50. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 50. sednicu Izbornog veća Fakulteta, koja će se održati elektronskim putem.

 1. Usvajanje zapisnika sa 49. sednice Izbornog veća
 2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za anglistiku

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika

Prijavljen jedan kandidat: dr Biljana Radić Bojanić.

Prigovora nema.

Komisija predlaže Izbornom veća da se dr Biljana Radić Bojanić predloži u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Anglistika.

Glasaju redovni profesori.

 1. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za komparativnu književnost

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti

Prijavljen jedan kandidat: dr Vladimir Gvozden.

Prigovora nema.

Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Vladimir Gvozden predloži u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Svetska i komparativne književnosti sa teorijom književnosti.

Glasaju redovni profesori.

 1. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za komparativnu književnost

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti

Prijavljen jedan kandidat: dr Maja Medan Orsić

Prigovora nema.

Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Maja Medan Orsić predloži u zvanje docenta za užu naučnu oblast Svetska i komparativne književnosti sa teorijom književnosti.

Glasaju svi.

 1. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za psihologiju

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija (za predmete iz oblasti razvojne psihologije)

Prijavljen jedan kandidat: dr Jelica Petrović

Prigovora nema.

Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Jelica Petrović predloži u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Psihologija.

Glasaju redovni profesori.          

 1. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za psihologiju

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija

Prijavljen jedan kandidat: dr Ilija Milovanović.

Prigovora nema.

Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Ilija Milovanović predloži u zvanje docenta za užu naučnu oblast Psihologija.

Glasaju svi.

 1. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za srpsku književnost

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti

Prijavljen jedan kandidat: dr Dragoljub Perić.

Prigovora nema.

Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Dragoljub Perić predloži u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti.

Glasaju redovni i vanredni profesori.

 1. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za medijske studije

jednog asistenta za užu naučnu oblast Novinarstvo

Prijavljen jedan kandidat: Dragana Prodanović.

Prigovora nema.

Komisija predlaže Izbornom veću sa se Dragana Prodanović izabere u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Novinarstvo.

Glasaju svi.

 1. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisija za izbor u zvanje

Odsek za germanistiku

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Germanistika

Predlog komisije:

 1. dr Milica Pasula, vanred. prof. za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Nikolina Zobenica, red. prof. za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Jovan Delić, red. prof. (u penziji) za užu naučnu oblast Srpska književnost, Filološki fakultet u Beogradu.

Odsek za medijske studije

jednog asistenta za užu naučnu oblast Komunikologija

Predlog komisije:

 1. dr Jelena Kleut, vanred. prof. za užu naučnu oblast Komunikologija, Filozofski fakultet Novi Sad,
 2. dr Dejana Prnjat, vanred. prof. za užu naučnu oblast Kulturološke nauke i komunikologija, Akademija umetnosti Novi Sad,
 3. dr Brankica Drašković, doc. za užu naučnu oblast Novinarstvo, Filozofski fakultet Novi Sad.

jednog asistenta za užu naučnu oblast Novinarstvo

Predlog komsije:

 1. dr Dejan Pralica, red. prof. za užu naučnu oblast Novinarstvo, Filozofski fakultet Novi Sad,
 2. dr Smiljana Milinkov, doc. za užu naučnu oblast Novinarstvo, Filozofski fakultet Novi Sad,
 3. dr Dinko Gruhonjić, doc. za užu naučnu oblast Novinarstvo, Filozofski fakultet Novi Sad,

jednog asistenta za užu naučnu oblast Informatika

Predlog komisije:

 1. dr Zoltan Geler, vanred. prof. za užu naučnu oblast Inofrmatika
 2. dr Vladimir Kurbalija, vanred. prof. za užu naučnu oblast Računarske nauke, PMF Novi Sad,
 3. dr Dragana Pavlović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Komunikologija, jezik i studije medija, Filozofski fakultet Niš.

Odsek za pedagogiju

jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Pedagogija (predmeti iz oblasti Istorije pedagogije i Školske pedagogije)

Predlog komisije:

 1. dr Jelena Đermanov, vanred. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Stanislava Marić Jurišin, doc. za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Vera Radović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Didaktika (Pedagogija), Učiteljski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Odsek za romanistika

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Romanistika (Francuska književnost i Frankofona književnost)

Predlog komisije:

 1. dr Nenad Krstić, red. prof. (u penziji) za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Katarina Melić, red. prof. za užu naučnu oblast Francuska književnost i kultura, Filološki fakultet Beograd
 3. dr Vesna Cakeljić, red. prof. za užu naučnu oblast Francuski jezik i književnost, FON Beograd.

jednog asistenta za užu naučnu oblast Romanistika

Predlog komisije:

 1. dr Aleksandra Blatešić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Ljubica Vlahović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Mario Liguori, doc. za užu naučnu oblast Kulture u kontaktu, Filozofski fakultet Novi Sad.

Odsek za slavistiku

jednog asistenta za užu naučnu oblast Rusistika

Predlog komisije:

 1. dr Nataša Ajdžanović, doc. za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet Novi Sad,
 2. dr Dragana Popović, doc. za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet Novi Sad,
 3. dr Maja Krstić, doc. za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet Novi Sad.

Odsek za sociologiju

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Sociologija

Predlog komisije:

 1. dr Marko Škorić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Jovana Čikić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet Novi Sad,
 3. dr Dejan Janković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Poljoprivredni fakultet Novi Sad.

Odsek za srpsku književnost

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti

Predlog komisije:

 1. dr Slobodan Vladušić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet Novi Sad,
 2. dr Gorana Raičević, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet Novi Sad,
 3. dr Radoslav Eraković, red. prof. Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet Novi Sad,
 4. dr Predrag Petrović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska književnost, Filološki fakultet Novi Sad.

Odsek za hungarologiju

jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika

Predlog komisije:

 1. dr Edita Andrić, red. prof. za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika, Filozofski fakultet Novi Sad,
 2. dr Eleonora Kovač Rac, red. prof. za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Maria Pastor Kiči, vanred. prof. za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika, Filozofski fakultet Novi Sad.

jednog asistenta za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti (Istorija romana u stihu)

Predlog komisije:

 1. dr Eva Toldi, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti, Filozofski fakultet Novi Sad,
 2. dr Čila Utaši, vanred. prof. Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti, Filozofski fakultet Novi Sad,
 3. dr Aniko Novak, doc. za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti, Filozofski fakultet Novi Sad.
 1. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru dr Beate Grabovac u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Psihološke nauke na Učiteljskom fakultetu na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici.

Odsek za psihologiju dao je pozitivno mišljenje o o izboru dr Beate Grabovac u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Psihološke nauke.

     Dekan Filozofskog fakulteta
Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

Vrh strane