57. седница Изборног већа

Декан Филозофског факултета у Новом Саду сазива 57. седницу Изборног већа Факултета, која ће се одржати електронским путем и за коју предлаже следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са 56. седнице Изборног већа

2. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за компаративну књижевност
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Светска и компаративна књижевност са теоријом књижевности
Пријављен једна кандидат: др Павле Ботић
Стручно веће за хуманистичке науке одложило је давање мишљења о испуњености законских и научно-стручних услова за избор др Павла Ботића у звање редовног професора за ужу научну област Светска и компаративне књижевности са теоријом књижевности, а на основу одлуке Изборног већа Филозофског факултета од 29.4.2022. године.
Комисија за писање извештаја поступајући по Закључку стручног већа за хуманистичке науке припремила је нови Извештај који је стављен на скраћени увид јавности. По завршеном увиду јавности није било приговора.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Павле Ботић предложи у звање редовног професора за ужу научну област Светска и компаративнa књижевности са теоријом књижевности.
Гласају редовни професори.

3. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за педагогију
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Педагогија
Пријављен један кандидат: др Биљана Лунгулов.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Биљана Лунгулов предложи у звање ванредног професора за ужу научну област Педагогија.
Гласају редовни и ванредни професори.

4. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за психологију
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Психологија (предмети из области Индустријске/организационе психологије)
Пријављен један кандидат: др Небојша Мајсторовић.
Приговора нема.
Комисија предлаже да се др Небојша Мајсторовић предложи у звање ванредног професора за ужу научну област Психологија (предмети из области Индустријске/организационе психологије)
Гласају редовни и ванредни професори.

5. Утврђивање предлога за избор у звање

једног наставника (сва звања) за ужу научну област Психологија
Пријављен један кандидат: др Петар Чоловић.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Петар Чоловић предложи у звање ванредног професора за ужу научну област Психологија.
Гласају редовни и ванредни професори.

6. Утврђивање предлога за избор у звање

једног наставника (сва звања) за ужу научну област Психологија
Пријављен један кандидат: др Јасмина Пекић.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Јасмина Пекић предложи у звање ванредног професора за ужу научну област Психологија.
Гласају редовни и ванредни професори.

7. Утврђивање предлога за избор у звање наставника

Одсек за психологију
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Психологија
Пријављен један кандидат: др Бојана Бодрожа.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Бојана Бодрожа предложи у звање доцента за ужу научну област Психологија.
Гласају сви.

8. Утврђивање предлога за избор у звање наставника

Одсек за психологију
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Психологија (предмети: Клиничка психологија и Психотерапија)
Пријављен један кандидат: др Снежана Товиловић.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Снежана Товиловић предложи у звање ванредног професора за ужу научну област Психологија (предмети: Клиничка психологија и Психотерапија).
Гласају редовни и ванредни професори.

9. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за српски језик и лингвистику
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Српски језик и лингвистика
Пријављен један кандидат: др Душанка Звекић-Душановић.
Приговора нема:
Комисија предлаже Изборном већу да се др Душанка Звекић-Душановић предложи у звање редовног професора за ужу научну област Српски језик и лингвистика.
Гласају редовни професори.

10. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за српски језик и лингвистику
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Српски језик и лингвистика
Пријављен један кандидат: др Дејан Средојевић.
Приговора нема:
Комисија предлаже Изборном већу да се др Дејан Средојевић предложи у звање редовног професора за ужу научну област Српски језик и лингвистика.
Гласају редовни професори.

11. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за српски језик и лингвистику
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Српски језик и лингвистика
Пријављен један кандидат: др Исидора Бјелаковић.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Исидора Бјелаковић предложи у звање редовног професора за ужу научну област Српски језик и лингвистика.
Гласају редовни професори.

12. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за српску књижевност
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности
Пријављен један кандидат: др Срђан Орсић.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Срђан Орсић предложи у звање доцента за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности.
Гласају сви.

13. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за филозофију
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Филозофске науке
Пријављен један кандидат: др Невена Јевтић.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Невена Јевтић предложи у звање доцента за ужу научну област Филозофске науке.
Гласају сви.

14. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за филозофију
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Филозофске науке
Пријављен један кандидат: др Мина Ђикановић.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Мина Ђикановић предложи у звање доцента за ужу научну област Филозофске науке.
Гласају сви.

15. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за германистику
једног лектора за ужу научну област Германистику
Пријављен један кандидат: Жолт Папишта.
Приговора нема.
Комисија предлаже да се Жолт Папишта изабере у звање лектора за ужу научну област Германистика.
Гласају сви.

16. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за педагогију
једног асистента са докторатом за ужу научну област Педагогија
Пријављен један кандидат: др Сенка Слијепчевић.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Сенка Слијепчевић изабере у звање асистента са докторатом за ужу научну област Педагогија.
Гласају сви.

17. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за педагогију
два сарадника у настави за ужу научну област Педагогија.
Пријављена два кандидата: Симона Бекић и Јована Турудић.
Приговора нема.
Комсија предлаже Изборном већу да се Симона Бекић изабере у звање сарадника у настави за ужу научну област Педагогија.
Комисија предлаже Изборном већу да се Јована Турудић изабере у звање сарадника у настави за ужу научну област Педагогија.
Гласају сви.

18. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за психологију
једног асистента за ужу научну област Психологија (предмети из области Индустријске/организацијске психологије)
Пријављен један кандидат: Драгана Јелић.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се Драгана Јелић изабере у звање асистента за ужу научну област Психологија (предмети из области Индустријске/организацијске психологије).
Гласају сви.

19. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за српски језик и лингвистику
једног асистента са докторатом за ужу научну област Српски језик и лингвистика
Пријављен један кандидат др Мила Драгић.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Мила Драгић изабере у звање асистента са докторатом за ужу научну област Српски језик и лингвистика.
Гласају сви.

20. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за српски језик и лингвистику
једног асистента за ужу научну област Српски језик и лингвистика (Синтакса и семантика стандардног српског језика и Општа лингвистика)
Пријављен један кандидат: Маја Степанов.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се Маја Степанов изабере у звање асистента за ужу научну област Српски језик и лингвистика (Синтакса и семантика стандардног српског језика и Општа лингвистика).
Гласају сви.

21. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за српску књижевност
једног асистента са докторатом за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности (за предмете из област Методике наставе)
Пријављена су два кандидата: др Марина Токин и др Јасмина Кнежевић.
Приговора нема.
Комисија предлаже да се др Марина Токин изабере у звање асистента са докторатом за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности (за предмете из области Методике наставе).

22. Расписивање конкурса и именовање комисија за избор у звање

Одсек за англистику
- једног наставника (сва звања) за ужу научну област Англистика

Предлог комисије:

 1. др Твртко Прћић, ред. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Предраг Новаков, ред. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Владимир Ж. Јовановић, ред. проф. за ужу научну област Англистичка лингвистика, Филозофски факултет Ниш

- једног наставника (сва звања) за ужу научну област Англистика

Предлог комисије:

 1. др Сабина Халупка Решетар, ред. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Наташа Миливојевић, ред. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Бранимир Станковић, ванред. проф. за ужу научну област Савремени српски језик, Филозофски факултет Ниш

- једног наставника (сва звања) за ужу научну област Англистика

Предлог комисије:

 1. др Маја Марковић, ред. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Александар Квагић, ванред. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Бранимир Станковић, ванред. проф. за ужу научну област Савремени српски језик, Филозофски факултет Ниш

- једног наставника (сва звања) за ужу научну област Англистика

Предлог комисије:

 1. др Сабина Халупка Решетар, ред. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Тања Милићев, доц. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Бранимир Станковић, ванред. проф. за ужу научну област Савремени српски језик, Филозофски факултет Ниш

Одсек за италијанске и ибероамеричке студије
- Једног асистента за ужу научну област Романистика (Италијански језик)

Предлог комисије:

 1. др Александра Блатешић, ванред. проф. за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Марио Лигуори, доцент за ужу научну област Културе у контакту, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Сања Маричић-Месаровић, ванред. проф. за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет Нови Сад

Одсек за психологију
- једног асистента са докторатом за ужу научну област Психологија (за предмете из области Општа психологија, Психологије личности, Методологије психолошких истраживања)

Предлог комисије:

 1. др Снежана Смедеревац, ред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Љиљана Михић, ред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Петар Чоловић, ванред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет Нови Сад.

