Тамара Ракић Блануша

 

                Централна библиотека

                Контакт
                Кабинет: 408
                Е-маил: trakic@ff.uns.ac.rs
                Телефон: 021/485 3985

 

 
Академска каријера

- Диплома Филозофског факултета у Новом Саду (Катедра за Психологију), 2000.
- Стручни испит за школског психолога, 2003.
- Стручни библиотекарски испит, 2008.
- Лиценца COBISS, 2008.
- Certificate EBSCO HOST, 2012.

Области интересовања и истраживања

- Електронска база података (COBISS)
- Електронска база (КНР)
- Аналитичка обрада периодичних публикација и зборника
- Информациона делатност
- Пословна психологија

Пословно искуство и напредовање у каријери

- Дипломирала на Катедри за психологију у Новом Саду, 2000.
- Волонтирала у Дому ученика средњих школа „Бранково коло” у Новом Саду, 2003–2004.
- Запослена на месту психолог/васпитач у Дому ученика средњих школа „Бранково коло“ у Новом Саду, 2005-2006.
- Библиотекарка у Централној библиотеци, од 2008. године.
- Активно учествује у формирању електронског каталога Библиотеке Филозофског факултета.
- Администратор Картона научног радника на Филозофском факултету
- Уписала мастерске студије из пословне психологије на Катедри за психологију, 2012.

Изложбе књига

- Поклон Библиотека Мјуриел Хепелу сарадњи са Љиљаном Матић, 2013.
- Библиотека Филозофског факултета након десет година (2004–2014), у сарадњи са библиотекарима Библиотеке Филозофског факултета, 2014.
- Професору др Витомиру Вулетићу у част, у сарадњи са Надом Усановић-Ашоња, 2016.
- Богатство култура и језика – преводи професора Филозофског факултета, у сарадњи са библиотекарима Библиотеке Филозофског факултета, 2017.

Учешће на стручним скуповима

- Стручни и едукативни скупови из области библиотекарства у организацији Библиотеке Матице српске, Нови Сад;
- Стручни и едукативни скупови из области библиотекарства у организацији Народне библиотеке, Београд;
- Стручни семинари и радионице у организацији Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност.

Библиографија

- Библиографија магистарских радова одбрањених на Филозофском факултету у Новом Саду (1964–2008): стручни испит из предмета Основи библиографије / Тамара Ракић Блануша. – Нови Сад, 2008.
- Професору Витомиру Вулетићу у част / аутори  изложбе и каталога Тамара Ракић Блануша и Нада Усановић-Ашоња. – Нови Сад, 2016.

Чланства у стручним организацијама

- Од 2008. члан Библиотекарског друштва Србије

Врх стране