43. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 43. sednicu Izbornog veća Fakulteta, koja će se održati elektronskim putem.

Glasanje počinje 18.5.2020. godine u 10 časova.
Glasanje se završava 20.5.2020. godine u 10 časova.

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 42. sednice Izbornog veća Filozofskog fakulteta

2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za anglistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika
Prijavljen jedan kandidat: dr Aleksandar Kavgić
Prigovora nema.
Komisija predlaže da se dr Aleksandar Kavgić izabere u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Anglistika.

GLASAJU REDOVNI I VANREDNI PROFESORI

3. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za germanistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu Germanistika
Prijavljen jedan kandidat: dr Nikolina Zobenica
Prigovora nema.
Komisija predlaže da se dr Nikolina Zobenica predloži u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Germanistika.

GLASAJU SAMO REDOVNI PROFESORI.

4. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za istoriju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Klasične nauke
Prijavljen jedan kandidat: dr Aleksandra Smirnov Brkić.
Prigovora nema.
Komisija predlaže da se dr Aleksandra Smirnov Brkić predloži u zvanje docenta za užu naučnu oblast Klasične nauke.

GLASAJU SVI.

5. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za pedagogiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Pedagogija
Prijavljen jedan kandidat: dr Stefan Ninković.
Prigovora nema.
Komisija predlaže da se dr Stefan Ninković predloži u zvanje docenta za užu naučnu oblast Pedagogija.

GLASAJU SVI.

6. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za psihologiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija
Prijavljen jedan kandidat: dr Bojan Janičić.
Prigovora nema.
Komisija predlaže da se dr Bojan Janičić preloži u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Psihologija.

GLASAJU REDOVNI I VANREDNI PROFESORI.

7. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za psihologiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija
Prijavljen jedan kandidat: dr Ana Genc.
Prigovora nema.
Komisija predlaže da se dr Ana Genc predloži u zvanje docenta za užu naučnu oblast Psihologija.

GLASAJU SVI.

8. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za romanistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Romanistika
Prijavljen jedan kandidat: dr Kristijan Eker.
Prigovora nema.
Komisija predlaže da se dr Kristijan Eker predloži u zvanje docenta za užu naučnu oblast Romanistika.

GLASAJU SVI.

9. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za slovakistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Slovakistika
Prijavljen jedan kandidat: dr Zuzana Tirova.
Prigovora nema.
Komisija predlaže da se dr Zuzana Tirova predloži u zvanje docenta za užu naučnu oblast Slovakistika.

GLASAJU SVI.

10. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
Prijavljen jedan kandidat: dr Dušanka Vujović.
Prigovora nema.
Komisija predlaže da se dr Dušanka Vujović predloži u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika.

GLASAJU REDOVNI I VANRDNI PROFESORI.

11. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
Prijavljen jedan kandidat: dr Strahinja Stepanov.
Prigovora nema.
Komisija predlaže da se dr Strahinja Stepanov predloži u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistiku.

GLASAJU REDOVNI I VANREDNI PROFESORI.

12. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za srpsku književnost
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti
Prijavljen jedan kandidat: dr Sanja Paripović Krčmar.
Prigovora nema.
Komisija predlaže da se dr Sanja Paripović Krčmar predloži u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti.

GLASAJU REDOVNI I VANREDNI PROFESORI.

13. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Studijski program socijalni rad
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Socijalni rad i socijalna politika
Prijavljen jedan kandidat: dr Karolina Lendak Kabok.
Prigovora nema.
Komisija predlaže da se dr Karolina Lendak Kabok predloži u zvanje docenta za užu naučnu oblast Socijalni rad i socijalna politika.

GLASAJU SVI.

14. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Jednog asistenta za užu naučnu oblast Sociologija
Prijavljen jedan kandidat: Vladan Vidicki.
Prigovora nema.
Komisija predlaže da se  Vladan Vidicki izabere u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Sociologija.

GLASAJU SVI.

15. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisije za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za istoriju
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Medijevistika (Nacionalna istorija srednjeg veka)

Predlog komisije:

 1. dr Nenad Lemajić, redovni profesor za užu naučnu oblast Medijevistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2.  dr Siniša Mišić, redovni profesor za užu naučnu oblast Medijevistika, Filozofski fakultet u Beogradu
 3. dr Đura Hardi, redovni profesor za užu naučnu oblast Medijevistika, Filozofski fakultet Novi Sad.

- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Istorija modernog doba (Nacionalna istorija XX veka, Metodika nastave istorije).

Predlog komisije:

 1. dr Biljana Šimunović-Bešlin, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozfoski fakultet Novi Sad,
 2. dr Ljubodrag Dimić, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija Jugoslavije, redovni član SANU, Filozofski fakultet u Beogradu,
 3. dr Slobodan Bjelica, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet Novi Sad.

- Jednog nastavnika za užu naučnu oblast Klasične nauke (Klasični jezici i Antička kultura).

Predlog komisije:

 1. dr Vojislav Jelić, red. prof. za užu naučnu oblast Klasične nauke, Filozofski fakultet u Beogradu,
 2. dr Branko Gorgiev, red. prof. za užu naučnu oblast Klasične nauke, Filozofski fakultet u Nišu,
 3. dr Snežana Ferjančić, red. profesor za užu naučnu oblast: Klasične nauke, Filozofski fakultet u Beogradu.

- Jednog asistenta za naučnu oblast Istorija modernog doba (Metodika nastave istorije i Nacionalna istorija XX veka)

Predlog komisije:

 1. dr Dragica Koljanin, van. prof za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet Novi Sad,
 2. dr Biljana Šimunović-Bešlin, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet Novi Sad,
 3. dr Marko Šuica, van. prof za užu naučnu oblast Srednji vek, Filozofski fakultet Beograd.

Odsek za medijske studije
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Komunikologija

Predlog Komisije:

 1. dr Dejan Pralica, vanr. prof. za užu naučnu oblast Novinarstvo, Filozofski fakultet, Novi Sad,
 2. dr Zoran Jevtović, red. prof. za užu naučnu oblast Komunikologija i novinarstvo, Filozofski fakultet, Niš,
 3. dr Lejla Turčilo, red. prof. za užu naučnu oblast Komunikologija/ Žurnalistika, Fakultet političkih nauka, Sarajevo, BiH.

Odsek za psihologiju
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija (za predmete iz oblasti statistike u psihologiji i primene informacionih tehnologija u psihologiji)

Predlog Komisije:

 1. dr Snežana Smederevac, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad,
 2. dr Ljiljana Mihić, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad,
 3. dr Slobodan Marković, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Beograd

Odsek za slavistiku
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Rusistika

Predlog Komisije:

 1. dr Dragana Popović, docent za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet, Novi Sad,
 2. dr Dušanka Mirić, vanr. prof. u penziji za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet, Novi Sad,
 3. dr Maja Krstić, docent za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet, Novi Sad

- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Rusistika

Predlog komisije:

 1. dr Melina Panaotović, doc. za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Petar Bunjak, red. prof. za užu naučnu oblast Poljska književnost, Filološki fakultet Beograd
 3. dr Irina Anastasijević, red. prof. za užu naučnu oblast Rusistika, Filološki fakultet u Beogradu

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

Predlog Komisije:

 1. dr Gordana Štasni, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad,
 2. dr Nada Arsenijević, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad,
 3. dr Svenka Savić, profesor emeritus, uža naučna oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 4. dr Vera Vasić, red. prof. u penziji za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad

- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

Predlog Komisije:

 1. dr Gordana Štasni, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad,
 2. dr Žarko Bošnjaković, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad,
 3. dr Nadežda Jović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik, Filozofski fakultet, Niš.

Centar za jezike
- jednog lektora za užu naučnu oblast Kulture u kontaktu

Predlog komisije:

 1. prof. dr Milivoj Alanović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. prof. dr Edita Andrić, red. prof. za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. prof. dr Laura Spariosu, red. prof. za užu naučnu oblast Rumunistika, Filozofski fakultet Novi Sad

16. Mišljenje matičnog Fakulteta o izboru dr Snežane Štrangarić u zvanje docenta za užu naučnu oblast Sociološke nauke na Pedagoškom fakultetu u Somboru. (Odsek za sociologiju je dao pozitivno mišljenje).

17. Mišljenje matičnog Fakulteta o izboru dr Šamu Janoša u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Filološke nauke: Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti i Didatktičko-metodičke nauke  na Učitljeskom fakultetu na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici. (Odsek za hungarologiju je dao pozitivno mišljenje).

                                                                                    Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                              Prof. dr Ivana Živančević Sekeruš

Vrh strane