58. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 58. sednicu Izbornog veća Fakulteta, koja će se održati elektronskim putem i za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

 1. Usvajanje Zapisnika sa 57. sednice Izbornog veća Fakulteta
 2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za istoriju

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Istorija modernog doba (Nacionalna istorija novog veka, Pomoćne istorijske nauke)

Prijavljen jedan kandidat: dr Goran Vasin.

Prigovora nema.

Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Goran Vasin predloži u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Istorija modernog doba (Nacionalna istorija novog veka, Pomoćne istorijske nauke)

Glasaju redovni profesori.

 1. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za istoriju

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Arheologija (Prastorijska arheologija, Kulturno-istorijsko nasleđe, Muzeologija)

Prijavljen jedan kandidat: dr Ivana Živaljević.

Prigovora nema.

Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Ivana Živaljević predloži u zvanje docenta za užu naučnu oblast Arheologija (Pristorijska arheologija, Kulturno-istorijsko nasleđe, Muzeologija)

Glasaju svi.

 1. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za medijske studije

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Novinarstvo

Prijavljen jedan kandidat: dr Stefan Janjić.

Prigovora nema.

Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Stefan Janjić predloži u zvanje docenta za užu naučnu oblast Novinarstvo.

Glasaju svi.

 1. Utrvđivanje predlog za izbor u zvanje

Odsek za romanistiku

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Romanistika (predmeti iz oblasti Francuske književnosti)

Prijavljen jedan kandidat: dr Tamara Valčić-Bulić.

Prigovora nema.

Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Tamara Valčić-Bulić predloži u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Romanistika (predmeti iz oblasti Francuske književnosti).

Glasaju redovni profesori.

 1. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje nastavnika

Odsek za slavistiku

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Rusistika

Prijavljen jedan kandidat: dr Marija Stefanović.

Prigovora nema.

Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Marija Stefanović predloži u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Rusistika.

Glasaju redovni profesori.

 1. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za italijanske i iberoameričke studije

jednog asistenat za užu naučnu oblast Romanistika (Italijanski jezik)

Prijavljen jedan kandidat: Jelena Badovinac.

Prigovora nema.

Komisija predlaže Izbornom veću da se Jelena Badovinac izabere u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Romanistika (Italijanski jezik).

Glasaju svi.

 1. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za slavistiku

jednog višeg lektora za užu naučnu oblast Rusistika

Prijavljena su tri kandidata: Darja Vojvodić, Dragana Savin i Dragana Radojičić.

Prigovora nema.

Komisija predlaže Izbornom veću da se Darja Vojvodić predloži u zvanje višeg lektora za užu naučnu oblast Rusistika.

Glasaju svi.

 1. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za slavistiku

jednog višeg lektora za užu naučnu oblast Rusistika

Prijavljena su četiri kandidata: Lana Jeknić, Marija Kuvekalović, Galina Lukić i Irena Subotić.

Dana 30.6.2022. godine kandidatkinja Lana Jeknić podnela je prigovor na Izveštaj Komisije.

Dana 5.7.2022. godine kandidatkinja Marija Kuvekaolović podnela je prigovor na Izveštaj Komisije.

Komisija je dostavila odgovore na oba dostavljena prigovora prijavljenih kandidatkinja.

Komisija predlaže da se Irena Subotić predloži u zvanje višeg lektora za užu naučnu oblast Rusistika.

            Glasaju svi.                         

 1. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za slavistiku

jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Rusistika

Prijavljen jedan kandidat: Milina Gavrančić.

Prigovora nema.

Komisija predlaže Izbornom veću da se Milina Gavrančić izabere u zvanje asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Rusistika.

Glasaju svi.

 1. Odsek za psihologiju

jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Psihologija

Prijavljen jedan kandidat: dr Milan Oljača

Prigovora nema.

Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Milan Oljača izabere u zvanje asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Psihologija.

Glasaju svi.

 1. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za srpski jezik i lingvistiku

jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

Prijavljen jedan kandidat: dr Aleksandra Colić-Jovanović.

Prigovora nema.

Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Aleksandra Colić-Jovanović izabere u zvanje asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika.

Glasaju svi.

 1. Imenovanje komisija i raspisivanje konkursa za izbor u zvanje

Odsek za anglistiku

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika

Predlog komisije:

 1. dr Zorica Đergović-Joksimović, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Zoran Paunović, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Nataša Milivojević, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 4. dr Aleksandra Jovanović, red. prof. za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost, Filološki fakultet u Beogradu.

Odsek za germanistiku

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Germanistika

Predlog komisije:

 1. dr Ištvan Bogner red. prof. (u penziji) za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Milica Pasula, vanred. prof. za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Milivoj Alanović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 4. dr Anđelka Krstanović Janković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Specifične književnosti – njemačka književnost, Filološki fakultet Banja Luka.

Odsek za germanistiku

jednog asistenta za užu naučnu oblast Germanistika (Nemački jezik)

Predlog komisije:

 1. dr Sanja Ninković, doc. za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Gordana Ristić, doc. za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Katalin Ozer, doc. za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet Novi Sad.

