54. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 54. sednicu Izbornog veća Fakulteta, koja će se održati elektronskim putem.

1. Usvajanje zapisnika sa 53. sednice Izbornog veća
2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za germanistiku
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Germanistika
Prijavljen jedan kandidat: dr Mirjana Zarifović Grković.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Mirjana Zarifović Grković predloži u zvanje docenta za užu naučnu oblast Germanistika.

Glasaju svi.

3. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za komparativnu književnost
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnosti sa teorijom književnosti
Prijavljen jedan kandidat: dr Kristina Stevanović.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Kristina Stevanović predloži u zvanje docenta za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnosti sa teorijom književnosti.

Glasaju svi.

4. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za psihologiju
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija
Prijavljen jedan kandidat: dr Ana Genc.
Prigovora nema.
Komisija predlaže da se dr Ana Genc predloži u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Psihologija.

Glasaju redovni i vanredni profesori.

5. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za romanistiku
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu oblast Romanistika (predmeti iz oblasti Traduktologija. Istorije francuskog jezika)
Prijavljen jedan kandidat: dr Tatjana Đurin.
Prigovora nema.
Komisija predlaže da se dr Tatjana Đurin predloži u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Romanistika (predmeti iz oblasti Traduktologija. Istorija francuskog jezika).

Glasaju redovni profesori.

6. Utvrđivanje predloga za izbora u zvanje

Odsek za srpsku književnosti
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti
Prijavljen jedan kandidat: dr Zorica Hadžić.
Prigovora nema.
Komisija predlaže da se dr Zorica Hadžić predloži u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti.

Glasaju redovni profesori.

7. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za srpsku književnosti
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti
Prijavljen jedan kandidat: dr Miloš Jocić.
Prigovor nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Miloš Jocić predloži u zvanje docenta za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti.

Glasaju svi.

8. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za hungarologiju
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika
            Prijavljen jedan kandidat: dr Marija Pastor Kiči.
            Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Marija Pastor Kiči predloži u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika.

            Glasaju redovni i vanredni profesori.

9. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za germanistiku
jednog asistenta za užu naučnu oblast Germanistika
Prijavljen jedan kandidat: Biljana Kovač.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se Biljana Kovač izabere u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Germanistika.

Glasaju svi.

10. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za romanistiku
jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Romanistika.
Prijavljen jedan kandidat: dr Nebojša Vlaškalić.
Prigovora nema.
Komsija predlaže Izbornom veću da se dr Nebojša Vlaškalić izabere u zvanje asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Romanistika.

Glasaju svi.

11. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za rumunistiku
jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Rumunistika.
Prijavljen jedan kandidat: Ema Durić.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se Ema Durić izabere u zvanje saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Rumunistika.

Glasaju svi.

12. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisije za izbor u zvanje

Odsek za slavistiku
jednog višeg lektora za užu naučnu oblast Rusistika

Predlog komisije:

 1. dr Dragana Popović, docent za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet u Novom Sadu
 2. dr Nataša Ajdžanović, docent za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet u Novom Sadu
 3. dr Maja Krstić, docent za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet Novi Sad.

Odsek za pedagogiju
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Pedagogija (predmeti iz oblasti Didaktike, Novih medija u obrazovanju, Obrazovnih politika i Visokoškolske pedagogije)

Predlog komisije:

 1. dr Zoroslav Spevak, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet Novi Sad.
 2. dr Jovana Milutinović, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet Novi Sad.
 3. dr Marija Jovanović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet Niš.

Odsek za psihologiju
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija (za predmete iz oblasti Psihologije ličnosti i Metodologija psiholoških istraživanja)

Predlog komisije:

 1. dr Snežana Smederevac, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Sunčica Zdravković, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Ljiljana Mihić, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet Novi Sad
 4. dr Tamara Džamonja-Ignjatović, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet Beograd.

