26. седница Изборног већа

Декан Филозофског факултета у Новом Саду сазива 26. седницу Изборног већа Факултета која ће се одржати у ПЕТАК 28.4.2017. године са почетком у 12 часова у амфитеатру, за коју предлаже следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са 25. седнице Изборног већа Филозофског факултета

2. Утврђивање предлога за избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за англистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Англистика
Једног вишег наставника вештина за ужу научну област Англистика

Одсек за германистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Германистика
Једног наставника страног језика за ужу научну област Германистика

Одсек за компаративну књижевност
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Светска и компаративна књижевност са теоријом књижевности
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Светска и компаративна књижевност са теоријом књижевности

Одсек за педагогију
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Педагогија

Одсек за психологију
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Психологија

3. Извод из Записника са 19. седнице Стручног већа за хуманистичке науке и уметност од 9.3.2017. године у вези са избором др Споменке Будић у звање редовног професора за ужу научну област Педагогија

4. Извод из Записника са 19. седнице Стручног већа за хуманистичке науке и уметност од 9.3.2017. године у вези са избором др Наташе Миливојевић у звање ванредног професора за ужу научну област Англистика

5. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за германистику
Једног асистента за ужу научну област Германистика

Одсек за медијске студије
Једног стручног сарадника за ужу научну област Новинарство

Одсек за словакистику
Једног асистента са докторатом за ужу научну област Словакистика

6. Расписивање конкурса и именовање комисије за избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за англистику
- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Англистика
Предлог комисије

 • др Татјана Пауновић, ред. проф. за ужу научну област Англистичка лингвистика, Филозофски факултет, Ниш
 • др Предраг Новаков, ред. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др БиЉана Мишић Илић, ред. проф. за ужу научну област Англистичка лингвистика, Филозофски факултет, Ниш
 • др Јасмина Грковић Мејџор, ред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Снежана Гудурић, ред. проф. за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет, Нови Сад

- Једног вишег наставника вештина за ужу научну област Англистика
Предлог комисије

 • др Маја Марковић, ванр. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Предраг Новаков, ред. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Сабина Халупка Решетар, ванр. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет, Нови Сад

Одсек за германистику
- Једног асистента за ужу научну област Германистика
Предлог комисије

 • др Николина Зобеница, ванр. проф. за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Гордана Ристић, доцент за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Соња Веселиновић, доцент за ужу научну област Светска и компаративна књижевност са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад

Интеркатедарски студијски програм Социјални рад
- Једног асистента за ужу научну област Социјални рад и Социјална политика
Предлог комисије

 • др Наталија Перишић, ванр. проф. за ужу научну област Социјална политика, Факултет политичких наука, Београд
 • др Павле Миленковић, ванр. проф. за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Слађана Зуковић, ванр. проф. за ужу научну област Ппедагогија, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Јасна ВеЉковић, доцент за ужу научну област Теорија и методологија социјалног рада, Факултет политичких наука, Београд

Одсек за историју
- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Археологија (праисторијска, античка и средњовековна археологија)
Предлог комисије

 • др Ненад Лемајић, ред. проф. за ужу научну област Медијевистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Софија Стефановић, ред. проф. за ужу научну област Археологија, Филозофски факултет, Београд и БиоСенс институт, Нови Сад
 • др Ненад Тасић, ред. проф. за ужу научну област Археологија, Филозофски факултет, Београд
 • др Иван Јордовић, ред. проф. за ужу научну област Класичне науке, Филозофски факултет, Нови Сад

Одсек за медијске студије
- Једног асистента за ужу научну област Новинарство
Предлог комисије

 • др Дубравка Валић НедеЉковић, ред. проф. за ужу научну област Новинарство, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Владимир Баровић, ванр. проф. за ужу научну област Новинарство, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Динко Грухоњић, доцент за ужу научну област Новинарство, Филозофски факултет, Нови Сад

Одсек за педагогију
- Једног асистента са докторатом за ужу научну област Педагогија (за предмете из области Методологије педагошких истраживања са статистиком)
Предлог комисије

 • др Светлана Костовић, ред. проф. за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Радован Грандић, ред. проф. за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Оливера Кнежевић Флорић, ред. проф. за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет, Нови Сад

Одсек за психологију
- Једног наставника сва звања за ужу научну област Психологија (за предмете из области Индустријске/организацијске психологије)
Предлог комисије

