Дејана Бурзан

Контакт
Кабинет: 339
е-маил: dejanab@ff.uns.ac.rs
+ 381 21 485 3958

Академска каријера
◦ Диплома Филозофског факултета, Нови Сад (Српски језик и лингвистика), 1999.
◦ Стручни библиотекарски испит (Библиотека Матице српске, Нови Сад), 2004.

Области интересовања и истраживања
◦ База података серијских публикација
◦ Информациона делатност
◦ Библиотекарство, библиографија
◦ Веб-презентација библиотека 
◦ Издавачка делатност у Србији 
◦ Превођење и лекторисање

Библиографија
◦ Ерих Фром, Умеће љубави, Београд, Моно мањана, 1999, 168 стр.
◦ Српски језик и лингвистика у Годишњаку Филозофског факултета у Новом Саду (1956-2002), Нови Сад, 2004.

Врх стране