Milica Bracić

Kontakt
Kabinet: 306
E-mail: milicab@ff.uns.ac.rs
Telefon: 485 3851

Profesionalno iskustvo i napredovanje u karijeri
- 2007. Diploma magistra lingvističkih nauka, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu - Odsek za srpski jezik i lingvistiku (magistarska teza: „Diskursne osobine pozdravljanja i oslovljavanja osoba sa oštećenim sluhom na gestovnom jeziku“, mentorka: prof. dr Svenka Savić)
- 2006. Stručni bibliotekarski ispit (Biblioteka Matice srpske, Novi Sad)
- 2004-2017. Bibliotekarka u Centralnoj biblioteci Filozofskog fakulteta u Novom Sadu (bibliotekarstvo i informaciona delatnost; baza podataka monografskih i serijskih publikacija; u redakciji Biltena novih knjiga Biblioteke Fakulteta; bibliotečka razmena publikacija; izložbe knjiga i izrada katalogâ izložbi)
- 2002. Diploma profesora srpskog jezika i književnosti, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu – Odsek za srpski jezik i lingvistiku (diplomski rad: „Biografije žena sa invaliditetom u Vojvodini”, mentorka: prof. dr Svenka Savić)

Oblasti interesovanja i istraživanja
- Bibliotekarstvo i informaciona delatnost
- Baza podataka monografskih i serijskih podataka publikacija
- Srpski jezik i lingvistika
- Lektorisanje

Selektivna bibliografija:
- Životne priče žena sa invaliditetom u Vojvodini / priredile Milica Bracić, Milica Mima Ružičić-Novković, Svenka Savić. Novi Sad: Centar Živeti uspravno: Zavod za ravnopravnost polova: Udruženje građana Ženske studije i istraživanja : Futura publikacije, 2009.
- Koncept gluvoće i nemosti u srpskom jeziku. Hoću da ti kažem! : bilten Škole gestovnog govora. Novi Sad : NSUSI, 2006: 46-50.
- Gestovni govor i njegov značaj. Jezički izazovi Vojvodine Evropi – zbornik. Novi Sad: Pedagoški zavod Vojvodine, 2004: 43-48.
- Ogled o konceptu invalidnosti u srpskom jeziku – dijahrona perspektiva. Prilozi proučavanju jezika. 35. Novi Sad: Filozofski fakultet, Institut za srpski jezik, 2004: 155-179.
- Dostupnost lingvističkih časopisa preko akademske mreže u Srbiji. Novi Sad, 2006. (neobjavljeni pismeni rad za polaganje bibliotečkog stručnog ispita iz predmeta Osnovi bibliotečke informatike, Biblioteka Matice srpske)

Poznavanje stranih jezika
- engleski čita, piše, govori
- ruski čita, piše

 

Vrh strane