Nataša Belić

      

 

        Kontakt

        Kabinet: 405
        e-adresa: natasam@ff.uns.ac.rs; biblioteka@ff.uns.ac.rs
        telefon: 021/485 3983; 021/485 3851

 

Akademska karijera
◦ Magistratura, Filozofski fakultet u Novom Sadu (Srpska književnost), 2010.
   Tema: Nezavršeni roman Krug u književnom opusu Meše Selimovića.
◦ Zvanje viši bibliotekar (Narodna biblioteka Srbije, Beograd), 2008.
◦ Stručni bibliotekarski ispit (Narodna biblioteka Srbije, Beograd), 1998.
◦ Diploma Filozofskog fakulteta u Novom Sadu (Srpski jezik i književnost), 1995.

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ Bibliotekarstvo
◦ Bibliografski rad
◦ Elektronske baze podataka
◦ Srpski jezik (i lingvistika), književnost i kultura kao bibliotečko-informaciona baza
◦ Analitička obrada periodičnih publikacija i zbornika
◦ Edukacija korisnika

Profesionalno iskustvo i napredovanje u karijeri
◦ Diplomirala na Katedri za srpski jezik i lingvistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 1995.
◦ Bibliotekarka u Seminarskoj biblioteci za srpsku i uporednu književnost Filozofskog fakulteta, od 1996. do 1998.
◦ Bibliotekarka u Seminarskoj biblioteci za srpski jezik i lingvistiku Filozofskog fakulteta od 
  1998.
◦ Aktivno učestvuje u formiranju elektronskog kataloga Biblioteke Filozofskog fakulteta
◦ Priredila više samostalnih izložbi (posvećenih akademicima Milki i Pavlu Iviću, Meši 
  Selimoviću, Dositeju Obradoviću i dr.)
◦ Urednica Biltena novih knjiga Biblioteke Filozofskog fakulteta
◦ Članica redakcije Čitališta (naučni časopis za teoriju i praksu bibliotekarstva)
◦ Upravnica Biblioteke Filozofskog fakulteta od februara 2017.

Učešće na stručnim skupovima
Veliki broj stručnih i edukativnih skupova iz oblasti bibliotekarstva u organizaciji Biblioteke Matice srpske, Narodne biblioteke Srbije i Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković”

Poznavanje stranih jezika
◦ engleski – čita, piše, govori
◦ ruski – čita, piše.

Selektivna bibliografija
Knjige

 1. Stvaranje akademske zajednice: bibliografija radova Svenke Savić : 1963–2011 / priredila Nataša Belić. – Novi Sad : Futura publikacije : Udruženje građana Ženske studije i istraživanja, 2011. – 108 str.
 2. Bibliografija Rudolfa Kastorija / priredila Nataša Belić. – Novi Sad: VANU, 2018. – 165 str.

Prilozi u časopisima, zbornicima radova

 1. Bibliografija radova profesora dr Dragoljuba Petrovića, Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, 43, 2000, str. 11–26.
 2. Bibliografija radova prof. dr Gordane Vuković, Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, 45/1–2, 2002, str. 327–331.
 3. Trebinje u duši (prikaz knjige: Trebinjska himera; skice i crteži Jovana Dučića), Trag, god. 2, knj. 2, sv. 5 (mart 2006), str. 155–157.
 4. Bibliografija radova akademika Rudolfa Kastorija, u: R. Katori, Azot i životna sredina, Novi Sad, 2007, str. 52–175.
 5. Bibliografija akademika Novice Petkovića, u: Spomenica akademiku Novici Petkoviću, Banja Luka, 2009, str. 425–483.
 6. Bibliografija radova akademika Meše Selimovića, u: Spomenica Meše Selimovića (ur. Predrag Palavestra), Beograd, Srpska akademija nauka i umetnosti, 2010, str. 289–397.
 7. Bibliografija radova dr Svenke Savić, u: Diskurs i diskursi: zbornik u čast Svenki Savić (ur. Vera Vasić), Novi Sad, 2010, str. 13–45.
 8. Biblioteka kao vaseljena, Pančevačko čitalište, god. 9, br. 17 (nov. 2010), str. 92–93.
 9. Stvaranje akademske zajednice: bibliografija radova Svenke Savić: 1963–2011, Novi Sad: Futura publikacije : Udruženje građana Ženske studije i istraživanja, 2011.
 10. Ka boljoj pismenosti i boljem jeziku, Link, god. 10, br. 95, 2011, str. 30–31.
 11. Bibliografija prof. dr Milorada Radovanovića, Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, 55/1, 2012, str. 13–52.
 12. Prevodi Selimovićevih dela na rumunski jezik, u: Studii şi cercetari banaţene / coordonatori Gheorghe Popovici, Carmen Albert, Reşiţa, 2012, str. 379–387.
 13. Bibliografija radova objavljenih u časopisu Prilozi proučavanju jezika (21–44), Prilozi proučavanju jezika, 45, 2014, str. 209–242 (bibliografija objavljena povodom 60. godišnjice osnivanja Filozofskog fakulteta u Novom Sadu).
 14. Bibliografija Vere Vasić, u: Leksika, gramatika, diskurs (ur. Milivoj Alanović et al.), Novi Sad, 2014, str. 11–28.
 15. Bibliografija radova prof. dr Ljiljane Subotić, u: Teme jezikoslovne u srbistici kroz dijahroniju i sinhroniju (ur. Jasmina Dražić, Isidora Bjelaković, Dejan Sredojević), Novi Sad, 2016, str. 15–38.
 16. Bogatstvo kultura i jezika [Elektronski izvor] : prevodi profesora Filozofskog fakulteta : katalog izložbe / autorke kataloga Nataša Belić, Milica Bracić. - Novi Sad : Filozofski fakultet, 2017. Dostupno na: http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2017/978-86-6065-442-9
 17. Bibliografija radova prof. dr Dubravke Valić Nedeljković, u: Mediji Balkana / [urednik Dejan Pralica]. - Novi Sad : Filozofski fakultet, 2018. - Str. 9–35.
 18. Biblioteka bez zidova / Nataša Belić, u: Čitalište. - ISSN 2217-5555. - God. 17, br. 32 (maj 2018), str. 101–102.
Vrh strane