68. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 68. sednicu Izbornog veća Fakulteta, koja će se održati elektronskim putem od 29. 11. do 2.12.2023. godine

 

 1. Usvajanje zapisnika sa 67 sednice Izbornog veća Filozofskog fakulteta;
 2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za psihologiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija
Prijavljen jedan kandidat: dr Milan Oljača
Prigovora nema.
Izborno veće je na sednici održanoj od 29.9. do 2.10.2023. godine utvrdilo predlog da se dr Milan Oljača predloži u zvanje docenta za užu naučnu oblast Psihologija.

Stručno veće za društvene nauke na sednici održanoj 24.10.2023. godine donelo je zaključak kojim odlaže davanje mišljenja o ispunjenosti zakonskih i stručnih uslova za izbor dr Milana Oljače u zvanje docenta jer u Izveštaju nedostaju podaci o pristupnom predavanju.

Komisija u sastavu prof. dr Petar Čolović, prof. dr Snežana Smederevac i dr Valentina Baić, postupili su po Zaključku Stručnog veća i predali ispravljen izveštaj.

Izveštaj se nalazio na skraćenom uvidu u Biltenu Univerziteta od 15. do 25.11.2023. godine. Prigovora nije bilo.

Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Milan Oljača predloži u zvanje docenta za užu naučnu oblast Psihologija

Glasaju svi.

 1. Imenovanje komisija i raspisivanje konkursa

Odsek za istoriju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Klasične nauke

Predlog komisije:

 1. Dr Ifigenija Radulović, red. prof. za užu naučnu oblast Klasične nauke, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. Dr Snežana Gudurić, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. Dr Branko Georgiev, red. prof. za užu naučnu oblast Klasične nauke, Filozofski fakultet Niš.

Odsek za hungarologiju
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika

Predlog komisije:

 1. Dr Edita Andrić, red. prof. za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. Dr Hargita Horvat-Futo, red. prof. za užu naučnu Opšta i mađarska lingvistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. Dr Dušanka Zvekić Dušanović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet u Novom Sadu.

Centar za jezike
Jednog lektora za užu naučnu oblast Kulture u kontaktu

Predlog komisije:

 1. Dr Edita Andrić, red. prof. za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. Dr Milivoj Alanović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. Dr Jasna Uhlarik, vanred. prof. za užu naučnu oblast Slovakistika, Filozofski fakultet Novi Sad.

4. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru dr Stanke Radojčić u zvanje docenta za užu naučnu oblast Strani jezik – Engleski jezik na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu.

            Odsek za anglistiku dao je pozitivno mišljenje o izboru dr Stanke Radojčić u zvanje docenta za užu naučnu oblast Strani jezik – Engleski jezik na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu.

Dekan Filozofskog fakulteta
Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš s.r.

 

Vrh strane