30. седница Изборног већа

Декан Филозофског факултета у Новом Саду сазива 30. седницу Изборног већа Факултета која ће се одржати у ПЕТАК 23.2.2018. године са почетком у 12 часова у амфитеатру, за коју предлаже следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са 29. седнице Изборног већа Филозофског факултета

2. Утврђивање предлога за избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за англистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Англистика
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Англистика
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Англистика

Одсек за славистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Русистика

3. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за германистику
Једног сарадника за ужу научну област Германистика

Одсек за историју
Једног асистента за ужу научну област Историја модерног доба

Одсек за романистику
Једног асистента за ужу научну област Романистика

4. Расписивање конкурса и именовање комисије за избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за германистику
Једног асистента са докторатом за ужу научну област Германистика

Предлог комисије

 1. др Николина Зобеница, ванр. проф. за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Гордана Ристић, доцент за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Милица Пасула, доцент за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет Нови Сад

Одсек за историју
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Историја модерног доба (Увод у историјске студије и предмети из историје модерног доба)

Предлог комисије

 1. др Владан Гавриловић, ред. проф. за ужу научну област Историја модерног доба, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Золтан Ђере, ред. проф. за ужу научну област Историја модерног доба, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Никола Самарџић, ред.проф. за ужу научну област Општа историја новог века, Филозофски факултет, Београд
 4. др Дубравка Стојановић, ред. проф. за ужу научну област Општа савремена историја, Филозофски факултет, Београд
 5. др Милош Јагодић, ред. проф. за ужу научну област Историја српског народа у новом веку, Филозофски факултет, Београд

Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Историја модерног доба за предмете Историја Османског царства и Општа историја новог века

Предлог комисије

 1. др Душко Ковачевић, ред. проф. за ужу научну област Историја модерног доба, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Бранко Бешлин, ред. проф. за ужу научну област Историја модерног доба, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Љиљана Чолић, ред.проф. за ужу научну област Османски језик, Филолошки факултет, Београд
 4. др Ђорђе Ђурић, ванр. проф. за ужу научну област Историја модерног доба, Филозофски факултет, Нови Сад

Одсек за педагогију
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Педагогија

Предлог комисије

 1. др Светлана Костовић, ред. проф. за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Оливера Кнежевић Флорић, ред. проф. за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет, Нови Сад
 3. др Јасмина Клеменовић, ред. проф. за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет, Нови Сад

Одсек за психологију
Једног асистента за ужу научну област Психологија за предмете у оквиру модула из области Индустријске и организационе психологије

Предлог комисије

 1. др Борис Попов, доцент за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Небојша Мајсторовић, ванр. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад
 3. др Јелена Матановић, доцент за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад
 4. Дејан Пајић, доцент за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад

Једног асистента за ужу научну област Психологија за предмете Перцепција, Учење и меморија и Когнитивни процеси

Предлог комисије

 1. др Сунчица Здравковић, ред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Александра Трогрлић, доцент за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад
 3. др Душица Филиповић Ђурђевић, ванр. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Београд

Одсек за романистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Културе у контакту

Предлог комисије

 1. др Павле Секеруш, ред. проф. за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Данило Капасо, ванр. проф. Одсек за италијанистику, Филолошки факултет, Бања Лука
 3. др Вићенцо Салерно, доцент за ужу научну област Компаративна књижевност, Одсек за хуманистичке и друштвене науке, Универзитет Касино

Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Романистика

Предлог комисије

 1. др Ненад Крстић, ред. проф. за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Саша Модрец, ванр. проф. за ужу научну област Италијанистика, Филолошки факултет, Београд
 3. др Љубица Влаховић, ванр. проф. за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет, Нови Сад

Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Романистика

Предлог комисије

 1. др Снежана Гудурић, ред. проф. за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Љубица Влаховић, ванр. проф. за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 3. др Татјана Самарџија Грек, доцент за ужу научну област Француски језик, Филолошки факултет, Београд

Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Романистика за предмете Хиспанска књижевност и култура и Шпански језик

