Љиљана Ћук

 

 

           Контакт

           Централна читаоница
           е-маил: lјilјana_cuk@ff.uns.ac.rs
           телефон: 485 3986

 

Професионално искуство и напредовање у каријери
◦ 2011. Диплома доктора књижевних наука, Филолошки факултет у Београду (докторска теза: „Време у романима Владимира Набокова”)
◦ 2007. Диплома магистра лингвистичких наука, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду - Одсек за српски језик и лингвистику (магистарска теза: „Уџбеници за учење српског језика као страног”)
◦ 1993. Диплома професора српског језика и књижевности, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду – Одсек за српски језик и лингвистику (дипломски рад: „Славеносерпски магазин“)

Области интересовања и истраживања
◦ Библиотекарство
◦ Књижевност 20. века 
◦ Српски језик и лингвистика 

Познавање страних језика
◦ енглески језик Б2
◦ руски језик Б1
◦ француски језик А2
◦ немачки језик А1

Врх стране