39. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 39. sednicu Izbornog veća Fakulteta, koja će se održati u PETAK, 27. 9. 2019. godine sa početkom u 12 časova u amfiteatru, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 38. sednice Izbornog veća Filozofskog fakulteta

2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za anglistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika

Odsek za germanistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Germanistika

Odsek za istoriju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Medijevistika
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Medijevistika

Odsek za psihologiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija

Odsek za romanistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Romanistika

Odsek za srpsku književnost
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti

Odsek za hungarologiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Folkloristika i istorija kulture na mađarskom nastavnom jeziku

3. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za germanistiku
Jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Germanistika

Odsek za medijske studije
jednog asistenta za užu naučnu oblast Novinarstvo

Odsek za psihologiju
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Psihologija

Odsek za slavistiku
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Rusistika
Jednog višeg lektora za užu naučnu oblast Rusistika
Jednog višeg lektora za užu naučnu oblast Rusistika

Odsek za srpsku književnost
Jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti

4. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisije za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za psihologiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija za predmete iz oblasti Psihometrije

Predlog Komisije:

 1. dr Snežana Smederevac, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Ljiljana Mihić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Goran Opačić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Beograd.

Odsek za slavistiku
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Rusistika

Predlog Komisije:

 1. dr Marija Stefanović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Radoslava Trnavac, vanr. prof. za užu naučnu oblast Rusistika, Filološki fakultet, Beograd
 3. dr Dragana Popović, docent za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet, Novi Sad.

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Rusistika

Predlog Komisije:

 1. dr Bogdan Kosanović, profesor emeritus za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Nikola Grdinić, red. prof. u penziji za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Draginja Ramadanski, vanr. prof. u penziji za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet, Novi Sad.

Odsek za srpsku književnost
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti

Predlog Komisije:

 1. dr Svetlana Tomin, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Gordana Pokrajac, red. prof. za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Irena Arsić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i komparativna književnost, Filozofski fakultet, Niš.

Odsek za filozofiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Filozofske nauke

Predlog Komisije:

 1. dr Nebojša Grubor, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke Filozofski fakultet, Beograd
 2. dr Damir Smiljanić, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Željko Kaluđerović, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet, Novi Sad

4. Mišljenje matičnog Fakulteta o izboru dr Đurđe Grijak u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Psihologija na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu.

5. Mišljenje matičnog Fakulteta o izboru dr Tamare Jovanović u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Psihologija na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu.

6. Mišljenje matičnog Fakulteta o izboru dr Marice Petrović u zvanje docenta za užu naučnu oblast Sociologija na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu.

7. Mišljenje matičnog Fakulteta o izboru dr Katarine Ivanović i Vojislava Jovanovića u zvanje nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast Svetski jezici – engleski jezik na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu.

Dekan Filozofskog fakulteta
Prof. dr Ivana Živančević Sekeruš

 

Vrh strane