71. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 71. sednicu Izbornog veća Fakulteta, koja će se održati elektronskim putem od 12.04.2024. godine do 15.04.2024. godine

 1. Usvajanje zapisnika sa 70. sednice Izbornog veća Filozofskog fakulteta (prilog);
 1. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za anglistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika
Prijavljena su dva kandidata: dr Borislava Eraković i Nina Kisin. (prilog)
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Borislava Eraković predloži u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Anglistika.
Glasaju vanredni i redovni profesori.

 1. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za istoriju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Klasične nauke
Prijavljen jedan kandidat: dr Snežana Vukadinović. (prilog)
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Snežana Vukadinović predloži u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Klasične nauke.
Glasaju redovni profesori.

 1. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za pedagogiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Pedagogija.
Prijavljen jedan kandidat: dr Senka Slijepčević. (prilog)
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Senka Slijepčević predloži u zvanje docenta za užu naučnu oblast Pedagogija.
Glasaju svi.

 1. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za slovakistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Slovakistika.
Prijavljen jedan kandidat: dr Ana Margareta Lačok. (prilog)
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Ana Margareta Lačok predloži u zvanje docenta za užu naučnu oblast Slovakistika.
Glasaju svi.

 1. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za sociologiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Sociologija.
Prijavljen jedan kandidat: dr Marica Šljukić. (prilog)
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Marica Šljukić predloži u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Sociologija.
Glasaju redovni profesori.

 1. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za sociologiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Sociologija.
Prijavljen jedan kandidat: dr Snežana Stojšin. (prilog1, prilog2, prilog3, prilog4, prilog5)
U toku uvida javnosti prigovor na Izveštaj komisije podnela je prof. dr Gordana Vuksanović.
15.3.2024. godine, nakon isteka uvida javnosti prof. dr Gordana Vuksanović dostavila je dopunu prigovora na referat za izbor u zvanje.
Komisija je dana 28.3.2024. godine dostavila odgovor i na dopunu prigovora.
Komisija predlaže Izbornom veću da odbaci prigovore kao neosnovane i predlaže da se prihvati Izveštaj komisije o kandidatu prijavljenom na konkurs i da se dr Snežana Stojšin predloži u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Sociologija.
Glasaju redovni profesori.

 1. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za sociologiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Sociologija.
Prijavljen jedan kandidat: dr Jovana Čikić. (prilog)
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Jovana Čikić predloži u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Sociologija.
Glasaju redovni profesori.

 1. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za anglistiku
Jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Anglistika.
Prijavljen jedan kandidat: Lenka Farkaš. (prilog)
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se Lenka Farkaš izabere u zvanje saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Anglistika.
Glasaju svi.

 1. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odseka za medijske studije
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Novinarstvo.
Prijavljen jedan kandidat: Dragana Prodanović. (prilog)
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se Dragana Prodanović izabere u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Novinarstvo.
Glasaju svi.

 1. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za pedagogiju
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Pedagogija.
Prijavljen jedan kandidat: Gorana Vojčić. (prilog)
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se Gorana Vojčić izabere u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Pedagogija.
Glasaju svi.

 1. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika.
Prijavljen jedan kandidat: Marina Šafer. (prilog)
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se Marina Šafer izabere u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika.
Glasaju svi.

 1. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za hungarologiju
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika.
Prijavljen jedan kandidat: Virág Kinga Móricz. (prilog)
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da Virág Kinga Móricz izabere u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika.
Glasaju svi.

 1. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisija za izbor u zvanje

Odsek za germanistiku
Jednog lektora za užu naučnu oblast Germanistika (Nemački jezik).
Predlog komisije:

 1. dr Gordana Ristić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Sanja Ninković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Katalin Ozer, vanred. prof. za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet Novi Sad

Odsek za germanistiku
Jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Germanistika (Nemački jezik).
Predlog komisije:

 1. dr Ana Stipančević, vanred. prof. za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Sanja Ninković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Katalin Ozer, vanred. prof. za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet Novi Sad

Odsek za germanistiku
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Germanistika (Nemački jezik).
Predlog komisije:

 1. dr Sanja Ninković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Gordana Ristić , vanred. prof. za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Katalin Ozer, vanred. prof. za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet Novi Sad

Odsek za germanistiku
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Germanistika (Nemački jezik).
Predlog komisije:

 1. dr Žolt Papišta, docent za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Sanja Ninković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Gordana Ristić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet Novi Sad

Odsek za germanistiku
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Germanistika (Nemački jezik).
Predlog komisije:

 1. dr Ivana Pajić, docent za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Nikolina Zobenica, red. prof. za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Katalin Ozer, vanred. prof. za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet Novi Sad

Odsek za germanistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja)  za užu naučnu oblast Germanistika.
Predlog komisije:

 1. dr Nikolina Zobenica, red. prof. za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Ana Stipančević, vanred. prof. za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Marina Petrović Jilih, vanred. prof. za Nemačku književnost i kultru i Metodiku nastave nemačkog jezika i književnosti, Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu

Odsek za istoriju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Medijevistika (opšta istorija srednjeg veka).
Predlog komisije:

 1. Dr Đura Hardi, red. prof. za užu naučnu oblast Medijevistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. Dr Nenad Lemajić, red. prof. za užu naučnu oblast Medijevistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. Dr Radivoj Radić, red. prof. za u užu naučnu oblast Medijevistika, Filozofski fakultet Beograd

Odsek za italijanske i iberoameričke studije
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Romanistika (Metodika nastave – italijanski jezik).
Predlog komisije:

 1. Dr Aleksandra Blatešić, red. prof za užu naučnu oblast Romanistika (Italijanski jezik), Filozofski fakultet Novi Sad.
 2. Dr Mario Liguori, vanred. prof. za užu naučnu oblast Kulture u kontaktu, Filozofski fakultet Novi Sad.
 3. Dr Aleksandra B. Šuvaković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Italijanski jezik i lingvistika, Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu.

