59. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 59. sednicu Izbornog veća Fakulteta, koja će se održati elektronskim putem.

 1. Usvajanje zapisnika sa 58. sednice Izbornog veća
 2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za anglistiku
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika
Prijavljen jedan kandidat: dr Tatjana Milićev
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Tatjana Milićev predloži u zvanje vanrednog profesora  za užu naučnu oblast Anglistika.
Glasaju redovni i vanredni profesori.

 1. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za anglistiku
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika
Prijavljen jedan kandidat: dr Nataša Milićević
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Nataša Milićević predloži u zvanje docenta za užu naučnu oblast Anglistika.
Glasaju svi.

 1. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za anglistiku
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika
Prijavljen jedan kandidat: dr Predrag Kovačević
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Predrag Kovačević predloži u zvanje docenta za užu naučnu oblast Anglistika.
Glasaju svi.

 1. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za anglistiku

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika
Prijavljen jedan kandidat: dr Gordana Lalić-Krstin
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Gordana Lalić-Krstin predloži u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Anglistika.
Glasaju redovni i vanredni profesori.

 1. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za psihologiju

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija
Prijavljen jedan kandidat: dr Veljko Jovanović
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Veljko Jovanović predloži u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Psihologija.
Glasaju redovni profesori.

 1. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za slavistiku

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Rusistika
Prijavljen jedan kandidat: dr Tijana Balek
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Tijana Balek predloži u zvanje docenta za užu naučnu oblast Rusistika.
Glasaju svi.

 1. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za srpski jezik i lingvistiku

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
Prijavljen jedan kandidat: dr Milan Ajdžanović
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Milan Ajdžanović predloži u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika.
Glasaju redovni profesori.

 1. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za filozofiju

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Filozofske nauke
Prijavljen jedan kandidat: dr Nemanja Mićić
Prigovora nema.
Komisija predlaže da se dr Nemanja Mićić predloži u zvanje docenta za užu naučnu oblast Filozofske nauke.
Glasaju svi.

 1. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Socijalni rad

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Socijalni rad i socijalna politika
Prijavljen je jedan kandidat: dr Vera Despotović
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Vera Despotović predloži u zvanje docenta za užu naučnu oblast Socijalni rad i socijalna politika
Glasaju svi.

 1. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Socijalni rad i socijalna politika
Prijavljena su dva kandidata i to : dr Jelena Tanasijević i Dejan Pavlović
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Jelena Tanasijević predloži u zvanje docenta za užu naučnu oblast Socijalni rad i socijalne politike
Glasaju svi.

 1. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za germanistiku
jednog asistenta za užu naučnu oblast Germanistika
Prijavljen jedan kandidat: Aleksandar Nikolić
Prigovora nema.
Komisija predlaže da se Aleksandar Nikolić izabere u zvanje asistenta za užu naučnu ovlast Germanistika.
Glasaju svi.

 1. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za italijanske i iberoameričke studije
jednog asistenta za užu naučnu oblast Romanistika (Italijanska književnost)
Prijavljen jedan kandidat: Branislava Maksimović
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da Branislavu Maksimović izabere u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Romanistika (Italijanska književnost).
Glasaju svi.

 1. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za komparativnu književnost
jednog asistenta za užu naučnu oblast Svetska i komparativne književnosti sa teorijom književnosti
Prijavljen jedan kandidat: Branislav Živanović
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se Branislav Živanović izabere u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Svetska i komparativne književnosti sa teorijom književnosti.
Glasaju svi.

 1. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisija

Odsek za anglistiku

- jednog lektora za užu naučnu oblast Anglistika
Predlog komisije:

 1. dr Diana Prodanović-Stankić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Borislava Eraković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Anglistika Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Bojana Jakovljević, doc. za užu naučnu oblast Anglistika Filozofski fakultet Novi Sad

- jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Anglistika (nauka o jeziku)
Predlog komisije:

 1. dr Nataša Milićević, doc. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Bojana Jakovljević, doc. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Jagoda Topalov, vanred. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet Novi Sad

Odsek za germanistika

- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Germanistika (predmet: Nemačka dečija književnost)
Predlog komisije:

 1. dr Nikolina Zobenica, red. prof. za užu načnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Ivana Pajić, doc. za užu načnu oblast Germanistka Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Tijana Tropin, naučni saradnik za užu naučnu oblast Komparativna književnost, Institut za književnost i umetnost u Beograd.

- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Germanistika (Kontrastivna lingvistika nemačkog, srpskog i mađarskog jeziku)
Predlog komisije:

 1. dr Branislav Ivanović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Germanistika, Filološki fakultet beograd
 2. dr Vera Vasić, red. prof. (u penziji) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Sofija Bilandžija, vanred. prof. za užu naučnu oblast Germanistika, Filološki fakultet Beograd
 4. dr Ana Stipančević, vanred. prof. za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet Novi Sad

- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast germanistika (Nemački jezik)
Predlog komisije:

 1. dr Sanja Ninković, doc. za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Branislav Ivanović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Germanistika, Filološki fakultet Beograd
 3. dr Gordana Ristić, doc. za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 4. dr Katalin Ozer, doc. za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet Novi Sad.

Odsek za italijanske i iberoameričke studije

- jednog asistenta za užu naučnu oblast Romanistika (Španski jezik i traduktologija)
Predlog komisije:

 1. dr Sanja Maričić Mesarović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Bojana Kovačević Petrović, doc. za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Aleksandra Blatešić vanred. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet Novi Sad

- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Kulture u kontaktu
Predlog komisije:

 1. dr Pavle Sekeruš, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Aleksandra Blatešić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Vladan Bajčeta, viši naučni saradnik, za užu naučnu oblast Humanističke nauke, Institut za književnost i umetnost u Beogradu.

- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Romanistika (Hispanske kulture i književnost)
Predlog komisije:

 1. dr Pavle Sekeruš, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Aleksandra Mančić, naučni savetnik za užu naučnu oblast Humanističke nauke (nauka o književnosti), Institut za književnost i umetnost u Beogradu
 3. dr Vladimir Karanović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Hispanistika (Španska književnost) Filološki fakultet Beograd
 4. dr Maja Šabec, vanred. prof. za užu naučnu oblast Hispanistika (španska i hispanoamerička književnost), Filozofski fakultet u Ljubljani.

Odsek za istoriju

- jednog asistenta za užu naučnu oblast Istorija modernog doba (Nacionalna istorija novog veka i Pomoćne istorijske nauke)
Predlog komisije:

 1. dr Goran Vasin, vanred. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Vladan Gavrilović, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Nenad Ninković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet Novi Sad

Odsek za srpski jezik i lingvistiku

- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
Predlog komisije:

 1. dr Ivana Antonić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
 2. dr Jasmina Grković-Mejdžor, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakulteta Novi Sad
 3. dr Sreto Tanasić, red. prof. (u penziji) za užu naučnu oblast Srpski jezik, Filozofski fakultet u Nišu

Odsek za srpsku književnost

- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa  teorijom književnosti
Predlog komisije:

 1. dr Dragan Stanić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Gorana Raičević, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Jovan Delić, red. prof. (u penziji) za užu naučnu oblast Srpska književnost, Filološki fakultet u Beogradu.
 1. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru dr Mihaela Antolovića u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Istorijske nauke na Pedagoškom fakultetu u Somboru

Odsek za istoriju dao je pozitivno mišljenje o izboru dr Mihaela Antolovića u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Istorijske nauke na Pedagoškom fakultetu u Somboru

 1. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru dr Milivoja Mlađenovića u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Književne nauke na Pedagoškom fakultetu u Somboru

Odsek za srpsku književnost dao je pozitivno mišljenje o izboru dr Milivoja Mlađenovića u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Književne nauke na Pedagoškom fakultetu u Somboru

 1. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru dr Valentine Šobot u zvanje docenta za užu naučnu oblast Psihologija na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu

Odsek za psihologiju dao je pozitivno mišljenje o izboru dr Valentine Šobot u zvanje docenta za užu naučnu oblast Psihologija na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Vrh strane