Ljiljana Komazec-Sauer

        

         Kontakt
        
Centralna čitaonica: P10
         e-mail: ljiljana.ksauer@ff.uns.ac.rs
         telefon: 485 3986


Akademska karijera
◦ Diploma Filozofskog fakulteta u Novom Sadu (Pedagogija) 1989.

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ Bibliotečkoinformaciona delatnost
◦ Pretraživanje virtualnih biblioteka u zemlji i inostranstvu
◦ Obrazovanje korisnika

Profesionalno iskustvo i napredovanje u karijeri
◦ Diplomirala na Katedri za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 1989.
◦ Stručni sekretar Odseka za pedagogiju od 1993-2016.
◦ Bibliotekar u Centralnoj čitaonici Filozofskog fakulteta, 2016.

Učešće na stručnim skupovima
◦ Stručni skup iz oblasti bibliotekarstva u organizaciji Biblioteke Matice srpske, 2017.

 

Vrh strane