Блажан Стјепановић

Контакт
◦ Кабинет: 207
◦ e-mail: blazan@ff.uns.ac.rs
◦ телефон: 485 3861

Академска каријера
◦ Диплома Филозофског факултета, Нови Сад (Немачки језик и књижевност), 1994.
◦ Стручни испит за наставника и сарадника, Нови Сад, 1995.
◦ Стручни испит за библиотекара, Београд, 1998.
◦ Диплома Школе Б плус, Београд, 2001.
◦ Звање виши библиотекар (Народна библиотека Србије, Београд), 2007.
◦ Магистратура, Филозофски факултет у Новом Саду (Немачка књижевност), 2017: Јохан Волфганг Гете у часопису Мисао

Области интересовања и истраживања
◦ База података из области немачког језика и књижевности
◦ Информациона делатност
◦ Образовање корисника
◦ Библиотечка делатност немачких и српских универзитетских библиотека
◦ Немачка књижевност, немачко-српске књижевне и културне везе у домаћим и страним часописима
◦ Библиографије

Библиографија
Научно-стручни радови

- Немачка књижевност у часопису “Мисао” (1919-1937), у: Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, Нови Сад, књ. 29, 2001. – Стр. 93-107.
- Слободан приступ знању и информацији – између закона и етике, Гордана Вилотић, Љиљана Милићевић, Блажан Стјепановић, у: Интелектуална слобода и савремене библиотеке : зборник радова, Филолошки факултет, Народна библотека Србије, Београд, 2004. – Стр. 313-327.
- Синхроне основе немачког језика / Весна Берић-Ђукић, Гордана Ристић ; [предметни и именски регистар урадили Андријана Берић, Татјана Малеташки, Блажан Стјепановић]. – Нови Сад, 2003. – Стр. 193-201.
- Флорентинске терцине / Тодор Манојловић ; превео са немачког Блажан Стјепановић // Песме / Тодор Манојловић ; приредили Миливој Ненин, Зорица Хаџић. – Зрењанин, 2005. – Стр. 376-378.
- Томас Ман (1875-1955) : селективна библиографија / Блажан Стјепановић // Митеме и поетеме Томаса Мана / Радомир В. Ивановић - Нови Сад, 2007. - Стр. 261-314.
- Михаил Александрович Шолохов (1905-1984) : селективна библиографија / Нада Усановиц Ашоња, Блажан Стјепановић // Снови и судбине у наративној прози Михаила А. Шолохова / Радомир В. Ивановић. – Подгорица , 2012. – Стр. 237-268.
- Немачки језик - пут ка Европи : каталог изложбе / аутор изложбе и каталога Блажан Стјепановић. - Нови Сад, 2012. - 40 стр.
- Разговарај са мном! [Електронски извор] . каталог изложбе и књига поводом Европског дана језика / Анда Алмажан, Љиљана Матић, Блажан Стјепановић. – Нови Сад : Филозофски факултет, Библиотека Филозофског факултета, 2015. – 17 стр.
- Преводиоци Одсека за германистику – посредници између култура : каталог изложбе / аутор изложбе и каталога Блажан Стјепановић. - Нови Сад, 2016. - 22 стр.
- Одабрана библиографија / саставио Блажан Стјепановић // Јади младога Вертера / Јохан Волфганг Гете. - Београд, 2017. - Стр. 205-206.

Професионално искуство и напредовање у каријери
- Професор немачког језика у ОШ “Ђура Даничић” у Новом Саду, 1994-1996.
- Библиотекар у Семинарској библиотеци Одсека за германистику у Новом Саду, од 1997. Води фонд од око 18 000 наслова монографских публикација и преко 100 наслова серијских публикација са ауторским, предметним и УДК каталогом.
- Активно учествује у формирању електронског каталога Библитеке Филозофског факултета
- Један од аутора Билтена нових књига Библиотеке филозофског факултета
- Постдипломске студије из немачке књижевности
- Приредио изложбу радова проф. др Томислава Бекића поводом додељивања Награде за животно дело (2002)

Специјализације, стипендије, награде, студијски боравци у иностранству
- Стипендиста ДААД-а (као студент) у Халеу, 1991.
- Едукативни семинари о информационој делатности и библиотечком пословању (Београд, Нови Сад) 1998/2003.
- Учешће у програму Еразмус+ мобилности за библиотекаре на Педагошком факултету у Лудвигсбургу, СР Немачка, 2017.

Учешће на научним скуповима
- Међународни научни скуп: Интелектуална слобода и савремене библиотеке, са радом: “Слободан приступ знању и информацији – између закона и етике”, Београд, 2003.
- Учешће на више скупова и семинара посвећених библиотечкој делатности у организацији Народне библиотеке Србије и Библиотеке Матице српске
- Учешће на семинару: Локалне библиографске базе података у организацији Школе Б плус, Београд, 2001.

Врх стране