31. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 31. sednicu Izbornog veća Fakulteta koja će se održati u PETAK 27.4.2018. godine sa početkom u 12 časova u amfiteatru, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 30. sednice Izbornog veća Filozofskog fakulteta

2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za germanistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Germanistika

Odsek za psihologiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija

Odsek za slavistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Rusistika

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

Odsek za srpsku književnost
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti

Odsek za filozofiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Filozofske nauke

3. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za germanistiku
Jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnun oblast Germanistika

Odsek za medijske studije
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Novinarstvo

Odsek za psihologiju
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Psihologija

Odsek za rusinistiku
Jednog višeg lektora za užu naučnu oblast Rusinistika

Odsek za slavistiku
Jednog višeg lektora za užu naučnu oblast Rusistika

Odsek za filozofiju
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Filozofske nauke

4. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisije za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za komparativnu književnost
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost

Predlog komisije

 • dr Bojana Stojanović Pantović, red. prof za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Vladimir Gvozden, vanr. prof. za užu naučnu oblast, Svetska i komparativna književnost, Filozofski fakultet Novi Sad
 • dr Pavle Botić, vanr. prof. za užu naučnu oblast, Svetska i komparativna književnost, Filozofski fakultet Novi Sad
 • dr Sonja Veselinović, docent za užu naučnu oblast, Svetska i komparativna književnost, Filozofski fakultet Novi Sad

Odsek za pedagogiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Pedagogija za predmete iz oblasti Uvoda u pedagogiju i Školske pedagogije

Predlog komisije

 • dr Svetlana Kostović, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Mara Đukić, red. prof. u penziji za užu naučnu oblast, Pedagogija, Filozofski fakultet Novi Sad
 • dr Milka Oljača, profesor emeritus za užu naučnu oblast, Pedagogija, Filozofski fakultet Novi Sad

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Pedagogija za predmete iz oblasti Teorije vaspitanja i Interaktivne pedagogije

Predlog komisije

 • dr Jovana Milutinović, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Radovan Grandić, red. prof. u penziji za užu naučnu oblast, Pedagogija, Filozofski fakultet Novi Sad
 • dr Slađana Zuković, vanr. prof. za užu naučnu oblast, Pedagogija, Filozofski fakultet Novi Sad

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Pedagogija za predmete iz oblasti Predškolske pedagogije i Interaktivne pedagogije

Predlog komisije

 • dr Jasmina Klemenović, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Svetlana Kostović, red. prof. za užu naučnu oblast, Pedagogija, Filozofski fakultet Novi Sad
 • dr Jelena Đermanov, vanr. prof. za užu naučnu oblast, Pedagogija, Filozofski fakultet Novi Sad

Jednog asistenta za užu naučnu oblast Pedagogija za predmete iz oblasti Školske pedagogije i Nacionalne istorije pedagogije

Predlog komisije

 • dr Svetlana Kostović, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Svetozar Dunđerski, red. prof. za užu naučnu oblast, Pedagogija, Filozofski fakultet Novi Sad
 • dr Marijana Kosanović, vanr. prof. za užu naučnu oblast, Pedagogija, Filozofski fakultet Novi Sad

Odsek za psihologiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija za predmete u okviru modula Opšte psihologije (na predmetima iz oblasti Statistike)

Predlog komisije

 • dr Dejan Pajić, docent za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Petar Čolović, vanr. prof. za užu naučnu oblast, Psihologija, Filozofski fakultet Novi Sad
 • dr Ljiljana Mihić, red. prof. za užu naučnu oblast, Psihologija, Filozofski fakultet Novi Sad

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija za predmete u okviru modula iz oblasti Industrijske i organizacione psihologije

Predlog komisije

 • dr Nebojša Majstorović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Marija Zotović Kostić, red. prof. za užu naučnu oblast, Psihologija, Filozofski fakultet Novi Sad
 • dr Jasmina Pekić, vanr. prof. za užu naučnu oblast, Psihologija, Filozofski fakultet Novi Sad

Jednog asistenta za užu naučnu oblast Psihologija za predmete u okviru modula iz oblasti Pedagoške psihologije

Predlog komisije

 • dr Jasmina Kodžopeljić, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Snežana Smederevac, red. prof za užu naučnu oblast, Psihologija, Filozofski fakultet Novi Sad
 • dr Jelica Petrović, vanr. prof. za užu naučnu oblast, Psihologija, Filozofski fakultet Novi Sad
 • Jasmina Pekić, vanr. prof. za užu naučnu oblast, Psihologija, Filozofski fakultet Novi Sad

Odsek za rumunistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Rumunistika

Predlog komisije

 • dr Laura Spariosu, red. prof. za užu naučnu oblast Rumunistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Marina Puja Badesku, red. prof. za užu naučnu oblast Rumunistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Daniel Sorin Vintila, vanr. prof. za užu naučnu oblast Rumunski jezik i književnost, Fakultet za novinarstvo, komunikologiju i moderne jezike, Univerzitet Tibiskus, Temišvar, Rumunija
 • dr Predrag Mutavdžić, vanr. prof. za užu naučnu oblast, Balkanologija i Neohelenistika, Filološki fakultet, Beograd

Odsek za slavistiku
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Rusistika

Predlog komisije

 • dr Kornelija Ičin, red. prof. za užu naučnu oblast Rusistika, Filološki fakultet, Beograd
 • dr Draginja Ramadanski, vanr. prof. za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Radoslava Trnavac, docent za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet, Novi Sad

Odsek za sociologiju
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Sociologija

Predlog komisije

 • dr Pavle Milenković, red. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Dušan Ristić, docent za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Aleksej Kišjuhas, docent za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet, Novi Sad

Odsek za srpsku književnost
Jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti

Predlog komisije

 • dr Slobodan Vladušić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Gorana Raičević, red. prof za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Zorica Hadžić, vanr. prof. za užu naučnu oblast, Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad

Odsek za filozofiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Filozofske nauke

Predlog komisije

 • dr Dragan Prole, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Milenko Perović, red. prof. u penziji za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Aleksandar Čučković, red. prof. za užu naučnu oblast, Sociologija i Filozofija, Ekonomski fakultet, Subotica

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Filozofske nauke

Predlog komisije

 • dr Željko Kaluđerović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Milenko Perović, red. prof. u penziji za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Branko Balj, red. prof. za užu naučnu oblast, Filozofske nauke, Ekonomski fakultet, Subotica

5. Imenovanje komisije za izbor u zvanje

Odsek za rusinistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Rusinistika

Predlog komisije

 • dr Prvoslav Janković, profesor emeritus, Pedagoški fakultet Sombor
 • dr Sava Damjanov, red. prof za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Mihajlo Fejsa, red. prof. za užu naučnu oblast, Rusinistika, Filozofski fakultet, Novi Sad

6. Mišljenje matičnog Fakulteta o izboru dr Marije Sakač u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Psihološke nauke na Pedagoškom fakultetu u Somboru.

7. Mišljenje matičnog Fakulteta o izboru dr Nataše Gojković u zvanje nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast Lingvističke nauke – engleski jezik Pedagoškom fakultetu u Somboru.

8. Mišljenje matičnog Fakulteta o izboru dr Ankice Vučković u zvanje docenta za užu naučnu oblast Književne nauke na Pedagoškom fakultetu u Somboru.

9. Mišljenje matičnog Fakulteta o izboru Dejana Kneževića u zvanje nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast Strani jezik – nemački jezik na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu.

                                                                                          Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                                    Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

Vrh strane