27. седница Изборног већа

Декан Филозофског факултета у Новом Саду сазива 27. седницу Изборног већа Факултета која ће се одржати у ПЕТАК 30.6.2017. године са почетком у 12 часова у кино сали, за коју предлаже следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са 26. седнице Изборног већа Филозофског факултета

2. Утврђивање предлога за избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за англистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Англистика

Одсек за психологију
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Психологија
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Психологија

Одсек за словакистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Словакиситика

Одсек за социологију
Једног наставника сва звања за ужу научну област Социологија

Одсек за српски језик и лингвистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Српски језик и лингвистика
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Српски језик и лингвистика
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Српски језик и лингвистика

3. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за германистику
Једног асистента за ужу научну област Германистика

Одсек за румунистику
Једног асистента са докторатом за ужу научну област Румунистика

Одсек за социологију
Једног асистента за ужу научну област Социологија

Интеркатедарски студијски програм Социјални рад
Једног асистента за ужу научну област Социјални рад и социјална политика

Одсек за педагогију
Једног асистента са докторатом за ужу научну област Педагогија

Одсек за филозофију
Једног асистента за ужу научну област Филозофске науке
Једног сарадника у настави за ужу научну област Филозофске науке
Једног сарадника у настави за ужу научну област Филозофске науке

4. Расписивање конкурса и именовање комисије за избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за англистику
- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Англистика
Предлог комисије

 • др Владислава Гордић Петковић, ред. проф. за ужу научну област Енглеска и америчка књижевност, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Зоран Пауновић, ред. проф. за ужу научну област Енглеска и америчка књижевност, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Аријана Лубурић Цвијановић, доцент за ужу научну област Англистика Филозофски факултет, Нови Сад

- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Англистика
Предлог комисије

 • др Зорица Ђерговић Јоксимовић, ванр. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Предраг Новаков, ред. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Зоран Пауновић, ред. проф. за ужу научну област Енглеска и америчка књижевност, Филозофски факултет, Нови Сад

- Једног лектора за ужу научну област Англистика
Предлог комисије

 • др Наташа Миливојевић, ванр. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Биљана Радић Бојанић, ванр. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Борислава Ераковић, доцент за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет, Нови Сад

Одсек за историју
- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Историја модерног доба/Национална историја новог века
Предлог комисије

 • др Дејан Микавица, ред. проф. за ужу научну област Историја модерног доба, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Владан Гавриловић, ред. проф. за ужу научну област Историја модерног доба, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Золтан Ђере, ред. проф. за ужу научну област Историја модерног доба, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Милош Јагодић, ред. проф. за ужу научну област Историја модерног доба, Филозофски факултет, Београд
 • др Боро Бронза, ванр. проф. за ужу научну област Историја модерног доба, Филозофски факултет, Бања Лука

- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Историја модерног доба/Национална историја новог века
Предлог комисије

 • др Александар Касаш, ред. проф. за ужу научну област Историја модерног доба, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Љубодраг Димић, ред. проф. за ужу научну област Историја модерног доба, Филозофски факултет, Београд
 • др Дејан Микавица, ред. проф. за ужу научну област Историја модерног доба, Филозофски факултет, Нови Сад

Одсек за педагогоију
- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Педагогија
Предлог комисије

 • др Зорослав Спевак, ред. проф. за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Јована Милутиновић, ванр. проф. за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Јелена Ђерманов, ванр. проф. за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет, Нови Сад

Одсек за психологију
- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Психологија
Предлог комисије

 • др Весна Гаврилов Јерковић, ред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Иван Јерковић, ред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Јелена Шакотић Курбалија, ванр. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Владимир Михић ванр. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад

- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Психологија
Предлог комисије

 • др Снежана Смедеревац, ред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Љиљана Михић, ванр. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Сунчица Здравковић, ред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад

- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Психологија
Предлог комисије

 • др Владимир Михић, ванр. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Снежана Смедеревац, ред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Бојана Динић, доцент за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад

Одсек за романистику
- Једног наставника (сва звања) за ужу научну облласт Романистика
Предлог комисије

 • др Ненад Крстић, ред. проф. за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Павле Секеруш, ред. проф. за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Катарина Мелић, ванр. проф. за ужу научну област Француска књижевност и култура, ФИЛУМ, Крагујевац
 • др Зорица Бечановић Николић, ванр. проф. за ужу научну област Општа књижевност са теоријом књижевности, Филолошки факултет, Београд
 • др Жан-Клод Арну, ред. проф. за ужу научну област Француска књижевност XВИ века, Универзитет у Руану, Француска

Одсек за славистику
- Једног вишег лектора за ужу научну област Русистика
Предлог комисије

 • др Драгиња Рамадански, ванр. проф. за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Дојчил Војводић, ванр. проф. за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Радослава Трнавац, доцент за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет, Нови Сад

- Једног лектора за ужу научну област Русистика
Предлог комисије

 • др Марија Стефановић, ванр. проф. за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Радослава Трнавац, доцент за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Анжела Прохорова, доцент за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет, Нови Сад

Одсек за српски језик и лингвистику
- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Српски језик и лингвистика
Предлог комисије

 • др Владислава Ружић, ред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Оливера Радуловић, ред. проф. за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Нада Арсенијевић, ред. проф.  за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад

- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Српски језик и лингвистика
Предлог комисије

 • др Јасмина Грковић Мејџор, ред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Наташа Драгин, ред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Слободан Павловић, ред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад

- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Српски језик и лингвистика
Предлог комисије

 • др Рајна Драгићевић, ред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филолошки факултет, Београд
 • др Гордана Штасни, ванр. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Гордана Штрбац, ванр. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад

- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Српски језик и лингвистика
Предлог комисије

 • др Рајна Драгићевић, ред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филолошки факултет, Београд
 • др Владислав Ружић, ванр. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Душанка Звекић Душановић, ванр. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад

Одсек за српску књижевност и језик
- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности
Предлог комисије

 • др Оливера Радуловић, ред. проф. за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Љиљана Пешикан Љуштановић, ред. проф. за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Зона Мркаљ, ред. проф. за ужу научну област Српска књижевност, Филолошки факултет, Београд

Центар за језике
- Једног лектора за ужу научнну област Културе у контакту
Предлог комисије

 • др Миливој Алановић, ванр. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Едита Андрић, ред. проф. за ужу научну област Општа и мађарска лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Лаура Спариосу, ванр. проф. за ужу научну област Румунистика, Филозофски факултет, Нови Сад

- Једног вишег лектора за ужу научну област Романистика за предмете Методика наставе француског језика и француски језик
Предлог комисије

 • др Снежана Гудурић, ред. проф. за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Тамара Валчић Булић, доцент, за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Наташа Поповић, виши наставник вештина за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет, Нови Сад

5. Именовање комисије за избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за педагогију
- Једног наставника за ужу научну област Педагогија
Предлог комисије

 • др Јасмина Клеменовић, ред. проф. за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Зорослав Спевак, ред. проф. за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Милка Ољача, професор емеритус Универзитет у Новом Саду

Одсек за романистику
- Једног асистента за ужу научну област Романистика (Хиспанистика и Шпански језик)
Предлог комисије

 • др Ксенија Шуловић, доцент за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Сања Маричић, доцент за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Тамара Валчић Булић, доцент за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет, Нови Сад

6. Мишљење матичног Факултета о избору др Иване Мишкењин, у звање доцента за ужу научну област Лингвистичке науке-енглески језик на Педагошком факултету у Сомбору.

Декан Филозофског факултета
Проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш

 

Врх стране