Ljiljana Ćuk

 

 

           Kontakt

           Centralna čitaonica
           e-mail: ljiljana_cuk@ff.uns.ac.rs
           telefon: 485 3986

 

Profesionalno iskustvo i napredovanje u karijeri
◦ 2011. Diploma doktora književnih nauka, Filološki fakultet u Beogradu (doktorska teza: „Vreme u romanima Vladimira Nabokova”)
◦ 2007. Diploma magistra lingvističkih nauka, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu - Odsek za srpski jezik i lingvistiku (magistarska teza: „Udžbenici za učenje srpskog jezika kao stranog”)
◦ 1993. Diploma profesora srpskog jezika i književnosti, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu – Odsek za srpski jezik i lingvistiku (diplomski rad: „Slavenoserpski magazin“)

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ Bibliotekarstvo
◦ Književnost 20. veka 
◦ Srpski jezik i lingvistika 

Poznavanje stranih jezika
◦ engleski jezik B2
◦ ruski jezik B1
◦ francuski jezik A2
◦ nemački jezik A1

Vrh strane