Tamara Rakić Blanuša

 

                Centralna biblioteka

                Kontakt
                Kabinet: 408
                E-mail: trakic@ff.uns.ac.rs
                Telefon: 021/485 3985

 

 
Akademska karijera

- Diploma Filozofskog fakulteta u Novom Sadu (Katedra za Psihologiju), 2000.
- Stručni ispit za školskog psihologa, 2003.
- Stručni bibliotekarski ispit, 2008.
- Licenca COBISS, 2008.
- Certificate EBSCO HOST, 2012.

Oblasti interesovanja i istraživanja

- Elektronska baza podataka (COBISS)
- Elektronska baza (KNR)
- Analitička obrada periodičnih publikacija i zbornika
- Informaciona delatnost
- Poslovna psihologija

Poslovno iskustvo i napredovanje u karijeri

- Diplomirala na Katedri za psihologiju u Novom Sadu, 2000.
- Volontirala u Domu učenika srednjih škola „Brankovo kolo” u Novom Sadu, 2003–2004.
- Zaposlena na mestu psiholog/vaspitač u Domu učenika srednjih škola „Brankovo kolo“ u Novom Sadu, 2005-2006.
- Bibliotekarka u Centralnoj biblioteci, od 2008. godine.
- Aktivno učestvuje u formiranju elektronskog kataloga Biblioteke Filozofskog fakulteta.
- Administrator Kartona naučnog radnika na Filozofskom fakultetu
- Upisala masterske studije iz poslovne psihologije na Katedri za psihologiju, 2012.

Izložbe knjiga

- Poklon Biblioteka Mjuriel Hepelu saradnji sa Ljiljanom Matić, 2013.
- Biblioteka Filozofskog fakulteta nakon deset godina (2004–2014), u saradnji sa bibliotekarima Biblioteke Filozofskog fakulteta, 2014.
- Profesoru dr Vitomiru Vuletiću u čast, u saradnji sa Nadom Usanović-Ašonja, 2016.
- Bogatstvo kultura i jezika – prevodi profesora Filozofskog fakulteta, u saradnji sa bibliotekarima Biblioteke Filozofskog fakulteta, 2017.

Učešće na stručnim skupovima

- Stručni i edukativni skupovi iz oblasti bibliotekarstva u organizaciji Biblioteke Matice srpske, Novi Sad;
- Stručni i edukativni skupovi iz oblasti bibliotekarstva u organizaciji Narodne biblioteke, Beograd;
- Stručni seminari i radionice u organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost.

Bibliografija

- Bibliografija magistarskih radova odbranjenih na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu (1964–2008): stručni ispit iz predmeta Osnovi bibliografije / Tamara Rakić Blanuša. – Novi Sad, 2008.
- Profesoru Vitomiru Vuletiću u čast / autori  izložbe i kataloga Tamara Rakić Blanuša i Nada Usanović-Ašonja. – Novi Sad, 2016.

Članstva u stručnim organizacijama

- Od 2008. član Bibliotekarskog društva Srbije

Vrh strane