53. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 53. sednicu Izbornog veća Fakulteta, koja će se održati elektronskim putem.

1. Usvajanje zapisnika sa 52. sednice Izbornog veća
2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za anglistiku
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika
Prijavljen jedan kandidat: dr Radmila Bodrič.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Radmila Bodrič, predloži u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Anglistika.
Glasaju redovni profesori.

3. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za anglistiku
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika
Prijavljen jedan kandidat: dr Jagoda Topalov.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Jagoda Topalov, predloži u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Anglistika.
Glasaju redovni i vanredni profesori.

4. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika
Prijavljena su tri kandidata: dr Bojana Jakovljević, Jovana Siricki, Nina Kisin.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Bojana Jakovljević predloži  u zvanje docenta za užu naučnu oblast Anglistika.
Glasaju svi.

5. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za anglistiku
jednog nastavnika sva zvanja za užu naučnu oblast Anglistika
Prijavljen je jedan kandidat: dr Sonja Filipović-Kovačević.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Sonja Filipović-Kovačević predloži u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Anglistika.

Glasaju redovni profesori.

6. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za istoriju
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Klasične nauke
Prijavljen jedan kandidat: dr Svetozar Boškov.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Svetozar Boškov predloži u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Klasične nauke.
Glasaju redovni i vanredni profesori.

7. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za komparativnu književnost
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Svetska i komparativne književnosti sa teorijom književnosti
Prijavljen jedan kandidat: dr Sonja Veselinović.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Sonja Veselinović predloži u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Svetska i komparativne književnosti sa teorijom književnosti.
Glasaju redovni i vanredni profesori.

8. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za psihologiju
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija
Prijavljen jedan kandidat: dr Jelena Matanović.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Jelena Matanović, predloži u zvanje docenta za užu naučnu oblast Psihologija.
Glasaju svi.

9. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za germanistiku
jednog lektora za užu naučnu oblast Germanistika.
Prijavljen jedan kandidat: Robert Kovač.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se Robert Kovač izabere u zvanje lektora za užu naučnu oblast Germanistika.
Glasaju svi.

10. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za medijske studije
jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Informatika
Prijavljen jedan kandidat: dr Dragana Milin.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Dragana Milin izabere u zvanje asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Informatika.
Glasaju svi.

11. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za romanistiku
jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Romanistika (predmeti iz oblasti Španski jezik)
Prijavljen jedan kandidat: dr Ivana Georgiev.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Ivana Georgiev predliži u zvanje asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Romanistika.
Glasaju svi.

12. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za hungarologiju
jednog asistenta za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti
Prijavljen jedan kandidat: Agota Tot.
Prigovora nema.
Komisija predlaže da se Agota Tot izabere u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti.
Glasaju svi.

13. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisije za izbor u zvanje

Odsek za anglistiku
- jednog lektora za užu naučnu oblast Anglistika

Predlog komsije:

 1. dr Aleksandar Kavgić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Borislava Eraković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Ana Halas Popović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet Novi Sad.

- jednog nastavnika sva zvanja za užu naučnu oblast Anglistika

Predlog komisije:

 1. dr Predrag Novakov, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika
 2. dr Vladimir Jovanović, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistička lingvistika, Filozofski fakultet u Nišu,
 3. dr Biljana Mišić-Ilić, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistička lingvistika, Filozofski fakultet u Nišu
 4. dr Miloš Kovačević, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filološki fakultet u Beogradu.

Odsek za germanistiku
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Germanistika

Predlog komsije:

 1. dr Nikolina Zobenica, red. prof. za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet Novi Sad,
 2. dr Milica Pasula, vanred. prof. za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Branislav Ivanović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Germanistika, Filološki fakultet Beograd.

- jednog asistenta za užu naučnu oblast Germanistika

Predlog komisije:

 1. dr Sanja Ninković, doc. za užu naučnu oblast Germanistika Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Gordana Ristić, doc. za užu naučnu oblast Germanistika Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Katalin Ozer, doc. za užu naučnu oblast Germanistika Filozofski fakultet Novi Sad

Odsek za komparativnu književnost
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Svetska i komparativne književnosti sa teorijom književnosti

Predlog komisije:

 1. dr Gordana Pokrajac, red. prof. za užu naučnu oblast Svetska i komparativne književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet Novi Sad,
 2. dr Olivera Radulović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Dušan Živković, red. prof. za užu naučnu oblast Teorijske književne discipline i Opšta književnost, Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu
 4. dr Nikola Strajnić, red. prof. u penziji za užu naučnu oblast Svetska i komparativne književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet Novi Sad.