Одсек за романистику
- једног наставника (сва звања) за ужу научну област Романистика (предмети из област Француске књижевности)

Предлог комисије:

 1. др Диана Поповић, ред. проф. за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Катарина Мелић, ред. проф. за ужу научну област Француска књижевност и култура, ФИЛУМ Крагујевац
 3. др Бојана Стојановић Пантовић, ред. проф. за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет Нови Сад
 4. др Весна Елез, ред. проф. за ужу научну област Општа књижевност, Филолошки факултет Београд

Одсек за славистику
- једног наставника (сва звања) за ужу научну област Русистика

Предлог комисије:

 1. др Анжела Прохорова, доц. за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Људмила Поповић, ред. проф. за ужу научну област Русистика, Филолошки факултет Нови Сад
 3. др Маја Крстић, доц. за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет Нови Сад

Одсек за српски језик и лингвистика
- једног наставника (сва звања) за ужу научну област Српски језик и лингвистика

Предлог комисије:

 1. др Гордана Штасни, ред.проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет у Новом Саду
 2. др Гордана Штрбац, ред.проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет у Новом Саду
 3. др Рајна Драгићевић, ред. проф. за ужу научну област Савремени српски језик, Филолошки факултет у Београду

Одсек за филозофију
- једног наставника (сва звања) за ужу научну област Филозофске науке

Предлог комисије:

1. др Дамир Смиљанић, ред. проф. за ужу научну област Филозофске науке, ред. проф. за ужу научну област Филозофске науке

2. др Лазар Атанасковић, доц. за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет Нови Сад

3. др Дивна Вуксановић, ред. проф. за ужу научну област Филозофске науке, Факултет драмских уметности у Београду.

 

Социјални рад
- једног наставника (сва звања) за ужу научну област Социјални рад и социјална политика

Предлог комисије:

 1. др Јована Шкорић, доцент за ужу научна област Социјални рад и социјална политика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Невенка Жегарац, ред.проф. за ужу научна област Теорија и методологија социјалног рада, Факултет политичких наука, Београд
 3. др Јелица Петровић, ред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет Нови Сад

- једног наставника (сва звања) за ужу научну област Социјални рад и социјална политика

Предлог комисије:

 1. др Јована Шкорић, доцент за ужу научна област Социјални рад и социјална политика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Невенка Жегарац, ред.проф. за ужу научна област Теорија и методологија социјалног рада, Факултет политичких наука, Београд
 3. др Ана Билиновић Рајачић, ванред. проф. за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет Нови Сад

23. Мишљење матичног факултета о избор др Драгане Вуковић Војновић у звање доцента за ужу научну област Страни језик-Енглески језик на Природно-математичком факултету у Новом Саду

Одсек за англистику дао је позитивно мишљење о избор др Драгане Вуковић Војновић у звање доцента за ужу научну област Страни језик-Енглески језик на Природно-математичком факултету у Новом Саду

24. Мишљење матичног факултета о избору др Александре Кардош у звање наставника страног језик за ужу научну област Англистика на Факултету техничких наука у Новом Саду.

Одсек за англистику дао је позитивно мишљење о избору др Александре Кардош у звање наставника страног језик за ужу научну област Англистика на Факултету техничких наука у Новом Саду.

25. Мишљење матичног факултета о избору др Мирне Видаковић у звање доцента за ужу научну област Страни језик за економисте-енглески језик на Економском факултету у Суботици

Одсек за англистику дао је позитивно мишљење о избору др Мирне Видаковић у звање доцента за ужу научну област Страни језик за економисте-енглески језик на Економском факултету у Суботици

26. Мишљење матичног факултета о избору Зоре Трнинић у звање наставника страног језика за ужу научну област Страни језик за економисте-енглески језик на Економском факултету у Суботици.

Одсек за англаистику дао је позитивно мишљење о избору Зоре Трнинић у звање наставника страног језика за ужу научну област Страни језик за економисте-енглески језик на Економском факултету у Суботици.

Декан Филозофског факултета
Проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш

Врх стране