46. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 46. sednicu Izbornog veća Fakulteta, koja će se održati elektronskim putem.

Glasanje počinje 23.10.2020. godine u 10 časova.
Glasanje se završava 26.10.2020. godine u 10 časova.

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 45. sednice Izbornog veća Filozofskog fakulteta;

2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za istoriju
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Medijevistika (Nacionalna istorija srednjeg veka)

Prijavljen jedan kandidat: dr Milica Kisić Božić.

Prigovora nema.

Komisija predlaže izbornom veću Fakulteta da se dr Milica Kisić Božić predloži za vanrednog profesora za užu naučnu oblast Medijevistika.

Za predlog glasaju redovni i vanredni profesori.

3. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za medijske studije
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Komunikologija

Prijavljena su dva kandidata: dr Jelena Kleut i dr Nikola Mlađenović.

Prigovora nema.

Komisija predlaže Izbornom veću Fakulteta da se dr Jelena Kleut predloži u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Komunikologija.

Glasaju redovni i vanredni profesori.

4. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za romanistiku
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Romanistika

Prijavljen je jedan kandidat: dr Vanja Manić Matić.

Prigovora nema.

Komisija predlaže Izbornom veću Fakulteta da se dr Vanja Manić Matić predloži u zvanje docenta za užu naučnu oblast Romanistika.

Glasaju svi članovi Izbornog veća.

5. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

Prijavljen jedan kandidat: dr Gordana Štrbac.

Prigovora nema.

Komisija predlaže Izbornom veću Fakulteta da se dr Gordana Štrbac predloži u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika.

Glasaju redovni profesori.

6. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisije

Odsek za istoriju
- jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Istorija modernog doba (Istorija Srednje Evrope)

Predlog komisije:

  1. dr Zoltan Đere, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet Novi Sad
  2. dr Ferenc Nemet, vanred. prof. za užu naučnu oblast Interdisciplinarna oblast Istorija kulture, Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici
  3. dr Vladan Gavrilović, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet Novi Sad
  4. dr Miroslav Pavlović, doc. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet Novi Sad

Glasaji svi članovi Izbornog veća.

                                                                                    Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                        Prof. dr Ivana Živančević Sekeruš s.r.

Vrh strane