32. седница Изборног већа

Декан Филозофског факултета у Новом Саду сазива 32. седницу Изборног већа Факултета која ће се одржати у ПЕТАК 6. 7. 2018. године са почетком у 10 часова у амфитеатру, за коју предлаже следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са 31. седнице Изборног већа Филозофског факултета
2. Утврђивање предлога за избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за германистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Германистика

Одсек за историју
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Историја модерног доба
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Историја модерног доба

Одсек за педагогију
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Педагогија

Одсек за романистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Романистика
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Романистика
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Романистика

Одсек за српску књижевност
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности

3. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за компаративну књижевност
Једног асистента за ужу научну област Светска и компаративна књижевност

Одсек за педагогију
Једног асистента за ужу научну област Педагогија

Одсек за психологију
Једног асистента за ужу научну област Психологија

Одсек за романистику
Једног асистента за ужу научну област Романистика

Одсек за русинистику
Једног вишег лектора за ужу научну област Русинистика

Одсек за социологију
Једног асистента за ужу научну област Социологија

Одсек за филозофију
Једног асистента за ужу научну област Филозофске науке
Једног асистента за ужу научну област Филозофске науке

4. Расписивање конкурса и именовање комисије за избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за германистику
- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Германистика

Предлог комисије:

 • др Бранислав Ивановић, ванред. проф. за ужу научну област Германистика на Филолошком факултету у Београду
 • др Јелена Костић Томовић, ред. проф. за ужу научну област Германистика на Филолошком факултету у Београду
 • др Николина Зобеница, ванред. проф. за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет у Новом Саду.

- једног лектора за ужунаучну област Германистика

Предлог комисије:

 • .др Гордана Ристић, доц. за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет Нови Сад
 • др Ана Стипанчевић, доц. за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет Нови Сад
 • др Каталин Озер, доц. за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет Нови Сад

Одсек за компаративну књижевност
- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Светска и компаративна књижевност са теоријом књижевности

Предлог комисије:

 • др Владимир Гвозден, ванред. проф. за ужу научну област Светска и компаративна књижевност са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Драган Проле, ред. проф. за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Бојана Стојановић Пантовић, ред. проф. за ужу научну област Светска и компаративна књижевност са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад

Одсек за медијске студије
- Једног асистента за ужу научну област Новинарство

Предлог комисије:

 • др Дејан Пралица, ванред. проф. за ужу научну Новинарство, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Владимир Баровић, ванред. проф. за ужу научну област Новинарство, Филозофски факултет Нови Сад
 • др Дубравка Валић Недељковић, ред. проф. за ужу научну област Новинарство, Филозофски факултет Нови Сад

Одсек за романистику
- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Романистика

Предлог комисије:

 • др Снежана Гудурић, ред. проф. за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Ненад Крстић, ред. проф. за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Тијана Ашић, ред. проф. за ужу научну област Француски језик, ФИЛУМ, Крагујевац

Одсек за социологију
- Једног асистента за ужу научну област Социологија

Предлог комисије:

 • др Валентина Соколовска, ванред. проф. за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Павле Миленковић, ред. проф. за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Ана Пајванчић-Цизељ, доцент за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет, Нови Сад

Одсек за српски језик и лингвистику
- Једног асистента за ужу научну област Српски језик и лингвистика

Предлог комисије:

 • Академик Јасмина Грковић-Мејџор, за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Наташа Драгин, ред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Марина Курешевић, ванред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад

- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Српски језик и лингвистика

Предлог комисије:

 • др Ивана Антонић, ред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Душанка Звекић Душановић, ванред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Јасмина Дражић, ванред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад

Одсек за српску књижевност
- једног асистента за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности

Предлог комисије:

 • др Сава Дамјанов, ред. проф. за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Ивана Живанчевић Секеруш, ред. проф. за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Бојана Стојановић Пантовић, ред. проф. за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Гојко Тешић, ред. проф. за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад

5. Мишљење матичног Факултета о избору мр Александре Бреу у звање наставника страног језика за ужу научну област Страни језик за економисте – Немачки језик на Економском факултету у Суботици.

6. Мишљење матичног Факултета о избору др Девавари Золтана у звање ванредног професора за ужу научну област Историјске и археолошке науке – Историја на  Учитељском факултету на мађарском наставном језику у Суботици.

7. Мишљење матичног Факултета о избору др Слободана Саџакова у звање ванредног професора за ужу научну област Филозофске науке на Педагошком факултету у Сомбору.

8. Мишљење матичног факултета о избору др Радета Дамјановића у звање доцента за ужу научну област Психолошке науке на Педагошком факултету у Сомбору.

                                                                                          Декан Филозофског факултета
                                                                                    Проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш

 

 

Врх стране