Нада Усановић-Ашоња

Контакт
Кабинет: 221
е-маил: nadau@ff.uns.ac.rs
телефон: 485 3868

Професионално искуство и напредовање у каријери
-
Диплома Филозофског факултета у Новом Саду (Руски језик и књижевност), 2004.
- Стручни библиотекарски испит (Библиотека Матице српске, Нови Сад), 2008.
- Библиотекарка у Семинарској библиотеци Одсека за славистику и Одсека за русинистику од 2007.
- Судски преводилац за руски језик при Вишем суду у Новом Саду, 2012.

Области интересовања и истраживања
- Библиотекарство
- Информациона делатност
- Електронске базе података
- Руски језик, књижевност и култура као библиотечко-информациона база
- Едукација корисника
- Превођење

Библиографија

- Библиографија радова објављених у Прилозима проучавању језика (21-35) : писмени рад за полагање библиотекарског стручног испита из предмета Основи библиографије / Нада Усановић-Ашоња. – Нови Сад, 2008.
- Лав Николајевич Толстој : племић покајник : (1828-1910) : каталог изложбе / аутори каталога и изложбе Нада Усановић-Ашоња и Милица Брацић. – Нови Сад, 2010.
- Фјодор Михајлович Достојевски : (1821-1881) : каталог изложбе / аутор каталога и изложбе Нада Усановић-Ашоња. – Нови Сад, 2011.
- Педесет година рада Катедре за руски језик и књижевност : (1961-2011) : (каталог изложбе изабраних радова наставника и сарадника) / аутор каталога и изложбе Нада Усановић-Ашоња. –Нови Сад, 2011.
- Михаил Александровиц Шолохов (1905-1984) : селективна библиографија / Нада Усановић-Ашоња, Блажан Стјепановиц // Снови и судбине у наративној прози Михаила А. Шолохова / Радомир В. Ивановиц. – Подгорица , 2012.
- Професору др Витомиру Вулетићу у част / аутори изложбе и каталога Нада Усановић-Ашоња и Тамара Ракић-Блануша. – Нови Сад, 2016.

Врх стране