Sava Živanović

Kontakt
◦ Kabinet: 301
◦ e-mail: zivanovs@ff.uns.ac.rs
◦ telefon: 485 3941

Akademska karijera
◦ Diloma master istorijskih nauka, Novi Sad, 2016.
◦ Diploma Filozofskog fakulteta, Novi Sad (Istorija), 1993.
◦ Stručni bibliotekarski ispit, 1996.

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ Baza podataka iz oblasti nacionalne i svetske istorije
◦ Bibliotekarstvo

Učešće na stručnim skupovima
Učestvovao sam na velikom broju seminara i stručnih kurseva u organizaciji Narodne biblioteke Srbije, Matice srpske, Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković”, Gradske biblioteke u Novom Sadu i drugih institucija.

Članstvo u strukovnim udruženjima
◦ Član Bibliotekarskog društva Srbije

Izložbe knjiga
1. Stogodišnjica završetka Prvog svetskog rata i stvaranja Kraljevine SHS (1918–2018), novembar 2018.
2. Turske knjige u fondu Seminarske biblioteke Odseka za istoriju – poklon Ambasade Republike Turske, septembar 2017.
3. Stare i retke knjige u fondu za istoriju, novembar 2016.
4. Tristogodišnjica bitke kod Petrovaradina, maj 2016.
5. Dvestogodišnjica II srpskog ustanka, decembar 2015.
6. Stogodišnjica albanske golgote, decembar 2015.
7. Sto godina od Prvog svetskog rata, jun 2014.
8. Sto godina od Prvog balkanskog rata, april 2012.
9. Dušanov zakonik, maj 2009.

Vrh strane