48. седница Изборног већа

Декан Филозофског факултета у Новом Саду сазива 48. седницу Изборног већа Факултета, која ће се одржати електронским путем.

1. Усвајање Записника са 47. седнице Изборног већа

2. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за историју
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Историја модерног доба
Пријављен један кандидат: др Ђорђе Ђурић.
Приговора нема.

Комисија предлаже Изборном већу да се др Ђорђе Ђурић предложи у звање редовног професора за ужу научну област Историја модерног доба (Општа историја новог века).

3. Утврђивање предлога за избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за психологију
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Психологија
Пријављен један кандидат: др Александра Трогрлић
Приговора нема.

Комисија предлаже Изборном већу да се др Александра Трогрлић предложи у звање доцента за ужу научну област Психологија.

4. Утврђивање предлога за избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за педагогију
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Педагогија
            Пријављен један кандидат: др Борка Малчић.
            Приговора нема.

Комисија предлаже Изборном већу да се др Борка Малчић предложи у звање доцента за ужу научну област Педагогија.

5. Утврђивање предлога за избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за социологију
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Социологија
Пријављен један кандидат: др Марко Шкорић
Приговора нема.

Комисија предлаже Изборном већу да се др Марко Шкорић предложи у звање редовног професора за ужу научну област Социологија.

6. Утврђивање предлога за избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за социологију
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Социологија
Пријављен један кандидат: др Ана Пајванчић Цизељ
Приговора нема.

Комисија предлаже Изборном већу да се др Ана Пајванчић Цизељ предложи у звање ванредног професора за ужу научну област Социологија.

7. Утврђивање предлога за избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за српски језик и лингвистику
једног наставника (сва завња) за ужу научну област Српски језик и лингвистика
Пријављен један кандидат: др Јелена Редли
Приговора нема.

Комисија предлаже Изборном већу да се др Јелена Редли предложи у звање ванредног професора за ужу научну област Српски језик и лингвистика.

8. Утврђивање предлога за избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за хунгарологију
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Историја мађарске књижевности са компаратистиком и теоријом књижевности
Пријављен један кандидат: др Чила Уташи.
Приговора нема.

Комисија предлаже Изборном већу да се др Чила Уташи предложи у звање ванредног професора за ужу научну област Историја мађарске књижевности са компаратистиком и теоријом књижевности.

9. Утврђивање предлога за избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за хунгарологију
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Историја мађарске књижевности са комапаратистиком и теоријом књижевности
Пријављен један кандидат: др Харгита Хорват Футо.
Приговора нема.

Комисија предлаже Изборном већу да се др Харгита Хорват Футо предложи у звање редовног професора за ужу научну област Историја мађарске књижевности са комапаратистиком и теоријом књижевности

10. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за историју
једног асистента са докторатом за ужу научну област Историја модерног доба
Пријављен један кандидат: др Атила Пфајфер
Приговора нема.

Комисија предлаже Изборном већу да др Атилу Пфајфера изабере у звање асистента са докторатом за ужу научну област Историја модерног доба (Историја средње Европе).

11. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за германистику
једног асистента за жу научну област Германистика
Пријављена су два кандидата: Наталија Ђерманов и Ивана Маринков Чолак.
Приговора нема.

Комисија предлаже Изборном већу да се Ивана Маринков Чолак изабере у звање асистента за ужу научну област Германистика.

12. Избор у звање и заснивање радног односа

Центар за језике
једног лектора за ужу научну област Културе у конаткту (јапански и корејски језик)
Пријављен један кандидат: Мила Стаменковић
Приговора нема.

Комисија предлаже Изборном већу да се Мила Стаменковић изабере у звање лектора за ужу научну област Културе у контакту.

13. Расписивање конкурса и именовање комисија за избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за англистику
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Англистика (наука о језику)

Предлог комисије:

 1. др Предраг Новаков, ред. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Твртко Прћић, ред. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Владимир Јовановић, ред. проф. за ужу научну област Англистичка лингвистика, Филозофски факултет Ниш.

Одсек за компаративну књижевност
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Светска и компаративна књижевност са теоријом књижевности

Предлог комисије:

 1. др Бојана Стојановић Пантовић, ред. проф. за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Весна Елез, ван. проф. за ужу научну област Наука о књижевности, Филолошки факултет у Београду,
 3. др Владимир Гвозден, ванред. проф. за ужу научну област Светска и компаративна књижевност са теоријом књижевности, Филозофски факултет Нови Сад,
 4. др Гордана Покрајац, ред. проф. за ужу научну област Светска и компаративна књижевност са теоријом књижевности, Филозофски факултет Нови Сад.

једног наставника (сва звања) за ужу научну област Светска и компартивна књижевност са теоријом књижевности

Предлог комисије:

 1. др Бојана Стојановић Пантовић, ред. проф. за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Јован Попов, ред. проф. за ужу научну област Наука о књижевности, Филолошки факултет Београд
 3. др Павле Секеруш, ред. проф. за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет Нови Сад.

Одсек за медијске студије
једног асистента за ужу научну област Новинарство

Предлог комисије:

 1. др Бранкица Драшковић, доц. за ужу научну област Новинарство, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Смиљана Милинков, доц. за ужу научну област Новинарство, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Јелена Клеут, ванред. проф. за ужу научну област Комуникологија, Филозофски факултет Нови Сад.

Одсек за психологију
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Психологија (за предмете из Развојне психологије)

Предлог комисије:

 1. др Марија Зотовић Костић, ред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Јасмина Коџопељић, ред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Татјана Стефановић-Станојевић, ред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет у Нишу.

једног наставника (сва звања) за ужу научну област Психологија (за предмете из области Психологија образовања)

Предлог комисије:

 1. др Јасмина Коџопељић, ред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Јасмина Пекић, ванред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Тамара Јовановић, ванред. проф. за ужу научну област Психологија, Природно-математички факултет Нови Сад.

Одсек за русинистику
два виша лектора за ужу научну област Русинистика

Предлог комисије:

 1. др Људмила Поповић, ред. проф. за ужу научну област Украјински језик и књижевност, Филолошки факултет Београд,
 2. др Михајло Фејса, ред. проф. за ужу научну област Русинистика, Филозофски факултет Нови Сад,
 3. др Јанко Рамач, ред. проф. за ужу научну област Национална историја, Филозофски факултет Нови Сад.

Одсек за српску књижевност
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности

Предлог комисије:

 1. др Јасмина Јокић, ред. проф. за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет Нови Сад,
 2. др Љиљна Пешикан Љуштановић, ред. проф. (у пензији) за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности,
 3. др Марија Клеут, ред проф. ( у пензији) за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, професор емеритус
 4. др Снежана Самарџија, ред. проф. за ужу научну област Српска књижевност, Филолошки факултет у Београду
 5. др Бошко Сувајџић, ред. проф. за ужу научну област Српска књижевност, Филолошки факултет у Београду.


      Декан Филозофског факултета
Проф. др Ивана Живанчевић Секеруш

Врх стране