Odsek za medijske studije
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Inženjerstvo i menadžment medija (Informacioni sistemi).
Predlog komisije:

 1. Dr Zoltan Geler, vanred. prof. za užu naučnu oblast Informatika, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad.
 2. Dr Nenad Simeunović, red. prof. za užu naučnu oblast Proizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžment, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
 3. Dr Slobodan Morača red. prof. za užu naučnu oblast Proizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžment, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
 4. Dr Danijela Gračanin, vanred. prof. za užu naučnu oblast Proizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžment, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
 5. Dr Dragana Pavlović,  vanred. prof. za užu naučnu oblast Komunikologija, jezik i studije medija, Filozofski fakultet Niš.

Odsek za pedagogiju
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Pedagogija.
Predlog komisije:

 1. Dr Borka Malčić, docent za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet Novi Sad.
 2. Dr Olivera Gajić, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet Novi Sad.
 3. Dr Jovana Milutinović, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet Novi Sad.

Odsek za pedagogiju
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Pedagogija.
Predlog komisije:

 1. Dr Stanislava Marić Jurišin, vanr. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet Novi Sad.
 2. Dr Slađana Zuković, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet Novi Sad.
 3. Dr Stefan Ninković, docent  za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet Novi Sad.

Odsek za pedagogiju
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Pedagogija.
Predlog komisije:

 1. Dr Slađana Zuković, vanr. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet Novi Sad.
 2. Dr Biljana Lungulov, vanr. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet Novi Sad.
 3. Dr Milena Letić Lungulov, vanr. prof.  za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet Novi Sad.

Odsek za psihologiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija (predmeti u okviru modula iz oblasti Psihometrije i Psihologije nasilja).
Predlog komisije:

 1. Dr Ljiljana Mihić, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet Novi Sad, Predsednik komisije.
 2. Dr Snežana Smederevac, red. prof za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet Novi Sad.
 3. Dr Goran Knežević, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet u Beogradu.

Odsek za romanistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Romanistika (predmeti iz oblasti Morfologije francuskog jezika i Sintakse francuskog jezika).
Predlog komisije:                            

 1. Dr Snežana Gudurić, red.prof. za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet Novi Sad.
 2. Dr Veran Stanojević, red. prof za užu naučnu oblast Romanistika, Filološki fakultet Beograd.
 3. Dr Selena Stanković, red. prof. za užu naučnu oblast Francuski jezik i Sintaksa francuskog jezika, Filozofski  fakultet  Niš.

Odsek za rusinistiku
Jednog lektora  za užu naučnu oblast Rusinistika.
Predlog komisije:

 1. Dr Aleksandar Mudri, docent za užu naučnu oblast Rusinistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. Dr Ana Rimar Simunović, docent za užu naučnu oblast Rusinistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. Dr Nataša Ajdžanović, docent za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet Novi Sad

Odsek za rusistiku
Jednog višeg lektora za užu naučnu oblast Rusistika .
Predlog komisije:

 1. Dr Tijana Balek, docent za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. Dr Marija Stefanović, red. prof.  za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. Dr Anžela Prohorova, docent za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 4. Dr Dragana Popović, docent za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet Novi Sad

Odsek za rusistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Rusistika
Predlog komisije:

 1. Dr Marija Stefanović, red. prof.  za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. Dr Dojčil Vojvodić, red. prof. u penziji za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. Dr Dušanka Mirić, red. prof. u penziji za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet Novi Sad

Odsek za sociologiju
Jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Sociologija.
Predlog komisije:

 1. dr Valentina Sokolovska, red. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Aleksej Kišjuhas, vanred. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Jovana Čikić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet Novi Sad

Odsek za hungarologiju
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti.
Predlog komisije:

 1. dr Eva Toldi, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Čila Utaši, vanred. prof. za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Julijana Išpanović Čapo, vanred. prof. za užu naučnu oblast Folkloristika i istorija kulture na mađarskom jeziku, Filozofski fakultet Novi Sad

 

 1. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru Marine Katić  u zvanje nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast Anglistika i jezik struke na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Odsek za anglistiku dao je pozitivno mišljenje o izboru Marine Katić u zvanje nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast Anglistika i jezik struke na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

 1. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru Marine Novakov u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Sociologija na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu.

Odsek za sociologiju dao je pozitivno mišljenje o izboru Marine Novakov u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Sociologija na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu.

Dekan Filozofskog fakulteta
Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš s.r.

Vrh strane