55. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 55. sednicu Izbornog veća Fakulteta, koja će se održati elektronskim putem.

1. Usvajanje zapisnika sa 54. sednice Izbornog veća

2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za anglistiku
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika
Prijavljen jedan kandidat: dr Nataša Milivojević
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Nataša Milivojević predloži u zvanje redovnog profesora.
Glasaju redovni profesori.

3. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za anglistiku
jednog lektora za užu naučnu oblast Anglistika
Prijavljen jedan kandidat: Maja Bjelica.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se Maja Bjelica predloži u zvanje lektora za užu naučnu oblast Anglistika.
Glasaju svi.

4. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za rusinistiku
jednog asistenta za užu naučnu oblast Rusinistika
Prijavljen jedan kandidat: Ana Rimar Simunović.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se Ana Rimar Simunović predloži u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Rusinistika.
Glasaju svi.

5. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisije

Odsek za psihologiju
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija (predmeti iz oblasti Kliničke psihologije i Psihoterapije)

Predlog komisije:

  1. dr Ljiljana Mihić, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet Novi Sad
  2. dr Zdenka Novović, red. prof. za užu naučnu oblasz Psihologija, Filozofski fakultet Novi Sad
  3. dr Vojislava Bugarski Ignjatović, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Medicinski fakultet Novi Sad.

6. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru Marije Nićin u zvanje nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast Strani jezik-Engleski jezik na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu.

Odsek za anglistku dao je pozitivno mišljenje o izboru Marije Nićin u zvanje nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast Strani jezik-Engleski jezik na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu.

7. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru dr Snežane Babić-Kekez u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Pedagogija na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu.

Odsek za pedagogiju dao je pozitivno mišljenje o izboru dr Snežane Babić-Kekez u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Pedagogija na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu.

Dekan Filozofskog fakulteta
Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

Vrh strane