 • др Светлана Чизмић, ред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Београд
 • др Владимир Нешић, професор емеритус, за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Ниш
 • др Добрила Вујић, ред. проф. за ужу научну област Психологија, Факултет за правне и пословне студије, Нови Сад

- Једног наставника сва звања за ужу научну област Психологија (за предмете из области Педагошке психологије)
Предлог комисије

 • др Јасмина КоџопеЉић, ванр. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Марија Зотовић Костић, ред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Јелица Петровић, ванр. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад

- Једног наставника сва звања за ужу научну област Психологија (за предмете из области Педагошке психологије)
Предлог комисије

 • др Снежана Смедеревац, ред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Марија Зотовић Костић, ред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Душанка Митровић, ред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад

- Једног асистента за ужу научну област Психологија (за предмете из области Развојне психологије)
Предлог комисије

 • др Иван Јерковић, ред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Марија Зотовић Костић, ред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Јелица Петровић, ванр. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Ивана Михић, ванр. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Јасмина КоџопеЉић, ванр. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад

Одсек за романистку
- Једног наставника сва звања за ужу научну област Романистика
Предлог комисије

 • др Јелена Филиповић, ред. проф. за ужу научну област Хиспанске и хиспаноамеричке студије, Филолошки факултет, Београд
 • др Ненад Крстић, ред. проф. за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Павле Секеруш, ред. проф. за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет, Нови Сад

Одсек за румунистику
- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Румунистика
Предлог комисије

 • Марина Пуја Бадеску, ред. проф. за ужу научну област Румунистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Снежана Гудурић, ред. проф. за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др БиЉана Сикимић, научни саветник за ужу научну област Балканологија, Балканолошки институт САНУ, Београд
 • др Оливиу Фелекан, ред. проф. за ужу научну област Румунски језик са романском класичном филологијом, Филолошки факултет, Универзитетски центар Норд Баја Маре, Универзитет техничких наука у Клужу, Румунија

- Једног асистента са докторатом за ужу научну област Румунистика
Предлог комисије

 • др Марина Пуја Бадеску, ред. проф. за ужу научну област Румунистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Лаура Спариосу, ванр. проф. за ужу научну област Румунистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Даниел Сорин Винтила, ванр. проф. за ужу научну област Румунски језик и књижевност/Руски језик и књижевност, Факултет за новинарство, комуникологију и модерне језике, Универзитет Тибискус, Темишвар

Одсек за славистику
- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Русистика
Предлог комисије

 • др Дојчил Војводић, ванр. проф. за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Предраг Пипер, ред. проф. за ужу научну област Русистика, Филолошки факултет, Београд
 • др Ксенија Кончаревић, ред. проф. за ужу научну Русистика, Филолошки факултет, Београд

Одсек за социологију
- Једног асистента за ужу научну област Социологија
Предлог комисије

 • др Срђан ШЉукић, ред.проф. за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Снежана Стојшин, доцент за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Марица ШЉукић, доцент за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Јована Чикић, доцент за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет, Нови Сад

Одсек за филозофију
- Једног асистента за ужу научну област Филозофске науке
Предлог комисије

 • др Уна Поповић, доцент за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Драган Проле, ред. проф. за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Дамир СмиЉанић, ред. проф. за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет, Нови Сад

- Једног сарадника у настави за ужу научну област Филозофске науке
Предлог комисије

 • др Драган Проле, ред. проф. за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Марица Рајковић, доцент за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др ЖеЉко Калуђеровић, ванр. проф. за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет, Нови Сад

- Једног сарадника у настави за ужу научну област Филозофске науке
Предлог комисије

 • др Мина Ђикановић, доцент за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др ЖеЉко Калуђеровић, ванр. проф. за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Невена Јевтић, доцент за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет, Нови Сад

7. МишЉење матичног Факултета о избору др Нине Бркић Јовановић, у звање доцента за ужу научну област Психологија на Медицинском факултету у Новом Саду.

8. МишЉење матичног Факултета о избору Јелене БиЉетине, мастера, у звање наставника страног језика за ужу научну област Лингвистичке науке – енглески језик на Педагошком факултету у Сомбору.

9. МишЉење матичног Факултета о избору Марије Нићин, мастера, у звање наставника за ужу научну област Страни језик-Енглески језик на Природно-математичком факултету у Новом Саду.

10. МишЉење матичног Факултета о избору др Снежане Бабић Кекез, у звање ванредног професора за ужу научну област Педагогија на Природно-математичком факултету у Новом Саду.

                                                                                          Декан Филозофског факултета
                                                                                Проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш

 

Врх стране