Odsek za medijske studije
- jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Novinarstvo

Predlog komisije:

 1. dr Vladimir Barović, red. prof. za užu naučnu oblast Novinarstvo, Filozofski fakultet Novi Sad,
 2. dr Dragan Stanić, red. prof. za užu naučnuo blast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet Novi Sad,
 3. dr Neven Obradović, doc. za užu naučnu oblast Komunikologija, jezik i studije medija, Filozofski fakultet Niš.

Odsek za psihologiju

- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija (za predmete iz oblasti psihoterapije, psihološkog savetovanja i kliničke pishologije)

Predlog komisije:

 1. dr Marija Zotović-Kostić, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Snežana Milenković, red. prof. u penziji za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Vesna Petrović, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Fakultet za pravne i poslovne studije „Dr Lazar Vrkatić“, Novi Sad.

Odsek za romanistiku
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Romanistika (predmeti iz oblasti Španskog jezika i Hispanske kulture)

Predlog komisije:

 1. dr Jelena Filipović, red. prof. za užu naučnu oblast Hispanistika/Hispanske književnosti, Filološki fakultet u Beogradu
 2. dr Anđelka Pejović, red. prof. za užu naučnu oblast Hispanistika/Hispanske književnosti, Filološki fakultet u Beogradu
 3. dr Jasna Stojanović, red. prof. za užu naučnu oblast Hispanistika/Hispanske književnosti, Filološki fakultet u Beogradu
 4. dr Nenad Krstić, red. prof. (u penziji) za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet Novi Sad.

Odsek za rusinistiku
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Rusinistika

Predlog komisije:

 1. dr Ljudmila Popović, red. prof. za užu naučnu oblast Ukrajinski jezik, Filološki fakultet u Beogradu
 2. dr Mihajlo Fejsa, red. prof. za užu naučnu oblast Rusinistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Ivana Živančević-Sekeruš, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet Novi Sad.

Odsek za rumunistiku
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Rumunistika

Predlog komisije:

 1. dr Marina Puja Badesku, red. prof. za užu naučnu oblast Rumunistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Ferenc Nemet, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija kulture, Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici
 3. dr Simona Konstantinović, red. prof. za užu naučnu oblast Rumunska književnost, Zapadni univerzitet u Temišvar.

- jednog saradnika u nastavi za naučnu oblast Rumunistika

Predlog komisije:

 1. dr Ivana Ivanić, doc. za užu naučnu oblast Rumunistika, Filozofski fakultet Novi Sad,
 2. dr Laura Spariosu, red. prof. za užu naučnu oblast Rumunistika, Filozofski fakultet Novi Sad,
 3. dr Daniel Sorin Vinitila, vanred. prof. za užu naučnu Rumunistika, Filozofski fakultet Novi Sad.

14. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru dr Eve Vukov Rafai u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika i Metodika nastave mađarskog jezika na Učiteljskom fakultetu u Subotici.

Odsek za hungarologiju dao je pozitivno mišljenje o izboru dr Eve Vukov Rafai u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika i Metodika nastave mađarskog jezika na Učiteljskom fakultetu u Subotici.

15. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru dr Bojane Perić Prkosovački u zvanje docenta za užu naučnu oblast Opšte obrazovni i Opštemedicinsku (Pedagogija) na Medicinskom fakultet u Novom Sadu

Odsek za pedagogiju dao je pozitivno mišljenje fakulteta o izboru dr Bojane Perić Prkosovački u zvanje docenta za užu naučnu oblast Opšteobrazovna i Opštemedicinska (Pedagogija) na Medicinskom fakultet u Novom Sadu

16. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru Staše Đokić u zvanje nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast Opšteobrazovni i Opštemedcinsku (Engleski jezik) na Medicinskom fakultetu u Novom Sad.

Odsek za anglistiku dao je pozitivno mišljenje o izboru Staše Đokić u zvanje nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast Opšteobrazovna i Opštemedicnska (Engleski jezik) na Medicinskom fakultetu u Novom Sad.

                                                                                          Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                                    Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

Vrh strane