51. седница Изборног већа

Декан Филозофског факултета у Новом Саду сазива 51. седницу Изборног већа Факултета, која ће се одржати електронским путем.

1. Усвајање записника са 50. седнице Изборног већа

2. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за психологију
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Психологија (предмети из области Развојне психологије)
Пријављен један кандидат: др Ивана Михић
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Ивана Михић предложи у звање ванредног професора за ужу научну област Психологија.

Гласају редовни и ванредни професори.

3. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за словакистику
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Словакистика
Пријављен је један кандидат: др Јасна Ухларик
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да др Јасну Ухларик предложи у звање ванредног професора за ужу научну област Словакистика.

Гласају редовни и ванредни професори.

4. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за славистику
једног вишег лектора за ужу научну област Русистика
Пријављен један кандидат: Наташа Козомора
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да Наташу Козмору изабере у звање асистента за ужу научну област Русистика.

Гласају сви.

5. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за социологију
једног асистента за ужу научну област Социологија
Пријављена два кандидата: Милена Којић и Катарина Коплић
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да Милену Којић изабере у звање асистента за ужу научну област Социологија.

Гласају сви.

6. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за српски језик и лингвистику
једног асистента за ужу научну област Српски језик и лингвистика
Пријављен један кандидат: Марина Шафер
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да Марину Шафер изабере у звање асистента за ужу научну област Српски језик и лингвистика.

Гласају сви.

7. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за филозофију
            једног асистента за ужу научну област Филозофске науке
            Пријављен један кандидат: Тања Тодоровић
            Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да Тању Тодоровић изабере у звање асистента за ужу научну област Филозофске науке.

Гласају сви.

8. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за филозофију
једног асистента за ужу научну област Филозофске науке
Пријављен један кандидат: Милош Миладинов
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да Милоша Миладинова изабере у звање асистента за ужу научну област Филозофске науке.

Гласају сви.

9. Расписивање конкурса и именовање комисија

Одсек за англистику
- једног наставника (сва звања) за ужу научну област Англистика

Предлог комисије:

 1. др Маја Марковић, ред. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Наташа Милићевић, доц. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Татјана Пауновић, ред. проф. за ужу научну област Англистичка лингвистика, Филозофски факултет Ниш.

- једног наставника (сва звања) за ужу научну област Англистика

Предлог комисије:

 1. др Твртко Прћић, ред. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Маја Марковић. ред. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Биљана Мишић Илић, ред. проф. за ужу научну област Англистичка лингвистика, Филозофски факултет Ниш.

Одсек за компаративну књижевност
- једног наставника (сва звања) за ужу научну област Светска и компаративне књижевности са теоријом књижевности

Предлог комисије:

 1. проф. др Владимир Гвозден, ванред. проф. за ужу научну област Светска и компаративна књижевност са теоријом књижевности, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Бојана Стојановић Пантовић, ред. проф. за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултете Нови Сад
 3. др Владислава Гордић Петковић, ред. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет Нови Сад
 4. др Адријана Марчетић, ред. проф. за ужу научну област Наука о књижевности, Филолошки факултет Београд.

Одсек за романистику
- једног сарадника у настави за ужу научну област Романистика (Италијански језик)

Предлог комисије:

 1. др Александра Блатешић, ванред. проф. за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Љубица Влаховић, ванред. проф. за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Марио Лигуори, доц. за ужу научну област Културе у контакту, Филозофски факултет Нови Сад.

Одсек за медијске студије
- једног наставника (сва звања) за ужу научну област Новинарство

Предлог комсије:

 1. др Јелене Клеут, ванред. проф. за ужу научну област Комуникологија, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Тена Перишин, ред. проф. за ужу научну област Информацијске и комуникацијске знаности-новинарство, Факултет политичких наука у Загребу
 3. др Белма Буљубашић, ванред. проф. за ужу научну област Новинарство и комуникологија, Факултет политичких наука у Сарајеву.

- једног наставника (сва звања) за ужу научну област Новинарство

Предлог комисије:

 1. др Раде Вељановски, ред. проф. (у пензији) за ужу научну област Медијске студије, новинарство и медијско право, Факултет политичких наука Београд
 2. др Јелена Клеут, ванред. проф. за ужу научну област Комуникологија, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Александра Крстић, ванред. проф. за ужу начну област Медијске студије, новинарство и медијско право, Факултет политичких наука у Београду.

- једног наставника (сва звања) за ужу научну област Новинарство

Предлог комисије:

 1. др Дејан Пралица, ред. проф. за ужу научну област Новинарство, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Раде Вељановски, (у пензији) за ужу научну област Медијске студије, новинарство и медијско право, Факултет политичких наука Београд
 3. др Александра Крстић, ван.проф. за ужу научну област Медијске студије, новинарство и медијско право, Факултет политичких наука Београд.

Одсек за психологију
- једног наставника (сва звања) за ужу научну област Психологија (предмети из области Индустријско-организационе психологије, Психологија маркетинга)

Предлог комисије:

 1. др Борис Попов, ванред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Небојша Мајсторовић, ванред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Ивана Петровић, ванред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет Београд.

Одсек за филозофију
- једног наставника (сва звања) за ужу научну област Филозофске науке

Предлог комисије:

 1. др Драган Проле, ред. проф. за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Жељко Калуђеровић, ред. проф. за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Александар Чучковић, ред. проф. за ужу начну област Филозофске науке, Економски факултет у Суботици.

10. Мишљење матичног факултета о избору др Татјане Крстић у звање ванредног професора за ужу научну област Психологија на Медицинском факултету у Новом Саду

Одсек за психологију дао је позитивно мишљење о избору др Татјане Крстић у звање ванредног професора за ужу научну област Психологија на Медицинском факултету у Новом Саду.

Декан Филозофског факултета
Проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш с.р.

 

Врх стране