25. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 25. sednicu Izbornog veća Fakulteta koja će se održati u PETAK 3.2.2017. godine sa početkom u 10 časova i 30 minuta u amfiteatru, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 24. sednice Izbornog veća Filozofskog fakulteta

2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za anglistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika

Odsek za psihologiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija

Odsek za romanistiku
Jednog nastavnika sva zvanja za užu naučnu oblast Romanistika

Odsek za sociologiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Sociologija

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

Odsek za srpsku književnost
Jednog nastavnika sva zvanja za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti

Odsek za filozofiju
Jednog nastavnika sva zvanja za užu naučnu oblast Filozofske nauke

3. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za anglistiku
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Anglistika
Jednog lektora za užu naučnu oblast Anglistika

Odsek za istoriju
Jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Istorija modernog doba

Odsek za komparativnu književnost
Jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Svetska i kompartivna književnost sa teorijom književnosti

Odsek za romanistiku
Jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Romanistika

4. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisije za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za anglistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika

Predlog komisije

 • dr Mirjana Lončar Vujnović, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica
 • dr Vesna Lopičić, red. prof. za užu naučnu oblast Angloamerička književnosti i kultura, Filozofski fakultet, Niš
 • dr Predrag Novakov, red. prof. užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad

Odsek za germanistiku
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Germanistika

Predlog komisije

 • dr Julijana Beli Genc, red. prof. za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Nikola Grdinić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Milica Pasula, docent za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad

Odsek za pedagogiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Pedagogija

Predlog komisije

 • dr Radovan Grandić, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Svetlana Kostović, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Olivera Knežević Florić, red. prof. užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet, Novi Sad

Odsek za psihologiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija

Predlog komisije

 • dr Zdenka Novović, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologiju, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr LjiLjana Mihić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Jelica Petrović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija

Predlog komisije

 1. dr Dušanka Mitrović, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologiju, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Zdenka Novović, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Sunčica Zdravković, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad

Odsek za slovakistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Slovakistika

Predlog komisije

 • dr Miroslav Dudok, red. prof. za užu naučnu oblast Slovakistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Jarmila Hodolič, red. prof. za užu naučnu oblast Slovakistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Adam Svetlik, red. prof. za užu naučnu oblast Slovakistika, Filozofski fakultet, Novi Sad

Jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Slovakistika

Predlog komisije

 • dr Miroslav Dudok, red. prof. za užu naučnu oblast Slovakistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Ana Makišova, vanr. prof. za užu naučnu oblast Slovakistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Dalibor Sokolović, docent za užu naučnu oblast Slovakistika, Filološki fakultet, Beograd

Odsek za sociologiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Sociologija

Predlog komisije

 • dr Srđan ŠLJukić, red. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr DragoLjub Đorđević, red. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Mašinski fakultet, Niš
 • dr Dušan Marinković, red. prof. užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet, Novi Sad

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

Predlog komisije

 • dr Jasmina Grković Mejdžor, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Maja Marković, vanr. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Gordana Dragin, vanr. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Zorka Kašić, red. prof. za užu naučnu oblast Fonetika i lingvistika, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

Predlog komisije

 • dr Jasmina Grković Mejdžor, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Slobodan Pavlović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Nataša Dragin, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad  

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

Predlog komisije

 • dr Ivana Antonić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Nada Arsenijević, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Edit Andrić, red. prof. za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad

5. MišLjenje matičnog Fakulteta o izboru dr Eve Vukov Rafai, u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika na UčiteLjskom fakultetu na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici.

6. MišLjenje matičnog Fakulteta o izboru Jelene Zivlak, mastera, u zvanje nastavnika stranog jezika na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

7. MišLjenje matičnog Fakulteta o izboru Karmelke Barić, u zvanje nastavnika stranog jezika – nemački jezik na Građevinskom fakultetu u Subotici.

                                                                                          Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                               Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

 

Vrh strane