Odsek za italijanske i iberoameričke studije

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Romanistika (Španski jezik)

Predlog komisije:

 1. dr Sanja Maričić-Mesarović, doc. za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Bojana Kovačević-Petrović, doc. za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Ana Jovanović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Hispanistika, Filološki fakultet Novi Sad
 4. dr Jelena Filipović, red. prof. za užu naučnu oblast Hispanistika, Filološki fakultet Beograd.

jednog asistenta za užu naučnu oblast Romanistika (Italijanska književnost)

Predlog komisije:

 1. dr Aleksandra Blatešić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Mario Liguori, doc. za užu naučnu oblast Kulture u kontaktu, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Pavle Sekeruš, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 4. dr Snežana Milinković, red. prof. za užu naučnu oblast Italijanska književnost, Filološki fakultet Beograd.

Odsek za psihologiju

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija (predmeti iz oblasti Mentalnog zdravlja i Opšte psihologije)

Predlog komisije:

 1. dr Vesna Gavrilov Jerković, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Marija Zotović-Kostić, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Vesna Petrović, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Fakultet za pravne i poslovne studije "Dr Lazar Vrkatić", Novi Sad.

Odsek za slavistiku

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Rusistika

Predlog komisije:

 1. dr Marija Stefanović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Dojčil Vojvodić, red. prof. (u penziji) za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Dušanka Mirić, vanred. prof. (u penziji) za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet Novi Sad.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

Predlog komisije:

 1. dr Jasmina Grković-Mejdžor, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Vera Vasić, red. prof. (u penziji) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Rajna Dragićević, red. prof. za užu naučnu oblast Savremeni srpski jezik, Filološki fakultet Beograd.

jednog nastavnika (sva zavnja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika         

Predlog komisije:

 1. dr Jasmina Grković-Mejdžor, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Nataša Dragin, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Slobodan Pavlović, red.prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 4. dr Nadežda Jović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik, Filozofski fakultet u Nišu.

 

 1. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru dr Vesne Bulatović u zvanje docenta za užu naučnu oblast Anglistika i jezik struke na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Odsek za anglistiku dao je pozitivno mišljenje o izboru dr Vesne Bulatović u zvanje docenta za užu naučnu oblast Anglistika i jezik struke na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

 1. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru dr Ivane Miškeljin u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Lingvističke nauke-engleski jezik na Pedgoškom fakultetu u Somboru

Odsek za anglistiku dao je pozitivno mišljenje o izboru dr Ivane Miškeljin u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Lingvističke nauke – engleski jezik na Pedgoškom fakultetu u Somboru.

 1. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru dr Galine Lukić u zvanje nastavnika stranog jezika i veština za užu naučnu oblast Svetski jezici – Ruski jezik na Tehničkom fakultetu "Mihajlo Pupin" u Zrenjaninu

Odsek za slavistiku dao je pozitivno mišljenje o izboru dr Galine Lukić u zvanje nastavnika stranog jezika i veština za užu naučnu oblast Svetski jezici– Ruski jezik na Tehničkom fakultetu "Mihajlo Pupin" u Zrenjaninu.

 1. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru dr Nine Brkić Jovanović u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Psihologija na Medicinskom fakultet u Novom Sadu

Odsek za psihologiju dao je pozitivno mišljenje o izboru dr Nine Brkić Jovanović u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Psihologija na Medicinskom fakultet u Novom Sadu.

 1. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru dr Ksenije Kolundžije u zvanje docenta za užu naučnu oblast Psihologija na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu

Odsek za psihologiju dao je pozitivno mišljenje o izboru dr Ksenije Kolundžije u zvanje docenta za užu naučnu oblast Psihologija na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

 1. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru Mine Karaman i Jelene Lukić u zvanje saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Psihologija na Medicinskom fakultet u Novom Sadu

Odsek za psihologiju dao je pozitivno mišljenje o izboru Mine Karaman u zvanje saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Psihologija na Medicinskom fakultet u Novom Sadu.

Odsek za psihologiju dao je pozitivno mišljenje o izboru Jelene Lukić u zvanje saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Psihologija na Medicinskom fakultet u Novom Sadu.

 1. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru dr Dejana Prnjata u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Kulturološke nauke i komunikologija na Akademiji umetnosti u Novom Sadu

Odsek za medijske studije dao je pozitivno mišljenje o izboru dr Dejana Prnjata u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Kulturološke nauke i komunikologija na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.

 1. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru dr Bojane Marković u zvanje docenta za užu naučnu oblast Pedagoške nauke na Pedagoškom fakultetu u Somboru

Odsek za pedagogiju dao je pozitivno mišljenje o izboru dr Bojane Marković u zvanje docenta za užu naučnu oblast Pedagoške nauke na Pedagoškom fakultetu u Somboru.

 1. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru dr Katalin Hegediš u zvanje nastavnika stranog jezika – nemački jezik za užu naučnu oblast nemačka filologija na Učiteljskom fakultetu na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici

Odsek za germanistiku dao je pozitivno mišljenje o izboru dr Katalin Hegediš u zvanje nastavnika stranog jezika – nemački jezik za užu naučnu oblast nemačka filologija na Učiteljskom fakultetu na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici.

Dekan Filozofskog fakulteta
Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš s.r.

Vrh strane