Волт Витман : живот и дело = Walt Whitman, life and work. Каталог изложбе, Филозофски факултет, Нови Сад, 2009. – 21 стр.
- Г. Вилотић, Љ. Милићевић, Б. Стјепановић, "Слободан приступ знању и информацији-између закона и етике". У: Интелектуална слобода и савремене библиотеке : зборник радова, Филолошки факултет, Народна библиотека Србије, Београд, 2004, стр. 313-327.
- А. Изгарјан, Г. Вилотић, Љ. Милићевић, Various Faces of America : поклон проф. др Џејмса Хола са Универзитета Илиној у Чикагу. Каталог изложбе, Филозофски факултет, Нови Сад, 2002. – 21 стр.
- Г. Вилотић, Љ. Милићевић, European Studies : donation of Hochschulrektoren konferenz - Federal Republic of Germany. Catalogue, University of Novi Sad, Central Library, Novi Sad, 2002. – 14 стр.
- "Информациона писменост у библиотекама универзитета", У: Инфотека : часопис за информатику и библиотекарство, Београд, YU ISSN 1450-9687, год. 2, 2001, бр. 1-2, стр. 133-135.
- У оквиру рада на Женским студијама и истраживањима: "Милева Марић Ајнштајн" урађено истраживање "Феминистичка литература у књижарама Новог Сада", 1997.

Професионално искуство и напредовање у каријери
- Од 2000. самостално води фонд Семинарске библиотеке Одсека за англистику од преко 20 000 наслова књига и преко 100 наслова страних и домаћих серијских публикација. Водила  је више лисних каталога монографских и серијских публикација: ауторски, предметни, УДК каталог
- Стицање лиценце за рад у COBISS.SR, Народна библиотека Србије, Београд, 2007.
- Од 2006. активно учествује у формирању електронског каталога Библиотеке Филозофског факултета (COBISS)
- Водила библиотеку Међународне летње школе European Studies: Introduction to European Union одржане 1-15. 9. 2002. на Универзитету у Новом Саду
- Од 1997-1998. волонтерски рад у библиотеци Женских студија и истраживања: "Милева Марић Ајнштајн", Нови Сад
- Професор српског језика и књижевности у основној школи, Нови Сад, 1996.
- Библиотекар у Семинарској библиотеци Одсека за англистику, Нови Сад, 1996.
- Хонорарни сарадник у листу “Дневнику”, Нови Сад, 1995.
- Један од аутора Билтене нових књига Библиотеке Филозофског факултета
- Учествовала на бројним стручним семинарима у земљи

Изложбе књига

- Селинџер  у Библиотеци Филозофског факултета, електронска изложба у сарадњи са Милицом Брацић, јануар 2019.
- Ноам Чомски у српској култури, новембар 2018. (каталог изложбе)
- Разговарај са мном! Изложба књига поводом Европског дана језика у сарадњи са Андом Алмажан и Блажаном Стјепановићем, 2015.
- Кроз дело проф. др Драгиње Перваз, део изложбе Библиотека Филозофског факултета након десет година (2004-2014.)
- Преводилачки рад чланова Одсека за англистику од 1994. до 2014. године, 2014.
- Волт Витман: живот и дело = Walt Whitman, 2009.
- Поклон-књиге Muriel Heppell (1917-2011) у сарадњи са Тамаром Ракић-Бланушом и Виолетом Ракић, 2013.
- Various Faces of America, поклон проф. др Џејмса Хола са Универзитета Илиној у Чикагу у сарадњи са Горданом Вилотић, 2002.

Специјализације, стипендије, награде, студијски боравци у иностранству
- Стручна боравак на City University, Department of  Information Science, London  и стручна посета The British Library, London, 2002.
- Library and Internet, Будимпешта, 1999.
- Nationality and Diversity, Краков,1998.
- Бројни едукативни семинари о информационој делатности и савременом библиотечком пословању, Београд, Нови Сад, 1998-2017.

Учешће на научним скуповима
- Међународни научни скуп Интелектуална слобода и савремене библиотеке, Београд   25-27. септембар 2003.
- Учешће на Заједници библиотека универзитета у Србији, Београд, 2001.

 Чланства у стручним организацијама
- Од 1997. члан Библиотекарског друштва Србије

Врх стране