Биљана Лорбек


    Контакт
    ◦ Кабинет: 202
    ◦ e-mail: biljanal@ff.uns.ac.rs
    ◦ телефон: 485 3920

 


Академска каријера
◦ Диплома Филозофског факултета у Новом Саду (Одсек за психологију), 1996.
◦ Стручни библиотекарски испит (Библиотека Матице српске, Нови Сад), 2006.
◦ Лиценца 2007.

Професионално искуство и напредовање у каријери
◦ Дипломирала на Одсеку за психологију Филозофског факултета у Новом Саду (1996);
◦ Волонтирала у Центру „Срце” (1994–1996);
◦ Запослена на месту психолога у СОС Дечјем селу „Др Милорад Павловић” у Сремској Каменици (1997–2003);
◦ Едукација из психотерапијског модалитета Трансакциона анализа, ниво 101 и 202;
◦ Национални сертификат из психотерапије – Системска породична терапија (2011);
◦ Сарадник у Центру за психотерапију „Бјанко” (2003–2007);
◦ Библиотекар у Семинарској библиотеци Одсека за психологију (од 2004);
◦ Завршила специјалистичке студије из психотерапије на Одсеку за психологију (2005);
◦ Сарадник Психолошког центра за саветовање, едукацију и истраживање – СЕЛФ (од 2016)

Чланство у струковним удружењима
◦ Члан Библиотекарског друштва Србије
◦ Члан Друштва психотерапеута Србије

Врх стране