Предлог комисије

 1. др Ксенија Шуловић, ванр. проф. за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Тамара Валчић Булић, ванр. проф. за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 3. др Владимир Карановић, доцент за ужу научну област Хиспанистика/Хиспанске књижевности, Филолошки факултет, Београд

Једног асистента за ужу научну област Романистика

Предлог комисије

 1. др Александра Блатешић, доцент за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Тамара Валчић Булић, ванр. проф. за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 3. др Кристијан Екер, доцент за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет, Нови Сад

Одсек за русинистику
Једног вишег лектора за ужу научнну област Русинистика

Предлог комисије

 1. др Михајло Фејса, ред. проф. за ужу научну област Русинистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Људмила Поповић, ред. проф. за ужу научну област Украјинистика, Филолошки факултет, Београд
 3. др Ана Макишова, ред. проф. за ужу научну област Словакистика, Филозофски факултет, Нови Сад

Једног вишег лектора за ужу научнну област Русинистика

Предлог комисије

 1. др Михајло Фејса, ред. проф. за ужу научну област Русинистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Ана Макишова, ред. проф. за ужу научну област Словакистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 3. др Дојчил Војводић, ванр. проф. за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет, Нови Сад

Одсек за славистику
Једног вишег лектора за ужу научнну област Русистика

Предлог комисије

 1. др Марија Стефановић, ванр. проф. за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Дојчил Војводић, ванр. проф. за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 3. др Радослава Трнавац, доцент за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет, Нови Сад

Одсек за српску књижевност
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности

Предлог комисије

 1. др Ивана Живанчевић Секеруш, ред. проф. за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Бојана Стојановић Пантовић, ред. проф. за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад
 3. др Драган Жунић, ред. проф. за ужу научну област Општеобразовни предмет Социологија културе, Факултет уметности, Ниш
 4. др Сава Дамјанов, ред. проф. за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад

Једног асистента са докторатом за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности

Предлог комисије

 1. др Гојко Тешић, ред. проф. за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Горана Раичевић, ред. проф. за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад
 3. др Слободан Владушић, ванр. проф. за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад
 4. др Владимир Гвозден, ванр. проф. за ужу научну област Светска и компаративна књижевност са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад
 5. др Жељко Милановић, доцент за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад

Одсек за филозофију
Једног асистента за ужу научну област Филозофске науке

Предлог комисије

 1. др Миленко Перовић, ред. проф. у пензији за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Драган Проле, ред. проф. за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет, Нови Сад
 3. др Мина Ђикановић, доцент за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет, Нови Сад

Једног асистента за ужу научну област Филозофске науке

Предлог комисије

 1. др Драган Проле, ред. проф. за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Дамир Смиљанић, ред. проф. за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет, Нови Сад
 3. др Невена Јевтић, доцент за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет, Нови Сад

Једног асистента за ужу научну област Филозофске науке

Предлог комисије

 1. др Уна Поповић, доцент за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Марица Рајковић, доцент за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет, Нови Сад
 3. др Жељко Калуђеровић, ред. проф. за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет, Нови Сад

5. Именовање комисије за избор у звање

Одсек за германистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Германистика

Предлог комисије

 1. др Сања Радановић, ванр. проф. за ужу научну област Специфични језици – њемачки језик, Филолошки факултет, Бања Лука
 2. др Иштван Богнер, ред. проф. у пензији за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Миливој Алановић, ванр. проф. за ужу научну Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет Нови Сад

6. Мишљење матичног Факултета о избору др Соње Пејић у звање доцента за ужу научну област Социологија на Факултету техничких наука у Новом Саду.

7. Мишљење матичног Факултета о избору др Мире Милић у звање ванредног професора за ужу научну област Светски језик – енглески језик на Факултету спорта и физичког васпитања у Новом Саду.

8. Мишљење матичног Факултета о избору др Саше Марковића у звање редовног професора за ужу научну област Историјске науке на Педагошком факултету у Сомбору.

Декан Филозофског факултета
Проф. др Ивана Живанчевић Секеруш

 

 

 

 

Врх стране