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija (za predmete iz oblasti Industrijske/organizacijske psihologije)

Predlog komisije:

 1. dr Ivana Petrović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Opšta psihologija, Filozofski fakultet Beograd
 2. dr Svetlana Čizmić, red. prof. za užu naučnu oblast Opšta psihologija, Filozofski fakultet Beograd,
 3. dr Željka Bojanić, red. prof. za užu naučnu oblast Teorijska i primenjena psihologija, Fakultet za pravne i poslovne studije Dr Lazar Vrkatić, Novi Sad.

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija (za predmete iz oblast Pedagoške psihologije)

Predlog komisije:

 1. dr Jasmina Kodžopeljić, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Marija Zotović-Kostić, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Jelica Petrović, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet Novi Sad
 4. dr Ružena Šimonji-Černak, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagoška pishologija, Pedagoški fakultet u Somboru.

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija (za predmete iz oblasti Socijalne psihologije)

Predlog komisije:

 1. dr Vladimir Mihić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Bojana Dinić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Snežana Smederevac, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet Novi Sad
 4. dr Iris Žeželj vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet Beograd.

jednog asistenta za užu naučnu oblast Psihologija (za predmete iz oblasti Industrijske/organizacijske psihologije)

Predlog komisije:

 1. dr Nebojša Majstorović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Boris Popov, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet Novi Sad,
 3. dr Jelena Matanović, docent za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet Novi Sad
 4. dr Milica Vukelić, docent za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistiku

Predlog komisije:

 1. Jasmina Grković-Mejdžor, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Vera Vasić, red. prof. u penziji za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Gordana Dragin, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 4. dr Maja Marković, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 5. dr Tatjana Paunović, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistička lingvistika, Filozofski fakultet Niš.

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

Predlog komisije:

 1. dr Nada Arsenijević, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Edita Andrić, red. prof. za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Vladislava Ružić, red. prof. u penziji, za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet Novi Sad.

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistiku

Predlog komisije:

 1. dr Jasmina Grković-Mejdžor, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet Novi Sad,
 2. dr Slobodan Pavlović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet Novi Sad,
 3. dr Aleksandar Milanović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik, Filološki fakultet u Beogradu.

Odsek za srpsku književnost
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti

Predlog komisije:

 1. dr Radoslav Eraković, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet Novi Sad,
 2. dr Zorica Hadžić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet Novi Sad,
 3. dr Goran Maksimović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska književnost, Filozofski fakultet Niš.

jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti (za predmete iz oblasti Metodika nastave)

Predlog komisije:

 1. dr Olivera Radulović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti
 2. dr Ljiljana Pešikan Ljuštanović, profesor emeritus, za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Nevena Varnica, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet Novi Sad
 4. dr Dragoljub Perić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet Novi Sad
 5. dr Zona Mrkalj, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska književnost, Filološki fakultet Beograd.

Odsek za filozofiju
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Filozofske nauke

Predlog komisije:

 1. dr Una Popović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Željko Kaluđerović, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Aleksandar Čučković, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Ekonomski fakultet u Subotici.

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Filozofske nauke

Predlog komisije:

 1. dr Željko Kaluđerović, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Una Popović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Aleksandar Čučković, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Ekonomski fakultet u Subotici.

Odsek za hungarologiju
jednog lektora za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika

Predlog komisije:

 1. dr Edita Andrić, red. prof. za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Eleonora Kovač Rac, red. prof. za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Marija Pastor-Kiči, vanred. prof. za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika, Filozofski fakultet Novi Sad.

13. Mišljenje matičnog Fakulteta o izboru Karmelke Barić u zvanje nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast Nemački jezik (germanistika) na Građevinskom fakultetu u Subotici.

Odsek za germanistiku dao je pozitivno mišljenje o izboru Karmelke Barić u zvanje nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast Nemački jezik (germanistika) na Građevinskom fakultetu u Subotici.
 

                                                                              Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                        Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

Vrh strane