57. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 57. sednicu Izbornog veća Fakulteta, koja će se održati elektronskim putem i za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 56. sednice Izbornog veća

2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za komparativnu književnost
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti
Prijavljen jedna kandidat: dr Pavle Botić
Stručno veće za humanističke nauke odložilo je davanje mišljenja o ispunjenosti zakonskih i naučno-stručnih uslova za izbor dr Pavla Botića u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Svetska i komparativne književnosti sa teorijom književnosti, a na osnovu odluke Izbornog veća Filozofskog fakulteta od 29.4.2022. godine.
Komisija za pisanje izveštaja postupajući po Zaključku stručnog veća za humanističke nauke pripremila je novi Izveštaj koji je stavljen na skraćeni uvid javnosti. Po završenom uvidu javnosti nije bilo prigovora.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Pavle Botić predloži u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnosti sa teorijom književnosti.
Glasaju redovni profesori.

3. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za pedagogiju
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Pedagogija
Prijavljen jedan kandidat: dr Biljana Lungulov.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Biljana Lungulov predloži u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Pedagogija.
Glasaju redovni i vanredni profesori.

4. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za psihologiju
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija (predmeti iz oblasti Industrijske/organizacione psihologije)
Prijavljen jedan kandidat: dr Nebojša Majstorović.
Prigovora nema.
Komisija predlaže da se dr Nebojša Majstorović predloži u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Psihologija (predmeti iz oblasti Industrijske/organizacione psihologije)
Glasaju redovni i vanredni profesori.

5. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija
Prijavljen jedan kandidat: dr Petar Čolović.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Petar Čolović predloži u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Psihologija.
Glasaju redovni i vanredni profesori.

6. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija
Prijavljen jedan kandidat: dr Jasmina Pekić.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Jasmina Pekić predloži u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Psihologija.
Glasaju redovni i vanredni profesori.

7. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje nastavnika

Odsek za psihologiju
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija
Prijavljen jedan kandidat: dr Bojana Bodroža.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Bojana Bodroža predloži u zvanje docenta za užu naučnu oblast Psihologija.
Glasaju svi.

8. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje nastavnika

Odsek za psihologiju
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija (predmeti: Klinička psihologija i Psihoterapija)
Prijavljen jedan kandidat: dr Snežana Tovilović.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Snežana Tovilović predloži u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Psihologija (predmeti: Klinička psihologija i Psihoterapija).
Glasaju redovni i vanredni profesori.

9. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
Prijavljen jedan kandidat: dr Dušanka Zvekić-Dušanović.
Prigovora nema:
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Dušanka Zvekić-Dušanović predloži u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika.
Glasaju redovni profesori.

10. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
Prijavljen jedan kandidat: dr Dejan Sredojević.
Prigovora nema:
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Dejan Sredojević predloži u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika.
Glasaju redovni profesori.

11. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
Prijavljen jedan kandidat: dr Isidora Bjelaković.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Isidora Bjelaković predloži u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika.
Glasaju redovni profesori.

12. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za srpsku književnost
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti
Prijavljen jedan kandidat: dr Srđan Orsić.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Srđan Orsić predloži u zvanje docenta za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti.
Glasaju svi.

13. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za filozofiju
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Filozofske nauke
Prijavljen jedan kandidat: dr Nevena Jevtić.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Nevena Jevtić predloži u zvanje docenta za užu naučnu oblast Filozofske nauke.
Glasaju svi.

14. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za filozofiju
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Filozofske nauke
Prijavljen jedan kandidat: dr Mina Đikanović.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Mina Đikanović predloži u zvanje docenta za užu naučnu oblast Filozofske nauke.
Glasaju svi.

15. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za germanistiku
jednog lektora za užu naučnu oblast Germanistiku
Prijavljen jedan kandidat: Žolt Papišta.
Prigovora nema.
Komisija predlaže da se Žolt Papišta izabere u zvanje lektora za užu naučnu oblast Germanistika.
Glasaju svi.

16. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za pedagogiju
jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Pedagogija
Prijavljen jedan kandidat: dr Senka Slijepčević.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Senka Slijepčević izabere u zvanje asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Pedagogija.
Glasaju svi.

17. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za pedagogiju
dva saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Pedagogija.
Prijavljena dva kandidata: Simona Bekić i Jovana Turudić.
Prigovora nema.
Komsija predlaže Izbornom veću da se Simona Bekić izabere u zvanje saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Pedagogija.
Komisija predlaže Izbornom veću da se Jovana Turudić izabere u zvanje saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Pedagogija.
Glasaju svi.

18. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za psihologiju
jednog asistenta za užu naučnu oblast Psihologija (predmeti iz oblasti Industrijske/organizacijske psihologije)
Prijavljen jedan kandidat: Dragana Jelić.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se Dragana Jelić izabere u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Psihologija (predmeti iz oblasti Industrijske/organizacijske psihologije).
Glasaju svi.

19. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
Prijavljen jedan kandidat dr Mila Dragić.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Mila Dragić izabere u zvanje asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika.
Glasaju svi.

20. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
jednog asistenta za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika (Sintaksa i semantika standardnog srpskog jezika i Opšta lingvistika)
Prijavljen jedan kandidat: Maja Stepanov.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se Maja Stepanov izabere u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika (Sintaksa i semantika standardnog srpskog jezika i Opšta lingvistika).
Glasaju svi.

21. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za srpsku književnost
jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti (za predmete iz oblast Metodike nastave)
Prijavljena su dva kandidata: dr Marina Tokin i dr Jasmina Knežević.
Prigovora nema.
Komisija predlaže da se dr Marina Tokin izabere u zvanje asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti (za predmete iz oblasti Metodike nastave).

22. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisija za izbor u zvanje

Odsek za anglistiku
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika

Predlog komisije:

 1. dr Tvrtko Prćić, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Predrag Novakov, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Vladimir Ž. Jovanović, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistička lingvistika, Filozofski fakultet Niš

- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika

Predlog komisije:

 1. dr Sabina Halupka Rešetar, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Nataša Milivojević, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Branimir Stanković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Savremeni srpski jezik, Filozofski fakultet Niš

- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika

Predlog komisije:

 1. dr Maja Marković, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Aleksandar Kvagić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Branimir Stanković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Savremeni srpski jezik, Filozofski fakultet Niš

- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika

Predlog komisije:

 1. dr Sabina Halupka Rešetar, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Tanja Milićev, doc. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Branimir Stanković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Savremeni srpski jezik, Filozofski fakultet Niš

Odsek za italijanske i iberoameričke studije
- Jednog asistenta za užu naučnu oblast Romanistika (Italijanski jezik)

Predlog komisije:

 1. dr Aleksandra Blatešić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Mario Liguori, docent za užu naučnu oblast Kulture u kontaktu, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Sanja Maričić-Mesarović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet Novi Sad

Odsek za psihologiju
- jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Psihologija (za predmete iz oblasti Opšta psihologija, Psihologije ličnosti, Metodologije psiholoških istraživanja)

Predlog komisije:

 1. dr Snežana Smederevac, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Ljiljana Mihić, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Petar Čolović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet Novi Sad.

Odsek za romanistiku
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Romanistika (predmeti iz oblast Francuske književnosti)

Predlog komisije:

 1. dr Diana Popović, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Katarina Melić, red. prof. za užu naučnu oblast Francuska književnost i kultura, FILUM Kragujevac
 3. dr Bojana Stojanović Pantović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet Novi Sad
 4. dr Vesna Elez, red. prof. za užu naučnu oblast Opšta književnost, Filološki fakultet Beograd

Odsek za slavistiku
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Rusistika

Predlog komisije:

 1. dr Anžela Prohorova, doc. za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Ljudmila Popović, red. prof. za užu naučnu oblast Rusistika, Filološki fakultet Novi Sad
 3. dr Maja Krstić, doc. za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet Novi Sad

Odsek za srpski jezik i lingvistika
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

Predlog komisije:

 1. dr Gordana Štasni, red.prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet u Novom Sadu
 2. dr Gordana Štrbac, red.prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet u Novom Sadu
 3. dr Rajna Dragićević, red. prof. za užu naučnu oblast Savremeni srpski jezik, Filološki fakultet u Beogradu

Odsek za filozofiju
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Filozofske nauke

Predlog komisije:

1. dr Damir Smiljanić, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke

2. dr Lazar Atanasković, doc. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet Novi Sad

3. dr Divna Vuksanović, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu.

 

Socijalni rad
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Socijalni rad i socijalna politika

Predlog komisije:

 1. dr Jovana Škorić, docent za užu naučna oblast Socijalni rad i socijalna politika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Nevenka Žegarac, red.prof. za užu naučna oblast Teorija i metodologija socijalnog rada, Fakultet političkih nauka, Beograd
 3. dr Jelica Petrović, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet Novi Sad

- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Socijalni rad i socijalna politika

Predlog komisije:

 1. dr Jovana Škorić, docent za užu naučna oblast Socijalni rad i socijalna politika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Nevenka Žegarac, red.prof. za užu naučna oblast Teorija i metodologija socijalnog rada, Fakultet političkih nauka, Beograd
 3. dr Ana Bilinović Rajačić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet Novi Sad

23. Mišljenje matičnog fakulteta o izbor dr Dragane Vuković Vojnović u zvanje docenta za užu naučnu oblast Strani jezik-Engleski jezik na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu

Odsek za anglistiku dao je pozitivno mišljenje o izbor dr Dragane Vuković Vojnović u zvanje docenta za užu naučnu oblast Strani jezik-Engleski jezik na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu

24. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru dr Aleksandre Kardoš u zvanje nastavnika stranog jezik za užu naučnu oblast Anglistika na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Odsek za anglistiku dao je pozitivno mišljenje o izboru dr Aleksandre Kardoš u zvanje nastavnika stranog jezik za užu naučnu oblast Anglistika na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

25. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru dr Mirne Vidaković u zvanje docenta za užu naučnu oblast Strani jezik za ekonomiste-engleski jezik na Ekonomskom fakultetu u Subotici

Odsek za anglistiku dao je pozitivno mišljenje o izboru dr Mirne Vidaković u zvanje docenta za užu naučnu oblast Strani jezik za ekonomiste-engleski jezik na Ekonomskom fakultetu u Subotici

26. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru Zore Trninić u zvanje nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast Strani jezik za ekonomiste-engleski jezik na Ekonomskom fakultetu u Subotici.

Odsek za anglaistiku dao je pozitivno mišljenje o izboru Zore Trninić u zvanje nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast Strani jezik za ekonomiste-engleski jezik na Ekonomskom fakultetu u Subotici.

Dekan Filozofskog fakulteta
Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

Vrh strane