Dušanka Palančanin

 

         Kontakt
         Kabinet: 406
         e-mail: magacin@ff.uns.ac.rs
         telefon: 485 3984

 

 

Akademska karijera
◦ Svedočanstvo o završenoj Gimnaziji "Jovan Jovanović Zmaj", smer: Pomoćni istraživač u biologiji, Novi Sad, 1986.

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ Izdavanje publikacija korisnicima
◦ Učlanjenje novih korisnika
◦ Pripremanje publikacija za razmenu sa drugim institucijama
◦ Kartoteka razmene
◦ Evidencija i statistika o cirkulaciji publikacija

Profesionalno iskustvo i napredovanje u karijeri
◦ Knjižničarka u magacinu Biblioteke Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, od 1995.

Članstvo u strukovnim udruženjima
◦ Članica Bibliotekarskog društva Srbije

Vrh strane