70. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 70. sednicu Izbornog veća Fakulteta, koja će se održati elektronskim putem od 19. do 22.1.2024. godine

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 69. sednice Izbornog veća Filozofskog fakulteta;
  2. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Centar za jezike

- jednog asistenta za užu naučnu oblast Kulture u kontaktu

Prijavljen je jedan kandidat i to Mila Stamenković.

Prigovora nema.

Komisija predlaže Izbornom veću da Milu Stamenković predloži u zvanje lektora za užu naučnu oblast Kulture u kontaktu.

Glasaju svi.

 

Dekan Filozofskog fakulteta
Prof. dr Ivana Živančević s.r.

Vrh strane